هشدارخامنه اي درصورت حمله امريکا به ايران | آلمان و جهان | DW | 08.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

هشدارخامنه اي درصورت حمله امريکا به ايران

به گزارش خبررساني فرانسه ، درگرما گرم تشنج ميان غرب وايران درمورد برنامه اتومي ايران ؛ آيت الله علي خامنه اي رهبرمذهبي ايران به روزپنجشنبه هشدارداده است ، درصورتي که امريکا به ايران حمله بکند، جمهوري اسلامي منافع امريکا را درسرتاسرجهان مورد حمله قرارمي دهد.

آيت الله علي خامنه اي رهبرمذهبي ايران: آنها نبايد مردم ايران را با اين چيزها بترسانند.

آيت الله علي خامنه اي رهبرمذهبي ايران: آنها نبايد مردم ايران را با اين چيزها بترسانند.

خامنه اي ضمن اشاره به شايعاتي که امريکا براي جلوگيري ازبرنامه اتومي ايران مي خواهد به آن کشورحمله بکند ، گفته است : " آنها نبايد مردم ايران را با اين چيزها بترسانند، چه امريکا قبلاً به ايران حمله نموده است. "

بنابه گزارش تلويزيون دولتي ايران خامنه اي گفته است:" دشمنان خوب مي دانند که ملت ايران پاسخ کاملي به تجاوزگران ومنافع آنها درسرتاسرجهان مي دهد." خامنه اي نگفته است که حمله تلافي جويانه ازچه نوع خواهد بود.

اززبان خامنه اي درمراسم صحبت بافرماندهان نيروهاي هوايي ايران به مناسبت تجليل ازسالگرد انقلاب اسلامي نقل شده است که گفته است:" ما فکرمي کنيم که کسي چنين حرکت غيرعقلاني واشتباه آميز را نمي کند و منافع ملي اش را به خطرنمي اندازد." اوگفته است :" سياستمداران وتحليگران امريکايي مي دانند که مردم ايران هيچگاه تجاوزي را بي جواب نگذاشته اند".

اين سخنان خامنه اي دردومين وآخرين روز بازيهاي جنگي اي ابرازشده است که نيروهاي نخبه پاسداران آن را انجام داده اند. پاسداران دراين عمليات شان موشکهاي دافع هوا وموشکهاي زمين به بحر ساخت روسي را که برد 350 کيلومتردارند، موفقانه شليک نموده بودند.

خامنه اي مکرراً گفته است که نيروهاي مسلح ايران براي مقابله با هراحتمالي درمناقشه با غرب پيرامون برنامه اتومي اش آمادگي دارد. گرچه واشنگتن گفته است که مي خواهد اين مناقشه ازراه دپلوماتيک حل وفصل گردد ولي هيچگاه حمله نظامي براي جلوگيري ازبرنامه اتومي ايران را رد نه نموده است. ايالات متحده امريکا ايران را متهم مي گرداند که مي خواهد به سلاح اتومي دسترسي يابد، درحاليکه ايران تاکيد مي ورزد که برنامه اتومي اش داراي سرشت صلح آميز است.

آگهی