هشت اگست پرده ازخرافات دراروپاهم برداشت | آلمان و جهان | DW | 10.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

هشت اگست پرده ازخرافات دراروپاهم برداشت

روز جمعه 08.08.08 ماه روان دفاتر ازدواج در اروپا چون تسمه هاي توليد کارخانه ها فعاليت نمودند.

ازدواج های دوباره صرف بخاطرتاریخ 08.08.08

ازدواج های دوباره صرف بخاطرتاریخ 08.08.08

براي اين روز خيلي ها از ماه ها پيش آمادگي گرفته بودند وبرخي ها هم ازيک سال پيش براي ازدواج در 8 ام ماه اگست نام نويسي نموده بودند.

خانم تانيا وآقاي تورستن با ديد خرافاتي شان به اين عقيده اند که اين روز براي آنها سعادت بي پاياني به بار خواهد آورد. چون از نگاه آنها روز جمعه يعني روز 8 ام ماه 8 ام سال دوهزار 8 مي تواند خوشبختي بيشتري را به ارمغان بياورد.

جالب اين که برخي هم با باورهاي که دارند واين روز(08.08.08) را يک روزاستثنايي مي داند با عين همسرش دوبارازداوج نمودند. يکي ازاين آدم ها که با همسرش بدون آن که یک بارطلاق شده باشد، دوباره ازدواج کرده است، تانيامي باشد. تانيا مي گويد:" ما در سال قبل هم در روز هفتم ماه هفتم و سال دوهزار هفت از طريق دفتر ازدواج باهم ازدواج نموده بوديم اما از آنجاييکه در اين روز جشن بزرگي صورت مي گرد مي خواهيم ازدواج خودرا يکبار ديگر تکرار نمايم. چون عدد 8 براي ما سعادت آورنده تر از ديگر اعداد مي باشد."

هزاران زوج به امیدخوشبختی همیشگی جشن عروسی شان را در روز08.08.08

هزاران زوج به امیدخوشبختی همیشگی جشن عروسی شان را در روز08.08.08

درمورد عدد اين که دراين عدد چه رمزو رازي نهفته است، باورهاي گوناگون وجود دارد. تانيا مي گويد:" اگر عدد 8 را بصورت افقي قرار دهيم از نگاه رياضي علامه لايتناهي بدست ميايد.که اين مي تواند علامه عشق بي پايان ما با يکديگر باشد."

با آن که تانيا به باور برخي ها خيلي خرافي فکرمي کند اما او درمورد چگونگي برگزاري محفل عروسي با استاندارد هاي امروزي کوچکترين نکات را محاسبه نموده درنظرگرفته است. تانيا درمورد برنامه ي عروسي اش مي گويد:"عروسي سال قبل ما با حضور تنها 20 نفر جشن گرفته شد. در حالي که در عروسي امسال تصميم گرفتيم که با حضور 120 مهمان 45 طفل و 5 طفل شيرخواره به شادي و پايکوبي بپردازيم."

تورستن شوهر تانيا که درظاهرخيلي آدم عصري ونوگرا معلوم مي شود ازنگاه طرزتفکربا تانيا فرقي ندارد اونيز مي گويد:" ما اينبار نخواستيم خيلي ساده ازدواج کنيم بلکه آروزوداشتيم تا در بين دوستان اين محفل عروسي را جشن گرفته و گرامي داريم."

البته دراین روز دربسیاری کشورها زوجهای زیادی در8 اگست ازدواج نمودند و فقط بخاطراین که این تاریخ ساده وبه یادماندنی می تواند باشد این روز را انتخاب نموده بودند.

لذت ماه عسل رسم عصری نیزفراموش نشده است

لذت ماه عسل رسم عصری نیزفراموش نشده است

خانم "الکه نوييک" مامور دفتر ازدواج مي گويد:"ما صبح زود ساعت 8 به کار اغاز وتا ناوقتهاي بعد از ظهرکار نموديم ازدواج ها را ثبت دفتر کرديم. آخرين زوج اسمهاي شان ساعت 6 بعد از ظهر در درج دفتر رسمي گرديد."

اين خرافاتي که ازدواج 08.08.08 باعث خوشبختي مي شود، صرف در روزباقي مي ماندوبس. بقيه کارها همه بايد براساس خواهش هاي روز ترتيب شود. يعني پيش از عقد نکاه بايست يک سلسله کار هاي اداري و امور دفتر سالاري مانند آمادگي تهيه فورمه ها وخانه پري آنها نيز انجام شود اما درآخر،غرض رفع خستگي اينهمه دويدن ها بايست برنامه رفتن به ماه عسل نيز به کشورهاي چون ترکيه يونان وديگر کشورها، که يکي ازخواسته هاي امروزي وعصري است، اجراء مي شود.

ناگفته نماند که 08.08.08 درازدواج ها محدود نماند بلکه بازي هاي جهاني المپيک درچين کمي اين را چربتر ورنگ وروغن دارترنمود. درچين به اين اکتفانکردند و بازي هاي المپيک را به روز08 ماه08 وسال 08 (2008) ساعت08 ودقيقه 08 وثانيه 08 رسماً آغازکردند.

مطالب مرتبط

آگهی