″هر سربازی که به افغانستان می رود، باید در موقعیتی باشد که بجنگد″ | افغانستان | DW | 01.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

"هر سربازی که به افغانستان می رود، باید در موقعیتی باشد که بجنگد"

امروز نیروهای نارویژی طی مراسمی درشمال افغانستان ، فرماندهی نیروی های واکنش سریع را به ارتش آلمان واگذار کردند.

حالا به تعداد 200 سرباز آلمانی درنیروهای واکنش سریع توظیف می باشند

حالا به تعداد 200 سرباز آلمانی درنیروهای واکنش سریع توظیف می باشند

حالا به تعداد 200 سرباز آلمانی درنیروهای واکنش سریع توظیف می باشند . به این ترتیب آلمان برای نخستین بار یک واحد جنگی را در سرزمین هندوکش تدارک می بیند. دیتر دام یاکوب، برید جنرال این اقدام را غیر معمول نمی پندارد. او می گوید:

"ناروی نیروی واکنش سریع ر ا در دو سال اخیر تدارک دید و حالا از آن صرف نظر می کند. این پرسش به میان می آید که کدام کشور جانشین نیروی واکنش سریع می گردد؟ آلمان خود را آمادۀ این ماموریت اعلام داشت. و این در اساس یک توانایی است که فقط بین کشور ها تبدیل می گردد."

به نظر جنرال دام یاکوب، در کیفیت عملی نظامی ارتش آلمان به وسیلۀ اتخاذ ماموریت نیروی واکنش سریع، تغییری وارد نمی آید. اما جنرال گونر برونگر که نخستین نیروی تهاجمی آلمان را در افغانستان رهبری می کند، در به عهده گرفتن نیروی واکنش سریع، وسعت یافتن ماموریت جدید آلمان را مشاهده می کند. او در این باره می گوید:

خطراتی که سربازان را تهدید می کند، قابل پیش بینی نیستند

خطراتی که سربازان را تهدید می کند، قابل پیش بینی نیستند

"این ماموریت کاملا ً چیزی دیگری است. ما در اعماق منطقه می رویم، ما به این وسیله در تمام شمال کشور حضور داریم، نه فقط برای تیمهای بازسازی ولایتی ، شاید دیگران فکربکنند که من به این وسیله از کیفیت ویژه ای صحبت می نمایم. من به این نظرم که این یک کیفیت تازه نیست. هر سربازی که به افغانستان می رود، باید در موقعیتی باشد که بجنگد."

برونگر نیروی واکنش سریع را، سربازان جنگی نیز می نامد. اما ساحۀ وظایف این واحد وسیع است:

"ما باید توانایی آن را داشته باشیم تا نه فقط جنگ کنیم، بلکه توانایی حفظ و دفاع و کمک و میانجیگری را نیز داشته باشیم. یعنی باید توازن ایجاد کنیم میان ماموریت های گوناگون در سطوح مختلف، مثلا ً در مورد ا قدامات گزمه ای، عملیات دفاعی، امنیت کاروان های نظامی، و نیز توانایی ها در جنگ و برخورد های بسیار شدید، در حملات، و داخل کردن نیروی های تازه، یعنی در تمام زمینه های نظامی. و من به این نظرم که ما یک مجموعۀ مخلوط خوبی از همه این ها ساخته ایم."

ما از امکانات خوب نظامی برخوردارايم

ما از امکانات خوب نظامی برخوردارايم

تانک های نیرو های واکنش سریع با وسایل بسیار مدرن مجهز می باشند و در موارد لزوم ، هرگاه سربازان آلمانی و یا سربازان متحدین مورد حمله قرار گیرند. می توانند که به صورت تهاجمی علیه شورشیان داخل عمل گردند.

کیل انگی بکن ، آخرین فرمانده نارویژی در نیروی واکنش سریع می گوید که خطراتی که سربازان را تهدید می کند، قابل پیش بینی نیستند:

"خطرات به صورت گوناگون وجود دارند، از بمب گذاری ها در کنار جاده ها تا اقد امات انفجاری و شلیک با سلاح ها. ممکن است که آلمانیها به همهء این موارد بربخورند، شاید هم نه. به زحمت می توان چیزی در ا ین باره گفت."

نخستین سربازان واکنش سریع ارتش آلمان در افغانستان، در مجموع مرکب اند از واحد های تانکیست 212 ایالت نورد راین ویستفالین. این واحد مدت ششس ماه انجام وظیفه می کند ، بعد با واحد دیگری تبدیل می گردد. آلمان اکنون به تعداد 3500 سرباز در افغانستان در اختیار نیرو های ائتلاف گذاشته است. در خزان این تعداد به 4500 سرباز افزایش می یابد.

آگهی