هالبروک: امريکا درپي ايجاد پايگاه نظامي درازبيکستان نيست | آلمان و جهان | DW | 21.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

هالبروک: امريکا درپي ايجاد پايگاه نظامي درازبيکستان نيست

ريچارد هالبروک نماينده ويژه ايالات متحده امريکا براي افغانستان وپاکستان سفرش به آسيا ميانه را پايان داد.

ریچارد هالبروک، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان وپاکستان

ریچارد هالبروک، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان وپاکستان

هالبروک که براي گفت وگو با مقامات کشورهاي آسياي ميانه ازکشورهاي همسايه شمالي افغانستان ديدن نمود درپايان سفرش گفت: ايالات متحده امريکا به دنبال آن نيست که دوباره پايگاه کليدي اش را درازبيکستان که درسال 2005 بسته شد، دوباره بازکند.

پايگاه امريکا درکارشي ازبيکستان درپي تظاهرات خونين دراين کشور بسته شد و گفته مي شد که روابط دوکشور پس ازآن به سردي گراييده است. اما حالا گفته مي شود که دوباره روابط ديپلماتيک ميان دو کشوربهبود يافته است وبرخي ازتحليلگران معتقدند که ممکن امريکا دوباره پايگاهش را درازبيکستان بازنمايد.

اما هالبروک پس از بازديد از ازبيکستان گفت که آنها درپي بازکردن پايگاه درازبيکستان نيستند،" اما ازبيکستان به ما زمينه انتقال مواد را به افغانستان مهيا کرده است که اين براي ما مهم است، پايگاه نظامي نه."

هالبروک درسفرچندروزه اش به کشورهاي آسياي ميانه ازتاجيکستان، ازبيکستان ، قرقيزستا،قزاقستان وترکمنستان ديدن نموده با مقامات اين کشورها درباره ي اوضاع جاري و امنيتي افغانستان و منطقه گفت وگونموده اند.

کارشناسان تاجيکستان، سفرهالبروگ رابه کشورهاي آسياي مرکزي، بيشتربه حملات جديد نيروهاي امريکايي وپيمان ناتو عليه طالبان وهمچنان افزايش نيروهاي بحري امريکا درشمال افغانستان مرتبط مي دانند.

درعين حال برخي ازتحليلگران معتقدند که سفرهالبروک بويژه به کشورهاي همسايه شمالي افغانستان، درواقع يک پروژه جديدنظامي امريکا به منظور جابجاي نيروهاي بيشترآن کشوربه صفحات شمال افغانستان مي باشد.

طبق اظهارات دفتراطلاعات رياست جمهوري ،آقايان امام علي رحمان و هالبروک به مسايل امنيتي،ساختاريک اداره فعال ومؤثردرافغانستان،مبارزه عليه زرع وقاچاق موادمخدر،احداث راه آهن وهمچنان به بنيادراه هاي مواصلاتي در آن کشورتأکيدکرده اند.

هالبروک نقش تاجيکستان راباتوجه به مشترکات منطقه اي وفرهنگي با افغانستان درتأمين امنيت اين کشور وآسيايي مرکزي مهم ارزيابي نموده،وهمچنان ازهمکاري فعال اين کشوربا نيروهاي بين المللي مبارزه باتروريزم نيزتمجيدکرده است.

هالبروک همچنان ازقزاقستان به عنوان همکارخوب گفت: قزاقستان همواره يک شريک استراتژيک ايالات متحده بوده است.

رسانه ها/ یاسر

ویراستار ملک

مطالب مرتبط

آگهی