هاريسون : حکومت غيرنظامي راهي جهت مهارشورشيان طالب درپاکستان | آلمان و جهان | DW | 02.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

هاريسون : حکومت غيرنظامي راهي جهت مهارشورشيان طالب درپاکستان

واشنگتن باوجود دردست داشتن مدارکي دال برحمايت پاکستان ازطالبان؛ اسلام آباد را طور بايد زيرفشارقرار نداده است. حالا نوبت کانگرس ايالات متحده امريکا است تا با وضع نمودن محدوديت مالي ونظامي، رژيم پاکستان را به مسدود گردانيدن پايگاههاي طالبان وادرا سازد.

دست کم حکومت پاکستان حمایت اسلامگرایان ازطالبان را نادیده می گیرد

دست کم حکومت پاکستان حمایت اسلامگرایان ازطالبان را نادیده می گیرد

سليگ هاريسون Selig Harrison مديربخش آسيايي مرکزتحقيقات سياسي بين المللي درمقاله اي که به تاريخ 23 فبروري در روزنامه انترنيشنل هرالد تريبون به چاپ رسيده است . روابط بين ايالات متحده وپاکستان را ازديد انتقادي بررسي کرده وازکمک هاي پولي واشنگتن به پاکستان بحيث وسيله فشارياد مي کند .

هاريسون که نويسنده پنج کتاب را جع به آسياي جنوبي مي باشد ، ازجمله نويسندگان درجه يک است.

ازنظراو واشنگتن باوجود دردست داشتن مدارکي دال برحمايت پاکستان ازطالبان؛ اسلام آباد را طور بايد زيرفشارقرار نداده است. حالا نوبت کانگرس ايالات متحده امريکا است تا با وضع نمودن محدوديت مالي ونظامي، رژيم پاکستان را به مسدود گردانيدن پايگاههاي طالبان وادرا سازد.

مجلس نمايندگان ايالات متحده امريکا دراين راستا قدمهاي را نيز گذاشته است – به ساني که – کمکهاي پولي ونظامي به پاکستان تازماني به تعليق درمي آيند که رييس جمهور بوش بگويد حکومت اسلام آباد همه تلاشهاي ممکن را براي جلوگيري ازفعاليتهاي طالبان انجام مي دهد.

اما نويسنده مضمون دراين فيصله کانگرس دوکمبود مي بيند: يکي ا ينکه رييس جمهور مي تواند اين کاررا ناديده بگيرد وديگر؛ اين که درفيصله کانگرس ازکمکهاي نظامي ذکري نرفته است.

هاريسون مي نويسد:" برا ي ايالات متحده امريکا همکاري با پاکستان درمبارزه عليه تروريزم ازتاريخ 11 سپتمبر 2001 تا حال 27 ونيم ميليارد دالرتمام شده است.

درعين زمان کمکهاي مستقيم نظامي واقتصادي ايالات متحده امريکا به پاکستان به 4.5 ميليارد دالرمي رسد. ازاين گذشته حکومت واشنگتن کريدتي بالغ بر 5 ميليارد دالر را براي خريداري جتهاي جنگي F-16 که توانايي حمل کلاهک هاي اتمي را دارند ؛ دراختيارحکومت پاکستان گذاشته است. ونيزبايد گفت: رييس جمهوربوش باعث شده تا موعد پرداخت قروض خارجي پاکستان که بالغ بر13 ونيم ميليارد دالرمي شود به تاخير انداخته شود.

هاريسون عقيده دارد : هنوزمعلوم نيست که آيا اسلام آباد خود طالبان را پشتيباني مي کند. ويا حکومت پاکستان کمکهاي مسلمانان تندرو را به طالبان که ازحکومت او حمايه مي کنند ناديده مي گيرد.

نويسنده مقاله مي نويسد: پاکستان به خوبي مي تواند ازسوظن حمايت خود ازطالبان کم سازد وبه خبرنگاران خارجي اجازه غيرمحدود ديدن ازمناطق سرحدي با افغانستان را بدهد. چندي پيش Carlotta Gall کارلوتا گال خبرنگارنيويورک تايمز بدون اجازه رسمي به کويته مرکزبلوچستان رفته بود. خانم گال درگزارش خود آورده بود که علايمي وجود دارند که دوايرپاکستاني جنبش مقاومت را درافغانستان دستکم تشويق مي کنند.

هاريسون معتقد است : يکي ازعللي که ايالات متحده امريکا درمقابل پاکستان ازشدت رفتارکارنمي گيرد اينست که واشنگتن به عوض مشرف خطربروزتندروان اسلاميستي را مي بيند.

ولي هاريسون به اين نتيجه مي رسد: اسلام گرايان زيرحمايت استخبارات نظامي پاکستان رشد مي يابند- پس به همين خاطربراي دفع طالبان به يک حکومت غيرنظامي نيازمي رود.

هاريسون به کانگرس ايالات متحده امريکا پشنهاد مي کند انکشاف سياسي را درپاکستان به سمت تشکيل يک حکومت غيرنظامي تقويت بکند. اگرجنرال پرويزمشرف خود را براي رياست جمهوري نامزد کند بايد اول ازمقام فرماندهي کل ارتش کناربرود. ازاين گذشته بايد به بي نظير بوتو ونوازشريف سياستمداران ونخست وزيران سابق پاکستان اجازه کانديدا را درمقابل خود بدهد.

برگشت به سوي يک حکومت ملکي اين زمينه و اميدواري را به بارمي آورد که جنبش تندرو اسلامي درپاکستان وافغانستان خنثي شود.

آگهی