نگراي در افغانستان از توافق ميان اسلام آباد و طالبان | افغانستان | DW | 15.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نگراي در افغانستان از توافق ميان اسلام آباد و طالبان

اخيراً نگراني هاي به ميان آمده است که توافق حکومت پاکستان با شماري ازطالبان درآن کشور، نا امني ها را درافغانستان بيشتر خواهد کرد.

نگراني ها از افزایش خشونت ها در افغانستان در اثر توافق حکومت پاکستان با شماري ازطالبان

نگراني ها از افزایش خشونت ها در افغانستان در اثر توافق حکومت پاکستان با شماري ازطالبان

اما اقاي همايون حميد زاده سخنگوي رياست جمهوري افغانستان در نشست خبري هفته گي اش گفت که درنشست سه جانبه ميان افغانستان، پاکستان وترکيه به طور کلي روي اثرات چنين مسايلي صحبت شده است. جزييات چنين اقدام ها را ارگان هاي مربوطه ارتش وامنيت دو کشورتعقيب خواهند کرد.

حميد زاده گفت افغانستان وجامعه جهاني ازاين اقدام حکومت پاکستان نگران است. او درحالي در رابطه با توافق ميان حکومت پاکستان وطالبان، تشويش حکومت افغانستان را ابراز داشت که بارها از جانب حامد کرزي رييس جمهور افغانستان از طالبان افغاني به تفاهم وصلح دعوت صورت گرفته است.

سال گذشته اقاي کرزي دريک نطق رسمي اش از ملا عمر دعوت به صلح کرد وگفت که "|دراين مورد پروايي خوشي ونارضايتي هيج داخلي ويا خارجي وحتي کمک کننده هاي جامعه جهاني را ندارد."

تلفات ملکي درحملات نيروهاي خارجي يکي ديگر از معضلات است که حکومت افغانستان را در تنگنا قرارداده ومردم افغانستان را نگران ساخته است، دراين خصوص نيز حکومت افغانستان بارها ادعا کرده است که با نيروهاي خارجي به تفاهم دست يافته وپس ازاين حملات نظامي با هم آهنگي کامل نيروهاي نظامي وامنيتي افغانستان صورت خواهد گرفت واز طرزالعملي دراين خصوص نيز بارها صحبت شده است. اما گفته مي شود که درتازه ترين حملات نيروهاي خارجي بازهم شماري از مردم ملکي درولايت هاي خوست وکنربه قتل رسيده اند.

حميد زاده بارديگر ادعا کرد که تفاهمي دراين خصوص صورت گرفته است که باعث کاهش تلفات ملکي گرديده است. او بربرخورد جدي حکومت افغانستان با اين گونه حادثه ها تاکيد کرد:

" درمورد تلفات ملکي شما مي دانيد که حکومت ورييس جمهورافغانستان با جديت تمام برخورد مي کند، هيج حادثه اي که جان مردم مارا به خطر بياندازد، براي حکومت ودولت افغانستان قابل قبول نيست. ما خوش بختانه توانسته ايم که دوستان بين المللي خود را قانع بسازيم که حملات ضد تروريستي درهم آهنگي کامل با نيروهاي افغانستان صورت گيرد، ولي هنوزهم چند حادثه به وقوع پيوسته که به شکل جدي با انها برخود مي شود".

عدم توازن دربرنامه هاي بازسازي درافغانستان موضوعي است که همواره مورد انتقاد قرار مي گيرد. گفته مي شود مردم ولايت باميان به اعتراض از کم توجهي به بازسازي اين ولايت درحدود چند متر شاهراه کابل باميان را کاه گل کرده اند. حميد زاده در اين رابطه گفت که برنامه بازسازي افغانستان يک برنامه وسيع است، اما با اين همه نمي تواند پاسخ گوي تمام مشکلات باشد.

وي اضافه داشت که به اين مورد اعتراض وشکايت مردم باميان با وزارت خانه هاي سکتوري رسيده گي خواهند کرد.

امين بهراد

ویراستار:یاسر

آگهی