نگرانی ها از ناحیه کهنه بودن سلاح های اردوی آلمان | آلمان و جهان | DW | 29.09.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نگرانی ها از ناحیه کهنه بودن سلاح های اردوی آلمان

اردوی آلمان در حال حاضر در وضعیت حساسی قرار دارد. این درحالیست که به اساس گزارش های رسانه یی، بخش بزرگی از ذخایر سلاح اردوی آلمان، به خصوص دستگاه های پرواز، کهنه شده و با تجهیزات معاصر نمی تواند رقابت کند.

اردوی آلمان در پهلوی طرح اش برای رساندن کمک های بشردوستانه به کشور های درگیر اپیدمی ایبولا در غرب افریقا، همچنان به کُردهای عراق اسلحه می فرستد و به این ترتیب از آنها در مبارزۀ شان علیه ملیشه های تروریست "دولت اسلامی"، یا داعش سابق، حمایت می کند. اما بخش بزرگی از دخایر سلاح این کشور کهنه شده اند و با تجهیزات مدرن رقابت کرده نمی تواند.

مشکل نقایص در تکنالوژی دفاعی آلمان زمانی بیشتر واضح شد که اورزولا فون دیر لاین وزیر دفاع آلمان چند روز پیش به شهر اربیل در شمال عراق سفر کرد. سفر فون دیر لاین قرار بود پس از رسیدن کمک های نظامی به ادارۀ خوگردان کردها صورت بگیرد، اما آموزگاران نظامی آلمان به خاطر خرابی طیارۀ حامل شان در بلغاریا مانده بودند و طیارۀ حامل اسلحه ای که از جانب حکومت آلمان به کرد ها وعده داده شده بود، به دلیل نقص تخنیکی، هنوز به محل نرسیده بود.

آیا اردو آلمان پارلمان کشور را فریب داده است؟

در حال حاضر انتقاد ها از عدم توانایی آلمان حتی در تحقق تعهداتش به ناتو در رسانه های آلمانی انعکاس می یابند. راینر ارنولد سخنگوی بخش سیاست دفاعی از جناح حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان در مصاحبه اش با دویچه وله، اردوی آلمان را متهم ساخت که واقعیت ها را عیان نکرده است. ارنولد در این مصاحبه، در مورد اینکه حدود واقعی کمبودی های تا چه حدی برایش غیر مترقب بوده است، گفت: «بعضی از توانایی ها برایم غیر مترقب نیست. این بدان معنا نیست که اردوی آلمان در مجموع توانایی عمل خود را از دست داده است. اما در برخی از موارد نقایص و کمبودی وجود دارد. اساساً میتوان گفت که هر وسیلۀ پرواز اردوی آلمان شدیداً مشکل برانگیز اند، و وعده های که به ناتو از سوی این اردو داده شده اند، در حال حاضر غیر قابل تحقق اند».

SPD-Politiker Rainer Arnold

راینر ارنولد سخنگوی بخش سیاست دفاعی از جناح حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان

ارنولد افزود هرگاه مسأله بر سر یک مأموریت احتمالی نظامی در چارچوب ناتو باشد، در آن صورت، به اساس مادۀ پنجم پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو، قواعد و مقررات دیگری فرا راه قرار داده می شوند. او تأکید کرد که در وضعیت موجود، در مأموریت های بین المللی برای غلبه بر بحران ها، آلمان مشکلات زیادی دارد.

اردوی آلمان روز چهارشنبه گذشته (24 سپتمبر 2014) گزارش خود پیرامون توانایی های این اردو را به کمیسیون امور دفاعی پارلمان فدرال ارایه کرد. راینر ارنولد دیدگاه منتقدانه اش را در این مورد به دویچه وله بیان کرد: «ما از این گزارش متعجب نشدیم، بلکه اولتر از همه خشم ما را برانگیخت که باز هم ضرورت افتاد که پارلمان، اردو و حکومت را به ارایۀ واقعیت ها وادار سازد. تصویر مجموعی که در مورد توانایی های اردو به ما ارایه گردید، مشکل برانگیز است. چیز دیگری که سبب خشم ما شد این بود که بازهم برای کم اهمیت شمردن موضوع و خوب جلوه دادن وضعیت تلاش صورت میگرفت. در مجموع به یک کلمه بسنده می شد که اردو "قابلیت" انجام مأموریت را دارد. در حالی که وقتی نیک نگریسته شود، دستگاهی که با آن بتوان تمرین کرد، ولی پرزه های اضافی آن موجود نباشد، هرچند این دستگاه حرکت و یا پرواز هم کرده بتواند، اما نمیتوان از "قابلیت انجام مأموریت آن" سخن گفت. این همان واقعیتی است که از قبل به ما گفته نشده بود، بلکه ما مجبور بودیم برای دریافت آن شدیداً پافشاری کنیم».

ارنولد افزود که پارلمان توانایی آن را دارد که همچو مسایل را پیگیری کند. به باور وی یکی از دلایل کمبودی ها در توانایی اردوی آلمان، طرح ناقص اصلاحاتی توماس دی میزیر وزیر دفاع پیشین آلمان بوده است و خانم اورزولا فون دیر لاین وزیر دفاع کنونی این کشور باید اکنون بگوید: "این طرح ناقص است و باید تصحیح گردد".

DW.COM

آگهی