نگراني کلينتون ازحکم دادگاه انقلاب درباره ي رکسانه | آلمان و جهان | DW | 19.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نگراني کلينتون ازحکم دادگاه انقلاب درباره ي رکسانه

دادگاه انقلاب ايران ركسانه صابرى خبرنگار ايرانى نژاد امريكايى را به اتهام جاسوسى به ۸ سال زندان محكوم كرد۰ پدررکسانه ۳۱ ساله، در صحبتى با آژانس فرانس پرس گفت:ركسانه به منظور رهايى به يك اعتراف نادرست مبادرت ورزيده است۰

رکسانه صابری روزنامه نگار31 ساله امریکایی ایرانی نژاد

رکسانه صابری روزنامه نگار31 ساله امریکایی ایرانی نژاد

صدور حكم ديوان قضايى انقلابي ايران موجى از آشفتگى را در امريكا ببار آورده است۰ كاخ سفيد دراين مرحله حساس مساعى در راه نزديك شدن با تهران مأيوسيت خود را ابراز كرده است۰

وكيل مدافع ركسانه عبدالصمد خرمشاهى روز شنبه در تهران گفت: قضيه را به پاى دادگاه مرافعه مي كشاند۰ رضا صابرى پدر ركسانه در خلال توضيحاتش افزود: ركسانه حين بازجويي ترسانده وبرايش وعده داده شده است، اگر با دواير همكارى كند، آزاد مي شود۰

ركسانه در مقابل محكمه اقرار نادرست خود رادوباره گرفته و يأس خود را ابراز كرد۰

خبرنگار امريكايى كه داراى هردو تابعيت امريكا و ايران مي باشد و در جنورى گذشته باز داشت گرديده بود، در زندان بد نام اوين به سر مي برد۰

در بدو قضايا مقامهاى عدلى، ركسانه را به خريد مشروبات الكولى متهم ساخته بودند۰ بعد از آن ركسانه به نداشتن كارت خبرنگارى و فعاليت سياه متهم شد۰ و بالاخره ركسانه متهم به جاسوسى براى ايالات متحده امريكا گرديد كه مي تواند با مجازات اعدام توأم باشد۰

ركسانه صابرى در ايالات متحده امريكا تولد يافته و از ۶ سال به اين طرف در ايران براى فرستنده راديويى امريكايى "ان۰پى۰آر۰"، فرستنده تلويزيون امريكايى "فاكس نيوز" و "بى۰بى۰سى" كار مي كرد۰ پدر ركسانه گفت: دخترش در عين زمان در حال تأليف كتابى راجع به ايران بود۰ دادگاه انقلاب ايران مجلس قضايى را به روز دوشنبه طورغيرعلنى داير كرد۰ رضا صابرى نگرانى خود را از صدور حکم حبس ۸ ساله ابراز و خاطر نشان ساخت، انتظار داشت دخترش بعد از ۶ ماه آزاد شود۰

پدرومادرركسانه بدون دست يافتن به نتيجه اى، از آيت الله على خامنه ى زعيم روحانى ايران عفو فرزندش را که درحال خوب روحي قرارندارد،تقاضا كرده اند۰

درعين حال رييس جمهور ايالات متحده امريكا، بارك اوباما و وزير خارجه هيلارى كلينتون تأسف و مأيوسيت عميق خود را از صدور حكم حبس ابراز كرده اند۰ كلينتون گفت: حكومت واشنگتن با اتفاق نظر نگرانى خود را در مقابل حكومت تهران اظهار مي دارد۰ بايرون دورگان، سناتور نورد داكوتا، ايالتي كه در آن ركسانه متوطن مي باشد، ضمن ابراز نگراني عميق خويش گفت: او تا آمدن ركسانه به امريكا آرام نمى نشيند۰ همچنان سازمان خبرنگاران بدون مرز حكم حبس ركسانه را با لحن شديدى مورد انتقاد قرارداده است۰

اخيرا" رييس جمهور ايالات متحده امريكا با لحن نرمى در صدد نزديك آيى با ايران بر آمده است۰

AFP/ملک

ویراستار:یاسر

آگهی