نگراني مقام های امريکايي از انحلال شرکت های امنیتی | افغانستان | DW | 22.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نگراني مقام های امريکايي از انحلال شرکت های امنیتی

مقامات رسمي ايالات متحده امريکا به روز پنجشنبه درواشنگتن گفته اند که برخي ازمديران پروژه هاي انکشافي وساختماني درافغانستان شروع به متوقف ساختن برنامه هاي چند مليون دالري شان درافغانستان کرده اند.

سربازان شرکت امنیتی خصوصی امریکایی بلاک واتر

سربازان شرکت امنیتی خصوصی امریکایی بلاک واتر

دلیل این اقدام این است که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان برکارشرکتهاي امنيتي خصوصي ممانعت وضع کرده است. شرکتهايي که مي خواهند کارپروژه هاي شان را متوقف بسازند، ازآن بيم دارند که درغياب شرکتهاي امنيتي خصوصي نتوانند، امنيت کار وپروژه هاي شان را تامين کنند.

يک مقام ارشد ايالات متحده امريکا گفته است که اين کشور مي خواهد کرزي ممنوعيت را برشرکتهاي امنيتي خصوصي به اجرا درآورد، اما ازاين نيز اطلاع دارد که برخي ازشرکتها احساسي مي کنند که آنها نياز به احتياط دارند، و عمليات آنها شايد با قبول هزينه زياد، پيش ازماه دسمبر که قانون منع شرکتهاي خصوصي نافذ شود، متوقف شود.

اين مقام که نخواسته است از او نام برده شود، گفته است:" ما نمي خواهيم چنين چيزي اتفاق بيفتد ما که با افغانها يک جا کارمي کنيم، مي خواهيم به آنها اطمينان بدهيم که که کمکها برهم نمي خورند. اما فرمان کرزي مي تواند به اجرا درآيد چون نظرخوبي است".

رئيس جمهور افغانستان با فرماني که درماه اگست صادر کرده است، خواهان آن شده است که همه قرار دادي هاي امنيتي درظرف چهارماه کارشان را متوقف بسازند. چنين تصميمي نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا را متعجب ساخته است . بسياري از مقامات نگراني شان را درمورد مشکلاتي که ممکن است از ناحيه اين طرح کرزي به وجود آيد ابراز داشته اند. زيرا آنها معتقد اند که رسيدن به اهداف مطروحه توسط کرزي درکوتاه مدت دشوار است.

يک مقام امريکايي گفته است که شوراي امنيت ملي افغانستان دراخير اين هفته نشستي براي بحث روي موضوع دارد تا راه حلهاي مقتضي پيدا شود. اين مقام گفته است، ما سعي خود را براي يافتن راه حلي جهت تطبيق دستور کرزي مي کنيم، چيزي که ما از آن حمايت مي کنيم. اين کار بايد به ترتيبي صورت بگيرد که تاثير اخلال کننده آن به حداقل برسد. او افزود که هرگاه چنين راه حلي پيدا نشود مشکلات باورنکردني اي به وجود خواهند آمد اما دقيقاً ما اکنون درچنان موقعيتي نيستيم.

رويترز / رسول رحيمويراستار:مبلغ

آگهی