نگراني مردم ازتعددنامزدهاي انتخاباتي | افغانستان | DW | 26.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نگراني مردم ازتعددنامزدهاي انتخاباتي

تعدد نامزدان انتخابات رياست جمهوري افغانستان نگراني هاي زيادي را درميان مردم، احزاب ونهادهاي سياسي ومدني افغانستان سبب شده است.

default

شوراي متحدملي افغانستان که متشکل از تعداد زيادي احزاب ونهاد هاي سياسي ومدني افغانستان مي باشد درخصوص تعدد بيش از حد نامزدان انتخابات رياست جمهوري افغانستان ابرازنگراني کرده است.

گفنتي است که تا کنون درحدود 45 تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوري افغانستان مدارک نامزدي شان را به طور رسمي از کميسيون مستقل انتخابات بدست آورده اند. البته هنوزثبت نام افراد که مي خواهند نامزد اين انتخابات باشند تا تاريخ 18 ثور ادامه دارد.

از طرف ديگر نگراني هاي ناامني واخلال انتخابات دربعضي از حوزه هاي انتخاباتي از جمله مناطق جنوب، غرب وبعضاً شرق افغانستان نيز درميان مردم افزايش يافته است.

آقاي دستگير هژبر،سخنگوي شوراي متحدملي افغانستان، مي گويد: شوراي متحد ملي افغانستان با تعداد زيادي ازنامزدان صحبت کرده است تا به خاطر يک انتخابات شفاف، دموکراتيک ودرست از تعدد زيادي نامزدان جلوگري گردد وروي يک ايتلاف بزرگ درميان نامزدان مذاکره صورت گيرد.

برنامه ی آگاهی دهی برای مردم نیزازسوی کمیسیون انتخابات درنظرگرفته شده است

برنامه ی آگاهی دهی برای مردم نیزازسوی کمیسیون انتخابات درنظرگرفته شده است

هژبرمي گويد:« بحث تعدد بيش از حد لزوم نامزدان انتخابات رياست جمهوري يک بحث است وچالش هاي امنيتي فرا راه مردم در روز انتخبات براي اشتراک در راي دهي بحث ديگري است، ما از هردو مساله نگران هستيم وقبلاً هم به توجه رسانديم که امنيت راي دهندگان در روز انتخابات بايد تامين شود».

سخنگوي شوراي متحد ملي افغانستان گفت، درگفتگوهاي جدي که اين شورا با نامزدان انتخابات رياست جمهوري داشته است پيشرفت هاي خوبي حاصل شده است ودرنظر است درآينده بسيار نزديک دورديگر اين گفت وشنودها را درخصوص کاهش تعدد نامزدان آغاز نماند.

سطح پایین سواد وشناخت مردم ازنامزدها تاثیرعمیق درروند انتخابات می تواند داشته باشد

سطح پایین سواد وشناخت مردم ازنامزدها تاثیرعمیق درروند انتخابات می تواند داشته باشد

مسوولان اين نهاد سياسي افغانستان مي گويند: هرچند تعدد نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري درافغانستان خود نشان از هرچه دموکراتيزه شدن انتخابات مي باشد، ولي اين تعدد تا حدي زيادي است که آراي تعداد قابل ملاحظه مردم را پراگنده خواهند ساخت.

گفته مي شود دربعضي از ولسوالي هاي ولايت هاي نا امن شماري زيادي از مردم براي راي دادن به انتخابات رياست جمهوري افغانستان ثبت نام نکرده اند ودر ولايات که ثبت نام صورت گرفته است افراد زيرسن هجده ساله هم ثبت نام کرده اند.

عدم حضور زنان درنقاط دوردست افغانستان شاید یکی ازسوال ها دربرابراین انتخابات باشد

عدم حضور زنان درنقاط دوردست افغانستان شاید یکی ازسوال ها دربرابراین انتخابات باشد

بااين همه مردم نگران اند که تعدد متراکم نامزدان نيز تاثير منفي بر انتخابات رياست جمهوري درافغانستان خواهد گذاشت.

چند تن از دانشجويان دانشگاه پولي تکنينک کابل نيز ازافزايش شمار نامزدان انتخابات وساير پرسش هاي ديگري که دربرابر انتخابات افغانستان قراردارند ابراز نگراني کردند.

يکي ازدانشجويان که خود را معرفي نمي کند، مي گويد:« نظرمن اين است که ازافزايش تعداد نامزدان جلوگيري گردد. وقتي که تعداد کانديدان زياد گردد تشنجات بزرگ\{ درانتخابات\} به ميان خواهد آمد، تعداد کانديدان رياست جمهوري درافغانستان به 45 نفر رسيده طبعاً اين افزايش منفي است زيرا راي پراگنده مي شود وبه افراد مستحق داده نمي شود.»

اوهمچنان به مشکلات ولايت اشاره کره مي گويد:« دربسياري از ولايت امنيت نيست، دربسياري ولايت ترانسپورتيشن(وسايل حمل ونقل) نيست ودربسياري از ولايت آدم هاي باسواد رفته نمي توانند».

عدم شناخت دقيق ازنامزده ها وبرنامه هاي سياسي وکاري آنها ، معامله احتمالي آراي مردم توسط نامزدها از نکات ديگري اند که موجب نگراني هاي شديد مردم افغانستان شده است.

امین بهراد

ویراستار: یاسر

آگهی