نگراني از تنش درمرزهاي تاجيکستان وازبکستان | آلمان و جهان | DW | 14.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نگراني از تنش درمرزهاي تاجيکستان وازبکستان

نگراني ازتنش هاي مرزي ميان ازبکستان وتاجيکستان افزايش يافته است. اين نگراني ها پس ازآن بيان مي شود که مرزبانان ازبکستان شماري ازشهروندان تاجيکستان را درمرز دوکشور بازداشت کرده اند.

default

تحليلگران معتقدند، احداث نيروگاه آبي راغون درتاجيکستان عامل اساسي تنش ها ميان دو کشورشده است. ازبکستان يکي ازکشورهاي همسايه تاجيکستان است که به ساختمان نيروگاه آبي راغون درآن کشورمخالفت دارد.

گفته مي شودطرح ساخت اين نيروگاه درزمان حاکميت اتحاد شوروي دريکي ازمؤسسات تحقيقي تاشکند،مرکزجمهوري ازبکستان، پايه گذاري شده است.

به باورتحليلگران منطقوي، ازاين که بيشترين اموال وارداتي تاجيکستان ازطريق قلمروازبکستان صورت مي گيرد،بنابراين اين کشورمي خواهد باتوجه به نيازمندي هاي تاجيکستان ازمرز مشترک دوکشورمنحيث يک مهره فشاربه منظورايجادموانع دررابطه به ساخت نيروگاه راغون بالاي تاجيکستان استفاده نمايد.

کارشناسان مداخله اتحادکشورهاي مستقل،سازمان امنيت شانگهاي وجمهوري مردمي چين را دررابطه به حل اين مشکل منطقوي ضروري مي دانند.

نمایی از محل نیروگاه آبی راغون

نمایی از محل نیروگاه آبی راغون

سهراب شريف اف عضومرکزاستراتيژي رياست جمهوري تاجيکستان مي گويد،جانب تاجيکستان به منظورحل مشکلات منطقوي باتوجه به منافع ملي کشورآماده است باهريک ازکشورهاي همسايه وسازمان هاي معتبرمنطقه گفت وگونمايد. او مي گويد:

"من هيچگاه طرز زورآوري را براي حل کردن، بند کردن پرابلم ها ( مشکلات) بين تاجيکستان وازبکستان نمي بينم."

"يوري سيگ اف" يکي ازتحليلگران روسي مي گويد: ضمن آن که فشارازبکستان ظاهرأجنبه هاي اقتصادي دارد، ازسوي ديگراين مسأله بيشتريک مشکل سياسي به نظرميرسد . بنابرين مداخله روسيه وقزاقستان دررابطه به حل اين مشکل، بادرنظرداشت نفوذ شان درمنطقه مؤثر خواهدبود. "

اين درحاليست که آقاي شريف اف به جديت وتلاش دولت ومردم تاجيکستان باتوجه به منافع ملي کشورش دررابطه به انجام کاراين پروژه تأکيدمي کنند.

"ازبکستان منفعت هاي خود را دارد ونظرخود را دارد. اين کار( مشکل) ازبکستان است ،ماسياست خودراداريم واستراتيژي قبول کرده خود را دايم .يکي ازاستراتيژي هاي پيش گرفته شده تاجيکستان عملي کردن فعاليت انرژي مي باشد."

نمایی از محل نیروگاه آبی راغون

نمایی از محل نیروگاه آبی راغون

برخي ديگرازتحليلگران مي گويند، بر اساس معيارهاي بين المللي کشورهايي که بدلايل مختلف مانع ايجاد پروژه هاي کيمياوي ويا احداث ذخيره ها ونيروگاه هاي آبي درکشورديگري مي شوند، بايد ازجانب آنهابه کشورهايي که در آنجا ازاين نوع پروژه ها بنياد مي گردد،امتيازهاي اقتصادي وسياسي داده شود.

اماآقاي شريف اف ضمن آن که نيروگاه راغون رايک بنياد حياتي براي تاجيکستان ونيروي مورد نيازکشورهاي منطقه مي داند ،همچنان به ادامه کاراين پروژه تأکيدمي نمايد. اومي گويد:

"اول آن که هيچکس بدولت ازبکستان براي تفتيش تاجيکستان اجازه نمي دهد .اين ازتمام معيارها وحقوق بين المللي بيرون است."

درهمين حال سهراب شريف اف، ادامه گفتگوهاي دوجانبه با اشتراک سازمان هاي مهم وبرخي از کشورهاي منطقه رايگانه راه حل اين مشکل دانسته وبه ادامه نشست هاي دوجانبه بادر نظرداشت منافع ملي هردوکشور ازبکستان وتاجيکستان تأکيدمي کند.

اظهارات اين مقام دولتي درواقع واکنشي است دررابطه به دستگيري بيشترازسي نفر از شهروندان تاجيکستان که دراوايل هفته جاري توسط مرزبانان ازبکستان صورت گرفت.

حسیب دروازی، شهردوشنبه

ویراستار: یاسر

آگهی