نگراني از برنامه اتومي ايران درآژانس بين المللي انرژي اتومي | آلمان و جهان | DW | 01.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نگراني از برنامه اتومي ايران درآژانس بين المللي انرژي اتومي

آژانس اتومي ملل متحد اجلاس چند روزه اش را امروز اول مارچ آغازمي کند. گزارش دبيرکل آژانس موضوع مورد بحث است.امکان تصويب يک قطعنامه جديد عليه ايران را نمي توان رد کرد.

شهرملل متحد دروین که مقر آژانس بین المللی انرژی اتوم ومحل اجلاس امروزی درمورد ایران است

شهرملل متحد دروین که مقر آژانس بین المللی انرژی اتوم ومحل اجلاس امروزی درمورد ایران است

مرکز بين المللي وين، که بنام شهرک ملل متحد وين شهرت دارد، شاهد جلسۀ فوق العاده اي ميگردد. براي اولين بار شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتومي IAEO يک گزارش يوکيا امانو، دبيرکل جديد را در بارۀ برنامۀ اتومي ايران مورد بحث قرار ميدهد. امانو در ماه دسمبر مقام سلفش، محمد البرادعي مصري را عهده دار شد. يوکيا امانو که يک شهروند جاپان است، درين رشته کار شناس بوده و ميخواهد از سياست کاملاً دوري اختيار کند، ولي با آنهم اولين گزارشش در مورد ايران جروبحث هاي سياسي را براه انداخته است.

براي اولين بار يک دبيرکل آژانس ديده بان اتومي در وين واضحاً مينويسد که دليلي براي نگراني مشخص که ايران درخفا روي کشف يک کلاهک اتومي کارمي کند وجود دارد. گرچه اين سند هيچنوع عامل جديدي را دربر ندارد، اما ارزيابي کاملاً ديگري نسبت به گذشته دارد.

یوکیا امانو از نگرانی مشخصی درمورد اینکه شاید ایران بمب اتومی بسازد سخن به میان می آورد

یوکیا امانو از نگرانی مشخصی درمورد اینکه شاید ایران بمب اتومی بسازد سخن به میان می آورد

محمد البرادعي که پنج سال قبل جايزۀ صلح نوبل را به دست آورد، در معضلۀ ايران هموارۀ همکاري تهران را با آژانس بين المللي اتومي در چشمرس قرار ميداد. او شواهدي را براي يک برنامۀ هستوي با اهداف نظامي نميديد، به همين دليل همواره در اظهاراتش از خويشتنداري کار گرفته است.

ازين سبب بيش از همه ايالات متحد امريکا مکرراً البرادعي را مورد انتقاد قرار داده و وي را متهم به اين مي ساخت که اسناد مهم عليه ايران را بنابر دلايل سياسي برملا نميسازد، تا به همۀ آنانيکه همواره براي تعزيرات شديد و يا حتي ضربۀ نظامي عليه دستگاه هاي اتومي ايران تبليغ ميکنند، دلايل ديگري را عرضه نکنند.

درگزارشهای محمد البرادعی دبیرکل پیشین آژانس کوشش می شد تا چشم اندازهایی برای یک راه حل دپلوماتیک مطرح شوند

درگزارشهای محمد البرادعی دبیرکل پیشین آژانس کوشش می شد تا چشم اندازهایی برای یک راه حل دپلوماتیک مطرح شوند

يوکيا امانو، دبيرکل آژانس بين المللي انرژي اتومي در مورد گزارشش به شوراي حکام ادارۀ ديده بان اتومي توضيحات خواهد داد. احتمال زياد وجود دارد که مباحثۀ در مورد آن به فيصله نامه اي عليه ايران بيانجامد. بار اخير شوراي حکام در ماه نومبر از رهبري تهران تقاضاء کرده بود که کار هاي ساختماني را در تمام دستگاه هاي هستوي مخفي متوقف سازد. در آن زمان از جملۀ 35 عضوء ارگان مذکور، 25 عضو آژانس به شمول روسيه وچين از متني که از طرف آلمان تهيه شده بود حمايت کردند.

يورگ پس/ خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی