نگراني از استخدام سربازان اجير آلماني در سوماليا | آلمان و جهان | DW | 23.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نگراني از استخدام سربازان اجير آلماني در سوماليا

قرار است سربازان آلماني در سوماليا داخل عمليات شوند. وظيفه ي آنها حمايت از دارمن، سياست مدار سومالي خواهد بود. کارشناسان هشدار مي دهند.

شرکت نظامي شخصي اسگارد (Asgaard) در شهر مونستر آلمان

شرکت نظامي شخصي اسگارد (Asgaard) در شهر مونستر آلمان

نظر به معلومات رسانه ي آلماني (NDR Info) قراراست بيش از صد سرباز اضافي آلماني، دارمن را که خودش را رييس جمهور مي خواند، به قدرت رسيدن کمک کنند. جلديد عبدنور احمد دارمن در دسامبر سال گذشته يک قرار داد با شرکت نظامي شخصي اسگارد (Asgaard) در شهر مونستر آلمان امضا کرد.

در نظر گرفته شده است که آلماني ها نيرو هاي امنيتي را آموزش بدهند، تجهيز و سازمان دهي کنند. دارمن که متعلق به پرقدرت ترين قبيله ي "هوييس" سومالي است، به ابعاد وظايف سربازان اجير آلماني چنين اشاره مي کند:

"[اين وظايف] امنيت، پيشرفت نيرو هاي نظامي ما، عمليات ما [را دربر مي گيرند]. ما جنگي را پيش مي بريم، در اين جا جنگ هاي خانه به خانه جريان دارد. آنها [آلماني ها] بايد ارتش ما را آموزش بدهند. اما آنها همزمان بايد ما را در مبارزه با دزدان دريايي نيز کمک کنند. آنها بايد سومالي ها را آموزش بدهند و آنها همچنان اين ماموريت را مي يابند تا داخل نبرد نيز شوند. آنها مشترکاً با واحد هاي نظامي ما مبارزه خواهند کرد."

نقشه ی سومالیا

نقشه ی سومالیا

کاراشناسان امور افريقا در برابر عمليات سربازان اجير آلماني، در موگاديشو، پايتخت سوماليا هشدار مي دهند. آنها مي گويند که در آنجا نه فقط با نيرو هاي نظامي حکومت انتقالي و سربازان صلح سازمان ملل متحد مواجه خواهد شد، بلکه با مبارزان اسلامي نيز روبرو مي شوند. "انيته وبر" کارمند بنياد علم وسياست مي گويد، برنامه هاي دارمن و شرکت نظامي شخصي اسگارد آلماني "نگران کننده" است. او تاکيد مي کنند:

"اگر حالا در آنجا بازي گر جديد – يعني بازي گر مسلح جديد – داخل صحنه شود، مطمئناً که اين امر نه داراي تاثيرات صلح جويانه خواهد بود و نه داراي تاثيرات ثبات بخش، بلکه به همپاشيدگي بيشتر و بي ثابي بيشتر در سوماليا منجر خواهد شد که ما از سالها شاهد و ناظر آنها هستيم."

رييشتر/مبلغويراستار:ملک

مطالب مرتبط

آگهی