نگراني اتحاديه اروپا ازبحران مالي يونان | آلمان و جهان | DW | 29.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نگراني اتحاديه اروپا ازبحران مالي يونان

يونان از نگاه مالي ورشکست شده است. پس از تنزيل قرضه هاي دولتي به حدي که همه ارزش هاي مالي يونان را بي اعتبار يا به اصطلاح "ناچل" ساخته است، اين عضو اتحاديه اروپا نمي تواند با شرايط موجود هيچگونه قرضه اي را بدست بياورد.

default

وقتي به تاريخ 19 ماه مي سال روان ميلادي زمان پرداخت قرضه 8،5 ميليارد يورو فرا برسد، يونان قادر به اين پرداخت نخواهد بود. اکنون بايد صندوق هاي وجهي بين المللي، چه بخواهند چه نه، بايد براي کمک مالي يونان اقدام کنند. موضعگيري تأخير جويانه انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، ديگر سودي ندارد. عدم وحدت نظر وزيران و اعضاي پارلمان آلمان در رابطه با معضله يونان اين سير نزولي را سرعت بخشيده است.

سرمايه گذاران ترديد داشتند که آيا اتحاديه اروپا با قرضه هاي خود کمک خواهد کرد يا نه، و در صورتي که بخواهد، پس چه وقت پولي را در اختيار يونان خواهد گذاشت. پس از آن همه چيز بطور حزن انگيزي بسرعت به وخامت گراييد. هنوز 24 ساعت نگذشته بود که مؤسسه "Standard & Poor´s"(استاندارد وفقير) که قابليت اعتبار مؤسسات ديگر را بر مبناي قرضه ها و يا سهام تحليل و ارزيابي مي کند، به اصطلاح حکم مرگ يونان را صادر کرد و اقتصاد آن را قريب به صفر خواند.

يونان اولين عضو اتحاديه اروپاست که سقوط مي کند و عضو ديگري در تزلزل است. پرتقال اعتبار اخذ قرضه را از دست داده است. اين کشور کوچک اروپايي زير بار وام هاي بزرگ قرار دارد. برنامه هاي صرفه جويي تاکنون کافي نبوده اند. بازار هاي گمنام مالي اکنون با ساز و برگ چند ميلياردي خود پرتقال را تحت فشار قرار داده اند. اگر اتحاديه اروپا تا چند روز ديگر مانند سپر در برابر اين اعضاي خود قرار نگيرد، آنگاه شکست حتمي خواهد بود.

در همين هفته روان بايد اجلاس ويژه سران دول و حکومات داير شود تا به بازار هاي مالي نشان بدهند که به سرمايه گذاران، صندوق هاي وقايوي امتعه و مؤسساتي که قابليت اعتبار ديگران را تحليل و ارزيابي مي کنند، اجازه نمي دهند که خاموشانه حمله کنند. اروپا نبايد اراده خود را بدست بازار هاي مالي بسپارد، بلکه خود بايد دست بکار شود.

اکنون تنها فقط مديران صندوق هايي مالي وسرمايه گذاراني که در صورت سقوط قرضه در يونان بيمه داشته اند، مي توانند از اين وضعيت با دل شاد برون آيند. زيرا اين وضع بزودي مي تواند مفاد مالي را در پي داشته باشد، همچنان براي آنهايي که حتي اوراق قرضه ي دولت يونان را نداشته اند.

پيامد تکاندهنده ي از حيوان مهار ناشدني يي سرمايه داري که حين هردو بحران مالي در جهان تجربه شد.

يونان ِ امروز تفاوتي ندارد از يونان ديروز.

نه مردمش، نه اموالش ، نه هوتل هايش ونهم شرکت ها وکارخانه هايش... اما در چشم آژانس هاي ارزيابي وبرآورد کننده فقط جنس کهنه ي بيش نيست.

اکنون راه حل فقط اينست که کشور هاي عضو اتحاديه اروپا وبانک مرکزي اروپا بصورت جدي ودقيق اوراق قرضه ي يونان و پرتقال را خريداري نمايند تا بدينوسيله جلو سوداگران ومعامله گران مالي را گرفته باشند.

با آنکه بنابر تعهدات اتحاديه ي اروپا چنين امري مجازنيست، ولي پانزده سال پيش از امروز اختراع کنندگان يورو نيز چنين وضعي را پيش بيني نمي کردند، بناءً قرار داد ها را مي شود تغيير داد، يعني اروپا سرنوشت مشترک دارد، آنچه که نبايد از هم بپاشد.

ريگرت/ ابراهيم خيل

ويراستار: ياسر

آگهی