نگراني آلمان ازوخامت اوضاع درقفقاز | آلمان و جهان | DW | 12.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نگراني آلمان ازوخامت اوضاع درقفقاز

اوج گيري خشونت در جنوب قفقاز، حکومت و اپوزيسيون آلمان را مشوش ساخته است. انگيلا مرکل نخست وزير آلمان از مکان تعطيلات خود با طرف هاي درگيرچندين بار تليفوني تماس گرفت.

میرکل به روز جمعه با مدویدویف رئیس جمهور روسیه درمورد اوضاع وخیم قفقاز مذاکره می کند

میرکل به روز جمعه با مدویدویف رئیس جمهور روسیه درمورد اوضاع وخیم قفقاز مذاکره می کند

توماس اشتيگ معاون سخنگويي حکومت در اين باره گفت:

"صدراعظم در قسمت تحولات و اوج گيري خشونت در منطقه، عميقا ً به تشويش افتاده است". اشتيگ افزوده است : مرکل درصبح روز دو شنبه ، بار ديگر با ساکاشويلي رئيس جمهور گرجستان صحبت کرده و با او نظرش را در بارۀ موضوع اظهار داشته است:او مي گويد:

"نخست وزير آلمان اين موضوع را با او در ميان گذاشت که در وضعيت فعلي بايد يک آتش بس فوري بدون قيد و شرط صورت گيرد و تمام نيرو هاي نظامي بايد عقب نشيني نمايند و به مواضع قبل از آغاز مناقشه برگردند و همۀ عمليات جنگي در زمين، هوا و دريا به زودي خاموش گردند و تماميت ارضي گرجستان مورد احترام قرار گيرند."

از زمان اوج گيري مناقشه در منطقه، فرانک والترشتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان با مرکل در رابطۀ نزديک قرار دارد. شتاين ماير از اين جهت به تعطيلات تابستاني خود پايان داده و ماموري از وزارت خارجه را در منطقۀ بحراني قفقاز اعزام کرد. سفارت آلمان در تفلس تا کنون 200 شهروند آلماني را با رضايت خود آنان در قسمت ترک گفتن گرجستان کمک کرده است. مقامات سفارت آلمان در گرجستان سعي مي کنند تا به 300 تن شهروند ديگر آلماني تماس بگيرند که هنوز در اين منطقه بحراني به سر مي برند.

جينس پلوتنر، سخنگويي وزارت خارجه از مقصر دانستن طرف هاي در گير در قسمت اوج گيري بحران در جنوب قفقاز خود داري کرد. او گفت اکنون زمان آن نيست تا به جستجوي انگيزه ها و مقصر خواندن يکي از طرف هاي درگير پرداخت. اما ايکارت فون کليدين، سياست مدار در امور خارجه از حزب دموکرات مسيحيان آلمان به وضاحت گفت:

"مطمئنا ً همه طرف هاي درگير يعني گرجستان، اوسِيتياي جدايي طلب و روسيه مسئوول آغاز عمليات جنگي و وخامت وضعيت کنوني هستند. اما روسيه در اين مورد نقش کليدي دارد. روسيه در ماه اخير همواره تماميت ارضي گرجستان را زير سوال قرار داده است و سربازان به اصطلاح صلح روسي از ماه ها به اين سو، از مسئوليت بي طرفي شان تخطي کرده اند. به اين دليل روسيه سهم بسيار زيادي در اوج گيري وضعيت بحراني دارد."

جنگ در ميان گرجستان و روسيه در مرکز گفتگو ها ميان مرکل نخست وزير آلمان و ميدويدف رئيس جمهور روسيه در جمعه آينده را تشکيل مي دهد.

مطالب مرتبط

آگهی