نگرانيها از اجرايي شدن طرح دفاع محلي | افغانستان | DW | 18.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نگرانيها از اجرايي شدن طرح دفاع محلي

طرح ايجاد نیروی محلي براي دفاع در برابر شورشيان، در کنفرانس بينالمللي کابل ارايه خواهد شد.

نگرانی این است که نیروی محلی از کنترول خارج شود

نگرانی این است که نیروی محلی از کنترول خارج شود

خشونتها در افغانستان نسبت به گذشته بيشتر شده است. مقامهاي امريکايي تلاش دارند تا با ايجاد پوليس محلي، از نفوذ روز افزون طالبان جلوگيري نمايند.

جنرال پتريوس بعد از اين که فرماندهي جنگ در افغانستان را به عهده گرفت، اين طرح را مطرح کرد. اين طرح گرچند ابتدا با مخالفت آقاي کرزي مواجه شد اما سرانجام هفته گذشته با اين طرح موافقت کرد.

هرچند گروههاي دفاع محلي تحت مديريت دستگاههاي امنيتي فعاليت خواهند کرد، اما نگراني از اين است که نيروهاي محلي از کنترول دستگاههاي امنيتي خارج شوند و خود به مشکل ديگر تبديل گردند.

به گفته مقامهاي حکومت افغانستان، پوليس محلي – که در افغانستان به آن مليشه ميگويند- داراي يونيفورم و معاش است و از سوي وزارت داخله اداره خواهد شد.

با وجود جمع آوري اسلحه در مناطق امن کشور، در مناطق ناامن مردم هنوز سلاح دارند.

اسماعيل قاسم يار، حقوقدان و تحليلگر مسايل سياسي، ميگويد دولت بايد به مناطق امن اطمينان دهد که هيچ خطري از ناحيه افراد مسلح متوجه آنها نيست. چندپارگي و تجربه جنگهاي گذشته باعث شده که هرگونه مسلحسازي، تهديدآميز جلوه کند.

قاسميار ميگويد: "يک بخشي از جامعه کشور ما از طريق همين تشکلها دوباره مسلح شوند و برادران ما در ديگر مناطق به طور مثال در شمال، اينها خواهند گفت که از ما از طريق "دي دي آر" (خلع سلاح افراد غيرمسوول) و ديگر برنامهها سلاحها جمع ميشود اما به يک طرف ديگر سلاحها توزيع ميشود و مسلح ميشوند".

عدم پايبندي به قانون

به باور شماري از تحليلگران مليشههايي که در زمان حکومت داکتر نجيب الله فعاليت ميکردند به قانون پايبند نبودند و مردم افغانستان خاطرات بدي از آزار و اذيت گروههاي مسلح مليشهاي دارند.

عبدالغفار گرديزي، تحليلگر مسايل نظامي، ميگويد اکثرا کساني در قريهها مسلح ميشوند که سابقه خوبي در ميان مردم ندارند. مردم افغانستان در مجموع در مورد افراد مسلح محلي نظر مثبت ندارند.

گرديزي ميگويد: "همين مردمان بيبندوبار هستند که هميشه در اين وطن سلاح به دوش داشتند و اينها بيشتر چرسيها و پودريهايي هستند که مردم در گذشته توسط آنها آزار و اذيت شده اند ولي اگر اينها در چوکات پوليس کار کنند ممکن است پوليس نيز تقويت گردد".

در حال حاضر تعداد نيروهاي امينتي افغانستان به اندازهاي نيست که بتوانند از تمام روستاها و مناطق دوردست افغانستان در برابر حملات مسلحانه طالبان دفاع نمانيد.

هدف اصلي دفاع محلي، تغيير جهت جنگ و تحريک مردم محل عليه شورشيان است.

اما قاسميار مي گويد اين نگراني وجود دارد که مبادا اين مليشهها سبب تقويت مخالفتهاي مسلحانه گردد:"من فکر ميکنم که اين افراد در محلات تاثيرگذاري خود را داشته باشند اما خيلي بايد دقيق شد که مانند يک تيغ دو دمه از اينها استفاده نشود".

به باور تحليلگران مقامهاي امريکايي ميخواهند از طريق ايجاد پوليس محلي، از ناامنيهاي فزاينده در افغانستان جلوگيري نمايند و امنيت را به صورت موقتي از طريق اين نيروها تامين نموده و زمينه خروج نيروهاي شان را فراهم نمايند.

حسين سيرت، کابل ويراستار: عارف فرهمند

آگهی