نگاه روزنامه هاي کابل به موضوعات مهم هفته | افغانستان | DW | 02.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نگاه روزنامه هاي کابل به موضوعات مهم هفته

روزنامه ها ونشريات آخر اين هفته چاپ کابل مطالب وموضوعات مختلفي را پي گرفته اند. دراواخر هفته جاري فرمان تقنيني که توسط رييس جمهور کرزي توشيح شده بود، توسط مجلس نماينده افغانستان رد شد.

default

دراين فرمان که ظاهراً تحت نام روند افغاني سازي، تلاش شده بود تا اعضاي خارجي کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي را کنار بزند، مجلس نمايندگان افغانستان آن را رد کرد.

روزنامه غير دولتي 8 صبح درسرمقاله اش تحت عنوان « رد فرمان تقنيني انتخابات موردي از جديت ولسي جرگه» به اين موضوع پرداخته است.

به باور نويسنده اين سرمقاله، اين فرمان به علت مشکلاتي که داشت نگراني هاي زيادي را برانگيخته بود.

وي مي نگارد:« عمده ترين مساله که موجب برانگيختن اعتراض ها بود، کنار گذاشتن اعضاي خارجي کميسيون بررسي شکايات انتخاباتي که درظاهر امر زير عنوان افغاني ساختن پروسه انتخابات انجام مي گرفت، ولي خيلي ها را گمان براين بود که اين کار به خاطر سهولت بخشيدن به تقلب درانتخابات بعدي است».

نويسنده سرمقاله هشت صبح معتقد است که درانتخابات رياست جمهوري گذشته تنها موجوديت اعضاي خارجي کميسيون بررسي به شکايات انتخاباتي بود که پرده از روي تقلب هاي وسيع درانتخابات برداشته شد. به قول وي، تقلباتي که وسعت وگستردگي آن انتخابات ودموکراسي را بدنام کرد.

روزنامه 8 صبح درعنوان درشت نخست اش آورده است که « ما درفقر ومواد مخدر پيشتاز هستيم».

اما روزنامه سروش ملت رد همين فرمان تقنيني را به ديد انتقاد آميزنگريسته، نوشته است:« چرا پارلمان نمي خواهد نظام انتخابات را سامان يابد؟!»

به باور نويسنده اين مطلب، قانون قديم انتخابات نارسايي ها ومشکلاتي دارد که موجباتي مشکلات زياد را فراهم کرده است.

اين روزنامه درسرمقاله اش مطلبي درخصوص مواد مخدر وچرس نگاشته است.

سروش ملت تحت عنوان« مردم افغانستان در دام مثلث نا امني ترياک وچرس» اظهار تاسف کرده است که مردم افغانستان علاوه بر مشکلات زياد به مصيبتي ديگري به نام چرس نيز مواجه شده است.

درسر مقاله سروش ملت آمده است که مردم افغانستان بنا بر بالا بودن قيمت چرس به طور بي سابقه اي به کشت اين مواد کشنده روي آورده اند.

نگارنده درادامه نوشته است:« بسياري از جوانان امروز به مصيبت ناشي از اين مواد کشنده گرفتار وحتا حيات شان درمعرض خطر جدي قرار گرفته است. همچنين براي رشد اقتصادي، بهبود وضعيت معيشتي، ايجاد اشتغال، کاهش فقر وکارهاي اساسي وبنيادي کاري انجام نشده؛ مردم به ناچار براي بدست آوردن لقمه ي ناني دست به هر کاري بزنند».

نويسنده ازميان برداشتن آلودگي ها درجامعه افغاني را مشروط به بهبود وضعيت اقتصاد جمعي، ايجاد اشتغال ورفاه همگاني دانسته است.

روزنامه غير دولتي ماندگار اقدام شوراي ملي افغانستان را درخصوص رد فرمان تقنيني درخورستايش دانسته، درعين حال به شکلي انتقاد آميزي مي نويسد« مجلس نمايندگان پس از دست دادن فرصت هاي طلايي وسرنوشت ساز درمسايل ملي کشور، اينک مي خواهد زنگار هاي بي تفاوتي خود را از آيينه ي تاريخ صيقل بزند ودرپايان عمر خود را متعهد معرفي کند. درحالي که اگر اين مجلس بيدار مي بود ومسووليت شناسانه عمل مي کرد، اين همه بيدادي ورسوايي هاي کشنده دراين سرزمين ادامه پيدا نمي کرد».

همچنان اين روزنامه حذف روزقتل مسعود را درتقويم جديد حلال احمر افغاني يک خيانت ملي توصيف کرده است.

هفته نامه غير دولتي نگاه افغاني برنامه ي صلح از سوي حکومت به رهبري کرزي را جاده يک طرفه صلح خوانده وانتقاد کرده است که حکومت کرزي درحالي به اين جاده يک طرفه با نشيب وگودال ها درحرکت است که طالبان با گسترش حملات انتحاري، مسلحانه وماين گذاري ها هميشه به اين حرکت نه گفته اند.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی