نيويارک تايمز: هواپيماهاي بدون پيلوت کارآمد تر از دستگاههاي استخبارات | آلمان و جهان | DW | 11.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نيويارک تايمز: هواپيماهاي بدون پيلوت کارآمد تر از دستگاههاي استخبارات

مطابق به گزارشي هواپيماهاي بدون پيلوت ايالات متحده امريکا درافغانستان وعراق بيشتر از دستگاه جاسوسي مخفي امريکا اطلاعات جمع آوري کرده مي توانند.

هواپیماهای بدون پیلوت اطلاعاتی به اندازه های مختلف اند . هواپیماهای بدون پیلوت درافغانستان وعراق برای حملات هوایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد

هواپیماهای بدون پیلوت اطلاعاتی به اندازه های مختلف اند . هواپیماهای بدون پیلوت درافغانستان وعراق برای حملات هوایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد

روزنامه " نيويارک تايمز" درشماره شام يکشنبه اش گفته است که اين هواپيماهاي بدون پيلوت درسال جاري به تناسب سال 2007 سه چند اطلاعات بيشتر جمع آوري کرده اند.

تصاويرويديويي وعکسهايي که بدين ترتيب تهيه مي شوند، مي توانند براي 24 سال نمايش داده شوند. درسالهاي آينده مي تواند اين مقدارتصاوير بيشترشود. ازاينرو شمار بيشتر هواپيماهاي بدون پيلوت اطلاعاتي به کارگماشته خواهند شد.همچنان کمره هاي بيشتري درآنها جاگزين مي شوند.

هواپيماهاي بدون پيلوت ايالات متحده امريکا صرفاً اطلاعات جمع آوري نمي کنند ، بلکه درمناطق مرزي ميان پاکستان وافغانستان دست به حملات هوايي مي زنند.درهمين مناطق است که عقبگاه گروه تندرو طالبان قرار دارد. حملات توسط هواپيماهاي بدون پيلوت درگذشته درپاکستان با شدت انتقاد شده است. اما پس ازآنکه بيت الله محسود رهبرطالبان پاکستاني براثر يکي ازاين حملات کشته شد، اين انتقادات تا اندازه اي کاهش يافته اند.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: عبدالمجيد ملک

آگهی