نيويارک تايمز: حکومت کرزي در راه مبارزه با مواد مخدر سنگ اندازي مي کند | افغانستان | DW | 24.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نيويارک تايمز: حکومت کرزي در راه مبارزه با مواد مخدر سنگ اندازي مي کند

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان را متهم به سنگ اندازي درراه مبارز با تجارت مواد مخدر ودفاع از سلاطين مواد مخدر ساخته است.

افغانسنان 90 % هرویین جهان را تولید می کند

افغانسنان 90 % هرویین جهان را تولید می کند

يک مقام پيشين حکومت ايالات متحده امريکاتوماس شوايخ، که ماه گذشته از دفتر مواد مخدر وزارت خارجه ايالات متحده امريکا کناره گيري کرده است ، ضمن مقاله اي که به روزيک شنبه درنيويارک تايمز مي برآيد گفته است که حکومت افغانستان عميقاً درحمايت ازتجارت مواد مخدر دخيل است.

شوايخ ضمن مقاله اي که دروب سايت روزنامه چاپ شده است نوشته است :" درحالي که درست است طالبان که دشمنان کرزي می باشند، ازطريق تجارت مواد مخدر خود را تمويل مي کنند، طرفداران کرزي نيز اين کار را انجام مي دهند... فساد ناشي از مواد مخدر تا مقامات بالاي حکومت افغانستان ادامه مي يابد". وي همچنان علاوه نموده است که قاچاقبران مواد مخدر به صدها قوماندان پليس، قاضي و سايرمقامات را مي خرند.

مرکز معالجه معتادان به مواد مخدر درولایت بدخشان

مرکز معالجه معتادان به مواد مخدر درولایت بدخشان

شوايخ همچنان از وزارت دفاع ايالات متحده امريکا، که حمايت سربازان ايالات متحده امريکا براي امحاي مواد مخدر را رد کرده است، انتقاد نموده وسوال نموده است که آيا پاکسازي ازتجارت مواد مخدرپس ازآنکه جنگ افغانستان پايان بیابد وظيفه کدام کس ديگر مي باشد؟

وي گفته است : " معضله درآن است که، تازماني که طالبان ازطريق مواد مخدر خود را تمويل بکنند وتازماني که حکومت کابل به خاطر تداوم قدرت خود به ترياک وابسته باشد، امکان ندارد جنگ پايان بيابد".

شوايخ همچنان افزوده است که متحدان ما درناتو نيز دربرابر مبارزه عليه مواد مخدر مخالفت مي کنند.وي نوشته است :" نظاميان بريتانيايي حتا بيشتر ازامريکاييان دشمن ماموريت ضد مواد مخدر مي باشند".

ازسال 2006 بدينسو زرع خشخاش درافغانستان توسعه يافته است واکنون اين کشور 90% هرويين جهان را تهيه مي کند.

امحای مزارع خشخاش امسال یک سوم امحای مزارع درسال گذشته نیست

امحای مزارع خشخاش امسال یک سوم امحای مزارع درسال گذشته نیست

شوايخ که دوسال پيش يک مقام مهم مبارزه عليه مواد مخدر درسفارت ايالات متحده امريکا درکابل بوده است، گفته است که کرزي با دستگيريهايي که هدف آن نفاذ مبارزه عليه تجارت وکشت مواد مخدر درزمينهاي حاصل خيز جنوب افغانستان يعني پايگاه قدرت کرزي بوده است، مخالفت مي کرده است. شوايخ نوشته است:" کرزي ما را به بازي گرفته بود. ...همينکه ايالات متحده امريکا ومتحدانش عليه طالبان مي جنگيدند، رفقاي کرزي ازتجارت مواد مخدر غني مي شدند . وي براي آنکه درسال 2009 بارديگر انتخاب گردد، مي تواندغرب را به خاطر مشکلاتش متهم سازد".

امحاي کشت خشخاش امسال درافغانستان ، يک سوم 20000 هکتار زميني خواهد بودکه درسال 2007 کشت خشخاش درآن محو شده است.

شوايخ علاوه نموده است :

"يک دسته عجيب وغريب ازاروپاييان بزدل، رسانه هاي نزديک بين ، افسران چشم بسته پنتاگون ، دموکراتهايي که انگيزه هاي سياسي برآنها غالب اند وطالبان ازتطبيق موثر برنامه ضد مواد مخدر جلوگيري مي کنند".

گزارشگر: انتوني بودل خبرنگار رويتر

آگهی