نيويارک تايمز: امريکا مي خواهد 7000 سرباز ديگربه افغانستان بفرستد | افغانستان | DW | 03.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نيويارک تايمز: امريکا مي خواهد 7000 سرباز ديگربه افغانستان بفرستد

روزنامه نيويارک تايمز ازقول مقامات بلند رتبه حکومت بوش گزارش نموده است که امريکا مي خواهد خلاي کمبود سربازان خارجي درافغانستان را جبران کرده وبرشمار سربازانش دراين کشور7000نفربيفزايد.

امریکا می خواهد در سال آینده شمارسربازانش درافغانستان به چهل هزارنفربرسد

امریکا می خواهد در سال آینده شمارسربازانش درافغانستان به چهل هزارنفربرسد

بنابه اظهار روزنامه نيويارک تايمز، ازآنجايي که متحدين ايالات متحده امريکا درناتو براي اعزام سربازان شان به افغانستان تعلل مي ورزند، ايالات متحده امريکا درنظردارد، درسال آينده 7000 سربازديگر به افغانستان اعزام نمايد. نيويارک تايمز اين مطلب را ازقول يک مقام بلند رتبه حکومت بوش نقل نموده وگفته است که وزارت دفاع ايالات متحده امريکا مي خواهد شمار سربازان اين کشور را درافغانستان به 40000 نفربرساند.

نيويارک تايمزنوشته است، درحالي که فرماندهان ناتو خواهان اعزام 10000 سربازبيشترازکشورهاي عضو به افغانستان مي باشند، اين اتحاديه نظامي تا کنون تنها 2000 سربازبيشتردراختيارقرار داده است.

اکنون جورج دبليوبوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا ازکنگره اين کشور بيش از 70 مليارد دالرديگر براي جنگ درافغانستان وعراق تقاضا نموده است که ازآنجمله 45 مليارد دالرآن تنها براي عملياتهاي نظامي مي باشد.

مطالب مرتبط

آگهی