نيروهاي ناتو از افغانستان خارج مي شوند اما نه به زودي | افغانستان | DW | 24.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نيروهاي ناتو از افغانستان خارج مي شوند اما نه به زودي

با آنکه وزيران خارجۀ کشور هاي عضو ناتو در تالين پايتخت استونيا راهبردي را براي تسليمدهي مسؤوليت به نيرو هاي امنيتي افغانستان تعيين کردند، نميتوان انتظار داشت که قطعات بين المللي بزودي از افغانستان بيرون شوند.

اندرس فوراسموسن دبیرکل ناتو تایید کرده است که نیروهای این اتحادیه از افغانستان خارج می شوند ، اما این بیرون رفتن را وابسته به شرایط مناسب دانسته است

اندرس فوراسموسن دبیرکل ناتو تایید کرده است که نیروهای این اتحادیه از افغانستان خارج می شوند ، اما این بیرون رفتن را وابسته به شرایط مناسب دانسته است

درين اجلاس ناتو همچنان از روسيه خواسته شد که پيمان ناتو را ديگر بگونۀ يک خطر نبيند و علايق مشترک سياست امنيتي را دنبال کند.

اکثريت کشور هاي عضو ناتو، که در مأموريت اين پيمان در افغانستان سهيم اند، زير فشار تقاضا هاي مردم خود مبني بر بيرون کشيدن سربازان شان از افغانستان قرار دارند.

گيدو وستروله وزير خارجۀ آلمان حتي از يک برنامۀ تقريبي زماني براي خروج قطعات آلماني سخن گفت:

"ما نميخواهيم براي هميشه در افغانستان باقي بمانيم. اين بدين معناست که ما ميخواهيم در همين سال روان ميلادي، در پايان سال، به تسليمدهي گام بگام مسؤوليت هاي امنيتي آغاز کنيم. ما ميخواهيم در پايان سال آيندۀ ميلادي آماده باشيم تا براي اولين بار سربازان ما به بيرون رفتن از افغانستان آغاز کنند. ما همچنان ميخواهيم که تا سال 2014 ميلادي هدف رئيس جمهور کرزي، يعني به عهده گرفتن کامل مسؤوليت امنيتي از جانب افغانستان، تحقق يابد."

اما اندرس فو راسموسن دبيرکل ناتو برعکس چنين برنامه هاي زماني را دوست ندارد. به باور او اين مأموريت تا زماني ادامه خواهد يافت که به آن نياز باشد.

راسموسن درين اجلاس وزاري خارجۀ ناتو در تالين گفت:

گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان فدرال ازیک برنامه تقریبی زمانی برای خارج شدن قطعات آلمانی ازافغانستان سخن گفت

گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان فدرال ازیک برنامه تقریبی زمانی برای خارج شدن قطعات آلمانی ازافغانستان سخن گفت

"من به شما اطمينان ميدهم که بيرون کشيدن قطعات وابسته به شرايط است، نه مستقيماً به گاهنامه. هدف ما روشن است که مسؤوليت را بايد به افغانها بسپاريم. اما نه اين را ميتوانيم و نه ميخواهيم که مسؤوليت را محول کنيم، پيش از اينکه صد درصد مطمئن باشيم که نيرو هاي امنيتي افغانستان توانايي آنرا يافته اند که مسؤوليت اساسي را بدوش گيرند، يانه."

درينجا کلمۀ "مسؤوليت اساسي" بسيار مهم است، زيرا به اساس گفته هاي راسموسن، نيرو هاي امنيتي افغانستان پس از به عهده گرفتن مسؤوليت امنيتي هم به حمايت ناتو نياز خواهند داشت. ازينرو راسمون به هيچوجه نميخواهد از يک ميعاد مشخص براي خاتمه دادن به حضور نظامي غرب در افغانستان سخن بزند.

يک چيز معلوم است که از پايان سال 2011 ميلادي ببعد از حضور نيرو هاي 102000 نفري ناتو در افغانستان کاسته خواهد شد، و مسؤوليت تأمين امنيت در مناطقي که شرايط ايجاب بکند، به اردو و پوليس ملي افغانستان سپرده خواهد شد.

موضوعات مهم ديگري که در اجلاس وزيران خارجۀ ناتو در تالين پايتخت استونيا به بحث گرفته شد، يکي پيشنهاد مناسبات بهتر و نزديکتر اين پيمان با روسيه بود، و ديگري هم طرح پذيرفتن بوسنيا هرزه گووينا به عضويت پيمان ناتو.

کريستف هازل باخ/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی