نيروهاي مخالف قرغزستان قدرت را دربسياري مناطق به دست گرفتند | آلمان و جهان | DW | 08.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نيروهاي مخالف قرغزستان قدرت را دربسياري مناطق به دست گرفتند

امروز نيروهاي مخالف حکومت قرغزستان بعد از زد و خورد هاي شديد خياباني با نيرو هاي امنيتي ادعا مي کنند که قدرت را در بخشي بزرگ کشور به دست آورده اند.

معترضان درمقرریاست جمهوری قرغزستان

معترضان درمقرریاست جمهوری قرغزستان

خانم روزا اوتونبايف، خود را به عنوان رهبر يک حکومت انتقالي اعلام کرده است. او مي خواهد روي يک قانون اساسي جديد کار کند وزمينه را براي انتخابات جديد آماده سازد. او گفت که فقط در مناطق اوش و جلال آباد، قدرت تا هنوز در اختيار حکومت انتقالي قرار ندارد.

اما رسانه هاي قرغزستان گزارش کرده اند که کورمان بيک باکي يوف رييس جمهور قرغزستان استعفايش را اعلام کرده است. مخالفان حکومت او را متهم به فساد اداري کرده اند. به روز چهارشنبه هزاران تن ازاعضاي نيروهاي مخالف حکومت ، مقر دولت دربشکيک را مورد تهاجم قرار دادند.. اين امر موجب زدو خوردهايي با پليس شد. گزارشهاي مختلف حاکي ازآن اند که بين 40 تا 100 تن دراين حوادث کشته شده وصدها تن ديگرزخمي شده اند

از مدت ها به اين سو کاسه ي صبر مردم قرغزستان به سرآمده است. دلايل اين نارضايتي گوناگون است. ميزان بيکاري در اين کشور آسياي ميانه بسيار بالا و دامنه ي فقر خيلي وسيع است. اين کشور همرز با چين، به کمک مالي بين المللي وابسته است. اما پول اين کمک ها به مردم نمي رسد، بلکه نظام اداري حکومت کورمان بيک باقي يف از آن سود مي برد.

باقي يف بعد از "انقلاب گل لاله" سال 2005 به عنوان مايه اميد بهودي وضعيت سياسي و اقتصادي کشور به قدرت رسيد. او بعد از سرنگوني حکومت آقايف، وعده کرد که به روند اصلاحات که بعد از ميان رفتن روسيه شوري آغاز شده بود، ادامه مي دهد. اما اين يک وعده ي ميان تهي بود، چنانچه يک پدر شصت ساله از بيشکک مي گويد:

"زماني که آقايف فرار کرد و ما باقي يف را انتخاب کرديم، ما اين اميد را داشتيم که رييس جمهور جديد بهتر خواهد بود. اما ما اشتباه نموديم و يک رييس خانواده ي فاسد را انتخاب کرديم. او هفت يا هشت برادر دارد و همه در امور دولتي يا سياسي مداخله مي کنند. نه حاکمان يا وزرا، بلکه برادران باقي يف در باره ي قرغزستان تصميم مي گيرند. به اين دليل ما ديگر نمي خواهيم که او رييس جمهور ما باشد."

خانم ديناره، يکي از فعالين حقوق بشر مي گويد: رييس جمهور باقي يف يک رژيم قدرتمدار را به وجود آورده است و آزادي رسانه ها و آزادي بيان را محدود ساخته است. او مي افزايد:

"در اين اواخر انتقاد از قدرت دولتي خطرناک شده است. کسي که انتقاد مي کند، بر او فشار وارد مي شود. تهديد ها وجود دارند و خبرنگاران مستقل مورد لت و کوب و حمله قرار مي گيرند."

به خصوص ميزان خشم مردم در باره ي تقلب ها در انتخابات، فساد مالي و اقتصادي و فقر، زماني افزايش يافت که حکومت اعلام کرد، بعد از جنوري مخارج استفاده از برق و گاز افزايش مي يابد. اين اعلام کاسه ي صبر مردم را لبريز تر ساخت.

کريستينا/ مبلغ

ويراستار: ياسر

آگهی