نيجر: خلافکاري رئيس جمهوري که کودتا آفريد | آلمان و جهان | DW | 20.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نيجر: خلافکاري رئيس جمهوري که کودتا آفريد

ازچند ماه بدينسورئيس جمهور نيجربه جاي آنکه قانوناً ازمقام رياست جمهوري کناره گيري کند، خود را به نيابت ازمردم مستحق اين مقام خواند. بحران وبدبيني که کودتا آفريد ازهميجا شروع شد.

بسیاری براین نظر اند که اقدام غیرقانونی تانجو مامادو رئیس جمهور نایجر برای طولانی ساختن دوران قدرتمندی اش سبب کودتا شده است

بسیاری براین نظر اند که اقدام غیرقانونی تانجو مامادو رئیس جمهور نایجر برای طولانی ساختن دوران قدرتمندی اش سبب کودتا شده است

ازاواسط سال گذشته تانجي مامادو رئيس جمهور نيجر نفس را در سينه هاي شهروندان کشورش و سراسر افريقا حبس کرده است. قرار بود مأموريت وي به عنوان رئيس جمهور، پس از دو دوره رياست جمهوري، به پايان برسد، اما او که زماني نمونۀ دموکراسي در کشور بشمار ميرفت، اعلام کرد که گويا نظر به تقاضاي مردم نيجر در مقامش باقي ميماند.

پس از آن کشور درگير بحراني شد که پس از کسب استقلال در 50 سال گذشته آنرا تجربه نکرده بود. کشور هاي خارج، از جمله همسايۀ قدرتمندش نايجريا، اين اقدام تانجي مامادو را غير قانوني خوانده و تعزيراتي را بر نيجر وضع کرد. تلاش هاي ميانجيگرانه هم سودي در پي نداشتند.

بروز پنجشنبه يکبار ديگر ارتش کشور با راه اندازي يک کودتا قدرت را در دست گرفت. سربازان بر يک نشست کابينه حمله بردند و تانجي مامادو رئيس جمهور و اعضاي حکومت وي را اسير گرفتند.

تانجي مامادو در سال 1974 خودش در يک کودتاي نظامي سهم داشت. از قرار معلوم او در اواسط سال 2009 ميلادي، زمانيکه به خاطر آيندۀ سياسي اش مردم را براي رأيگيري فراخواند، به اين باور بود که ارتش کشور را در کنار خود دارد. اين مرد 71 ساله تغيير قانون اساسي را فيصلۀ مردم خوانده، که به اساس آن او توانست مدت رياست جمهوري اش را براي سه سال ديگر تمديد کند.

کارشناسان بدين باورند که تغيير دادن قانون اساسي و منحل ساختن پارلمان دلايل اساسي براي کودتاي کنوني اند.

مردم درخیابانهای پایتخت نیجر این چنین دربرابر برکناری رئیس جمهور واکنش نشان می دهند

مردم درخیابانهای پایتخت نیجر این چنین دربرابر برکناری رئیس جمهور واکنش نشان می دهند

يک سخنگوي انستيتوت تحقيقات امنيتي در پريتوريا، واقع در جنوب افريقا، گفته است: "تانجي مامادو محکمۀ قانون اساسي را هم منحل ساخت، پس از آنکه اين محکمه اعتراض مخالفان را جايز اعلام کرد. همچنان رئيس جمهور کميسيون انتخابات را نيز منحل ساخت، زيرا اين کميسيون نميخواست راه را جهت انتخابات جديد برايش باز کند".

تانجي مامادو نميتواند يک همدردي بين المللي را انتظار داشته باشد. برعکس برخي از ناظران بدين باورند که کودتاي کنوني شايد يک شانس براي برگشت دموکراسي در نيجر باشد.

درين ميان حکومت نظامي قيود گشت و گذار را لغو کرده و سرحداتش را دوباره باز کرده است. يک سخنگوي شوراي عالي جديد گفته است که وضع تحت کنترول قرار دارد. اين شورا همچنان آزادي وزراي حکومت تانجي مامادو را اعلام کرده است.

اتحاديۀ اروپا و حکومت آلمان اين کودتا را تقبيح کرده اند. ايالات متحدۀ امريکا تانجي مامادو را در رخ دادن کودتا مسؤول ميداند. سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحدۀ امريکا گفته است: رئيس جمهور ميخواست مدت بيشتر در مأموريتش باقي بماند، و اين مسأله منجر به کودتا گرديد. ايالات متحدۀ امريکا همزمان از جوانب درگير خواسته است تا فوراً به دموکراسي برگردند، دولت قانون را ايجاد کنند و بزودي يک انتخابات آزاد و شفاف را داير کنند.

الجزيره/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی