نيبل: افغانستان و پاکستان در پيشرفت وثبات تمام منطقه نقش مرکزي دارند | افغانستان | DW | 06.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نيبل: افغانستان و پاکستان در پيشرفت وثبات تمام منطقه نقش مرکزي دارند

ديرک نيبل وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان، در پايان سفرش به افغانستان وپاکستان، بر همکاري هاي بيشتر هردو کشور همسايه تأکيد نمود.

ديرک نيبل، وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان با حامد كرزي، رييس جمهور افغانستان

ديرک نيبل، وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان با حامد كرزي، رييس جمهور افغانستان

او شام شنبه پنجم جون، در برلين، در توضيح نامه ي وزارت مربوطه اش ا‌ظهار داشت:

"اصل مهم در تأثير گزاري دوام دار سهم آلمان و كشور هاي زياد ديگر اين است که هردو کشور پاکستان و افغانستان روي اهداف ِ مشترك در راستاي ثبات باهم تفاهم كنند."

نيبل اضافه نمود، آمادگي محکم تري در قسمت ديالوگ بيشتر وهمکاري هاي منطقه يي ، با ثمر خواهد بود. او تاكيد كرد:

"افغانستان و پاکستان در پيشرفت وثبات تمام منطقه نقش مرکزي دارند و ...

بنابرين دلايل بي ثباتي و منازعه ها بايست ذكر و با آنها به صورت فرامرزي برخورد گردد."

وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان به تماس ها و گفتگوهايش با نمايندگان دولت، جامعه ي مدني ، سران نظامي وکارشناسان امور انکشافي اشاره كرد.

نيبل ضمن سفر در افغانستان، همچنان از چندين پروژه ي انکشافي که به کمک آلمان راه اندازي شده اند، نيز ديدار نمود، اما مرکز ثقل سفر وي مناطق شمال افغانستان بود؛ نواحي ايکه حکومت آلمان فدرال، در حال حاضر به كمك ها و فعاليت ها در امور ملكي اش توسعه بخشيده است.

نيبل همچنان در ولايت قندوز يک آموزشگاه تخنيک موتر را افتتاح کرده است.

افزون براين از پروژه هاي سرک سازي وآب آشاميدني که به کمک آلمان فعال هستند‌، نيز ديدار نمود.

وزير امور کمک هاي انکشافي آلمان ، پيشرفت هاي سياسي واقتصادي در پاکستان و افغانستان را مورد تمجيد قرار داده گفت، در اين اواخر هردو کشور اصلاحاتي را راه اندازي نموده اند که بر مبناي آنها مهمترين مراحل ِ بسوي ثبات وامکانات بهتر براي آينده را ميتوان مشاهده کرد. او تاكيد كرد، آلمان

هردو کشور را در زمينه ي عملي نمودن اين اصلاحات حمايت همه جانبه خواهند کرد.

ا.ايف. پي. دي /فضل

ويراستار:مبلغ

آگهی