نوازشريف پس ازمواصلت به اسلام آباد دوباره به صوب جده پروازداده شد. | آلمان و جهان | DW | 10.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نوازشريف پس ازمواصلت به اسلام آباد دوباره به صوب جده پروازداده شد.

نوازشريف نخست وزيرپيشين پاکستان پس ازمواصلت به اسلام آباد، توسط پليس به نظارت گرفته شد وبعداً توسط هواپيمايي به صوب جده پرواز داده شد.

نوازشریف به هنگام سفر ازلندن به سوی اسلام آباد

نوازشریف به هنگام سفر ازلندن به سوی اسلام آباد

نوازشريف نخست وزيرپيشن پاکستان پس ازهفت سال تبعيد به کشوربازگشت. درچند روز گذشته شريف مکرراً گفته بود که مي خواهد پاکستان را "ازچنگال ديکتاتوري نظامي " رها کند. درعين زمان وي نگراني اش را ازاينکه با مواصلتش به پاکستان زنداني شود، ابرازداشته بود. درچند روزگذشته به صدها تن ازطرفداران شريف يا زنداني شده اند ويا اينکه درخانه هاي شان تحت نظارت قراردارند. حکومت نوازشريف درسال 1999 توسط يک کودتاي نظامي توسط جنرال مشرف سرنگون شد. وي مي خواهد درانتخابات رياست جمهوري خزان امسال درپاکستان ، خود را دربرابرجنرال مشرف نامزد بسازد.شريف درسال 2000 به اتهام فساد اداري به ده سال حبس محکوم گرديد وسپس با تخفيفي اين حبس با تبعيد به عربستان سعودي تعويض گشت

هنگامي که امروزشريف به ميدان هوايي اسلام آباد مواصلت کرد، توسط دسته اي ازپليسان محاصره شد ومدتي درنظارت قرارگرفت . دومقام استخباراتي پاکستان که نخواسته اند ازايشان نام برده شود، تائيد نموده اند که شريف با هواپيمايي به صوب جده پروازداده شده است.

به اين ترتيب جنرال پرويز مشرف رئيس جمهوري پاکستان حکم رئيس قضات آن کشوررا درمورد شريف که راي به برگشت وشرکت وي درانتخابات داده بود، ناديده گرفته است. ناظران حدس مي زنند اين اقدام جنرال مشرف ازمحبوبيت وي بيشترازپيشتربکاهد.

مطالب مرتبط

آگهی