نوارغزه پس از38 سال ازاشغال نظامی اسراییل رها شد | مجله حقوق بشر | DW | 12.09.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

نوارغزه پس از38 سال ازاشغال نظامی اسراییل رها شد

بروزیکشنبه ،کابینه اسراییل ، دریک تصمیم نمادین، به اتفاق آرا پایان اشغال 38 ساله ی نوارغزه را تصویب نمود. دوهفته پس ازبرچیدن همه مجتمعات یهودی نشین ، باید

اسراییل نمیخواهد کنیسه های یهودی را درنوارغزه ویران سازد

اسراییل نمیخواهد کنیسه های یهودی را درنوارغزه ویران سازد

آخرین سربازان اسراییلی صبح روزدوشنبه 12 سپتمبر، نوارغزه را ترک گویند. کابینه اسراییل همچنان تصمیم گرفته است که کنیسه های یهودی قبل از ترک نوارغزه تخریب نگردند.

بعد ازظهر روزیکشنبه بساعت سه، قرار بود تسلیمدهی رسمی نوارغزه ضمن مراسمس صورت گیرد. فرمانده نیروهای اسرائیلی درنوارغزه می بایست ، نقشه های مفصل همراه با اطلاعاتی درمورد زیرساختهای منطقه را دراختیار نیروهای امنیتی فلسطین قرارمیداد. اما ادارهء خود مختارفلسطین درآخرین لحظات، برگزاری چنین مراسمی را رد نمود.این درحقیقت واکنشی بود دربرابراینکه مسائل مرزی مهمی تاهنوز لاینحل باقی مانده اند.

بروزیکشنبه ،دررابطه با مساله کنیسه ها ، کابینه اسراییل تصمیمی اتخاذ نمود، یعنی با اکثریت بزرگی تخریب کنیسه های یهودی را ردنمود. واین درحالیست که قبل ازاین دوبار بطورموکد ازتخریب آنان جانبداری نموده بود.

Ofir Pinnes – Paz اوفیر پینس پاز، وزیرداخله اسراییل که تنها ازجمله دووزیری به شمارمیرفت که به جانبداری ازبرچیدن کنیسه ها سخن میگفت، میگوید:

" حکومت امروزدرقدرت رهبری خود احساس ضعف نمود. وتصمیمی را که درگذشته دوبار اتخاذ گردیده بود، تغییر داد. وزرایی که دوهفته پیش براین نظربودند که ارتش اسراییل باید کنیسه ها را تخریب نمایند، اکنون دیدگاههای شان را 180 درجه تغییر داده اند. این ناگوار وبسیارناگوار وقابل اندیشه است. وحکومت باید بهای آنرا بپردازد."

جبریل رجوب ، یک سخنگوی حکومت فلسطین دراین رابطه گفته است که :

" امیدوارم که که آنان کنیسه ها را درآنجا باقی نگذارند. ما مسلمانان ادیان یهودیان ومسیحیان را احترام می نماییم ، اما من فکرمیکنم که کنیسه ها یک نماد اشغالگران است. ومن فکرمیکنم که برای آنان وما بسیارخوبترخواهد بود، تا آنان کنیسه ها را تخریب نمایند.ما میدانیم که عبادتگاه و کتیبه های آن به مسایل دینی ارتباط دارند. وبنابراین بهترخواهد بود که آنان ( اسراییلیان) ، آنرا تخریب نمایند."

البته حکومت اسراییل دربرابرفشارهای شدیدی که ازجانب رهبران مذهبی اعمال میشوند، مقاومت نمیتوانند.بسیاری از خاخامهای یهودی مخالف منفجرساختن ویا ویران نمودن کنیسه ها میباشند.آنان ازحکومت تقاضا نموده اند تا درمورد تصمیم پیشینش دایربرتخریب کنیسه ها تجدید نظرنماید.

اسراییل مایر لاو، خاخام اعظم پیشین اسرائیل دلیل این تصمیم را چنین توضیح میدهد:

" درصورتیکه قرار باشد ما بین بد وبدترانتخاب نماییم ، بهترآن خواهد بود که فلسطینان این کنیسه هارا تخریب نمایند، نه ما. نمیتوان یک دست یهودی را گذاشت که کنیسه را منفجرساخته وبرباد دهد. این یک تاثیربسیاربد و زشت خواهد داشت. تاجاییکه من میدانم ، چنین چیزی درتاریخ مان وجود نداشته است. "

باوجود چنین تصمیم حکومت اسراییل ، که کنیسه هار تخریب نکند، عساکراسراییلی همانطوریکه پیش بینی شده بود، باید نوارغزه را ترک گویند. تا دوشنبه باید عقب نشینی تکمیل گردد. بدین ترتیب ،اشغال نظامی 38 ساله ی نوارغزه توسط اسراییل ، دیگربه گذشته متعلق میگردد.

آگهی