نوارغزه يک سال پس از حاکميت حماس | آلمان و جهان | DW | 13.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نوارغزه يک سال پس از حاکميت حماس

ازيک سال بدينسو گروه اسلامي راديکال حماس برنوازغزه حکومت مي کند. هرگاه دقيق ديده شود به نفع مردم فلسطين نيست

با حاکمیت یک ساله حماس نوارغزه صحنه ی حملات مکرر اسرائیل و تحریمهای اقتصادی است

با حاکمیت یک ساله حماس نوارغزه صحنه ی حملات مکرر اسرائیل و تحریمهای اقتصادی است

آنها مي خواستند فساد اداري و آقامنشي رهبران سنتي شان را بي اعتبار بسازند، به جاي آن پيروان حماس فلسطينيان را ازلحاظ سياسي بيشترمتفرق ساختند، تلاشها براي برقراري يک نظم صلح آميز را صدمه رساندند وازيک سال بدينسو برنوار غزه به صورت بلامانع حکومت مي کنند وآنجا را به يک زندان بزرگ مبدل ساخته اند که ازتعزيرات شديد اسراييل رنج مي برد وهربارتازه صحنه جنگهايي با اشغالگران سابق مي گردد.

عده کمي مي توانند مقايسه بکنند که نظامي که سازمان حماس به وجود آورده است ازلحاظ اداري به چه شکلي است. به جاي آن، رقابت گروههاي مختلف ورقيب فلسطيني و برگشتهاي مکرر سربازان اسرائيلي وبه راه انداختن عمليات انتقام جويانه توسط آنها ، اندک اميدي را که به صلح وتشکيل دولت خودي درنوارغزه وجودداشت براي هميشه ازبين برده است.

انفجارهایی که دراثرحمله اسرائیل برساختمانهای نوارغزه به وجود می آیند

انفجارهایی که دراثرحمله اسرائیل برساختمانهای نوارغزه به وجود می آیند

طرازنامه حاکميت مطلقه يک ساله حماس برنوارغزه ازيکطرف بنابه اظهار محمود عباس به " کودتايي" برمي گردد که حماس توسط آن قدرت را دردست گرفت وفقط يک گروه رقيب را برحاکميت رساند، بلکه همچنان به ايدئولوژي اي که به گذشته تعلق دارد؛ برمي گردد.اين ايدئولوژي هيچگونه آرامش وصلح را درچشمرس قرارنمي دهد.

ايدئولوژي اي که حماس نماينده آن است به صورت قاطع ازجانب اسرائيل رد مي شود. طبعاً هيچ فلسطيني اي نمي تواند بصورت کامل ازتاريخ خود ببرد، اما واقع گراياني وجود دارند که مي دانند صلح درفلسطين هنگامي ممکن است که دراسرائيل صلح باشد. به کارگرفتن خشونت ؛ خشونتهاي متقابل را برمي انگيزد ودرنتيجه آن افراد بيگناه آسيب مي بينند. چنين برداشتي بود که راه را براي موافقتنامه اسلو فراهم ساخت . همين موافقتنامه اسلو است که جامعه عرب نيز ضمن پيشنهاد صلح به اسرائيل آن را اساس قرار داده است.

مایویسیت ازپیشرفت روند صلح عباس را دوباره به نزدیکی با حماس متمایل ساخته است

مایویسیت ازپیشرفت روند صلح عباس را دوباره به نزدیکی با حماس متمایل ساخته است

براي حماس اصول توافق نامه اسلو هرگز مورد سوال قرارنگرفته است که هدف آن به رسميت شناختن يک دولت اسرائيلي دردرون مرزهاي سالهاي 1967 مي باشد. اما سازمان حماس آماده به رسميت شناختن اسرائيل نيست و ازهمين رو با آنکه درانتخابات سال 2006 حماس پيروزگرديد، به همين دليل نتوانست اعتماد جهانيان را به مثابه يک نيروي رهبري کننده فلسطين کمايي بکند. آنها خود مسئوول انزوايي مي باشند که درجامعه بين المللي بدان گرفتارشده اند. اين به لحاظ آن است که کسي که ازصلح درخاورنزديک حمايت مي کند ، درعين زمان نمي تواند ازجناحي حمايت بکند، رسماً چنين صلحي را رد مي کند.

محمود عباس ازاين فرصت استفاده کرده ، اسماعيل هنيه رهبر حکومت ازحزب حماس را برکنارنمود ودرساحل غربي اردن حکومت فتح را تشکيل داد. وي درجهان خارج ازجانب همه فلسطينيان نمايندگي مي کند ودربيت المقدس پيوسته با اهودت المرت نخست وزيراسرائيل بدون آنکه به نتيجه اي برسند، مذاکره مي کند. اهدافي که درکنفرانس اناپوليس منعقده ايالات متحده امريکا تعيين شده بود وقرار بود امسال پياده گردند، ازطرف همه جناحها غيرواقع بينانه خوانده شده است. قبل ازهمه اسرائيل حاضر نيست درخواستهاي بصورت نسبي کوچک مانند جلوگيري ازاعمار مناطق رهايشي درساحل غربي را متوقف گرداند.

چون حماس نمی خواهد اسرائیل را به رسمیت بشناسد، عباس بیشتر مذاکرات بی نتیجه ای را با المرت به راه می اندازد

چون حماس نمی خواهد اسرائیل را به رسمیت بشناسد، عباس بیشتر مذاکرات بی نتیجه ای را با المرت به راه می اندازد

با توجه به اين واقعيتها واز روي مايوسيت عباس شروع بدان کرده است تا با سازمان حماس تماس بگيرد وبرزخي را که بين طرفداران او و " کودتاچيان" ( حماس) به وجود آمده است، پل بزند.تازماني که حماس ازمواضع خود نگذرد، نزديکي سازمان فتح با آن به معناي درجا زدگي کامل تلاشهاي صلح وترويج تندروي درسياست فلسطينيها واحياناً سياست اسرائيلي نيز خواهد بود. يک سال حاکميت حماس برنوارغزه تاثيرات عميقي ازخود به جا گذاشته است.

مطالب مرتبط

آگهی