ننگ: دشمنان افغانستان معارف افغانستان را اخلال می کنند | افغانستان | DW | 13.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ننگ: دشمنان افغانستان معارف افغانستان را اخلال می کنند

دانش آموزان درکل، به ويژه دختران دانش آموز درافغانستان هميشه مورد هدف دهشت افگنان قرار داشته اند.

آصف ننگ سخنگوی وزارت معارف افغانستان

آصف ننگ سخنگوی وزارت معارف افغانستان

به آتش کشيدن مکاتب دخترانه، شليک کردن بالاي دختران دانش آموز، پاشيدن تيزاب وانواع مختلف اعمال تروريستي از نمونه هاي اند که تا حال عليه معارف ودانش آموزان دختر به اجرا گذاشته شده است.

اخيراً مکاتب دخترانه درولايت هاي پروان وکاپيسا مورد هدف يک نوع گازمسموم کننده قرارگرفتند.

روز گذشته درحدود124 تن دانش آموز دختر به شمول چند نفر معلم و خدمه ليسه آفتاب چي ولسوالي کوهستان ولايت کاپيسا با گازنا شناخته ي زهري مسموم شدند.

آقاي محمد اصف ننگ، سخنگوي وزارت معارف افغانستان، به دويچه وله گفت:« مسموميت شديد نبود بعد از يک ساعت قرار گرفتن تحت مراقبت صحي وضع همه دانش آموزان بهبود يافتند.»

به گفته وي مسموميت چند تن محدود از آنان شديد به نظر مي رسيد که چند ساعتي درشفاخانه باقي ماندند.

پيش ازاين 37 تن دانش آموز دختر وپسردريک مورد و60 تن دانش آموز دختر درمورد ديگردر ولايت پروان مورد مسموميت مشابه قرار گرفتند .

پيش ازاين 37 تن دانش آموز دختر وپسردريک مورد و60 تن دانش آموز دختر درمورد ديگردر ولايت پروان مورد مسموميت مشابه قرار گرفتند .

آصف ننگ درمورد عاملان اين رويداد گفت:« مسووليت مستقيم را تاحال کسي به عهده نگرفته است، ولي ما درولايت هاي پروان وکاپيسا تا حال سه حادثه مشابه مسموميت داشتيم، دال بر اين است که دشمنان افغانستان مي خواهند ترقي وپيشرفت معارف افغانستان را اخلال کنند».

مسوولان وزارت معارف مي گويند؛ هدف اصلي مسموميت دختران دانش آموزبوده است، ولي درموارد قبلي تعداد از پسران نيز مسموم شده بودند.

آقاي ننگ گفت: « مسموميت شاگردان قابل تشويش نيست ولي آنچه سبب نگراني شده است نفس همين عمل است که درولايت هاي نسبتاً امن اين عمل صورت مي گيرد».

دختران مسموم شده همگي شاگردان دوره متوسطه وابتداييه بوده اند. داکتر فريد رائد، سخنگوي وزارت صحت افغانستان مي گويد: مواد مسموم کننده نوع گاززهري است که هنوز مشخص نشده است ولي تحقيقات درمورد اين گاز ادامه دارد که به زودي معلوم خواهد شد.

رائد مي گويد: « عمدتاً اين گاز توسط مخالفان توسط يک آله به هوا انتشار پيدا مي کند وبعد ازآن وقتي تنفس شود، آدم را مسموم مي سازد. علايم نشان مي دهد که اگر کسي معروض به اين گاز باشد اول سرگيجي وبعداً دل بدي بار مي آورد».

پيش ازاين 37 تن دانش آموز دختر وپسردريک مورد و60 تن دانش آموز دختر درمورد ديگردر ولايت پروان مورد مسموميت مشابه قرار گرفتند که با تلاش هاي بهداشتي نجات يافتند.

هرچند قبل براين حادثه هاي تخريبي عليه مکاتب به عهده طالبان گذاشته مي شدند، ولي اين بار نه طالبان مسووليت اين حادثه را پذيرفته ونه حکومت افغانستان به عهده طالبان گذاشته است.

امین بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی