نمايندگان دستور لغو تعطيلي مجلس از سوي رييس جمهور را نپذيرفتند | افغانستان | DW | 05.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نمايندگان دستور لغو تعطيلي مجلس از سوي رييس جمهور را نپذيرفتند

اعضاي مجلس نمايندگان امروز دستور رييس جمهور مبني بر ادامهي کار مجلس را خلاف قانون دانسته، گفتند رييس جمهور بايد در ايام تعطيلي مجلس را فرا بخواند.

default

به گفتهي اعضاي مجلس نمايندگان، از فردا تعطيلي مجلس شروع است و رييس جمهور ميتواند بعد از شروع تعطيلي، مجلس را فرا بخواند و وزيران باقي ماندهي کابينه را جهت اخذ راي اعتماد، معرفي نمايد.

صالح محمد سلجوقي، نايب منشي مجلس ميگويد: "مطابق با و موافق با صحبت تلفنياي که جناب رييس صاحب جمهور همراه با رييس ولسي جرگه داشتند و گفتند که روز شنبهي هفته آينده کابينه معرفي خواهد شد براي راي اعتماد، به همين ملحوظ، حکم رييس جمهور چنين تعبير گرديد که گويا حکم شان اعمال حقوقي خود را از روز شنبه ميتواند تعميل بنمايد".

مجلس نمايندگان با آن که از فردا تعطيلي خود را اعلام کرده است، اما ميگويد تا يکي دو روز ديگر رييس جمهور فرمان جديدي صادر ميکند و نمايندگان دوباره به مجلس خواهند آمد.

براساس قانون، رييس جمهور صلاحيت دارد که در ايام تعطيلي، نمايندگان را به حضور در مجلس فرا بخواند.

سلجوقي ميگويد: "رييس صاحب جمهور بايد در ايام تعطيل فرمان جديدي صادر کند و احتمالاً اين کار طي يکي دو روز ديگري که باقي مانده است، انجام يابد. و همچنين ليست کابينه نيز متوقع هستيم تا روز آخر هفته به ولسي جرگه يا حداقل در روز شنبه حتماً به ولسي جرگه معرفي گردد".

Afghanistan Parlament

رييس جمهور با آن که قبلاً بعد از حدود يک ماه توانست اعضاي کابينهي خود را معرفي نمايد، اما اين بار گفته است که تا هفتهي آينده معرفي ميکند.

رد هفده وزير پيشنهادي رييس جمهور، تحليلهاي مختلفي را در حلقات سياسي کشور درپي داشت. برخي تحليلگران معتقد اند که رييس جمهور با استفاده از نفوذي که در پارلمان کشور دارد، توانست براي وزيراني که متحد اصلي و اعضاي کليدي کابينهاش ميباشند، راي اعتماد بگيرد و آن وزيراني را که از سوي موتلفين انتخاباتياش بر وي تحميل گرديده بودند، از طريق مجلس نمايندگان رد کند.

صالح محمد سلجوقي، نايب منشي مجلس ميگويد حلقاتي براي راي دادن و راي ندادن به برخي وزيران پيشنهادي کار کردند. اما به گفتهي وي، رييس جمهور در تلاش کسب راي اعتماد براي تعدادي خاص از وزيران نبوده است.

سلجوقي ميگويد: "حلقاتي وجود داشتند که با ديدگاههاي سياسي خاص و منحصر به فرد همان حلقات براي بعضي از نامزدها کمپاين کنند مثبت و براي بعضي کمپاين کنند منفي".

با اين وجود، بسياريها به اين باور اند که تلاش نامزد وزيران و نيز معاملههايي با نمايندگان نيز نقشي در کسب راي اعتماد توسط برخي وزيران داشته است.

سلجوقي ميگويد: "بدون شک کساني نيز وجود داشتند از خارج پارلمان، از خارج ولسي جرگه که تعداد زيادي از وکلا را ميخواستند تطميع کنند هم جهت راي دادن و حداقل تعداد کم از وکلا را تطميع بکنند براي راي ندادن به بعضي از کانديداها که نتايج هم چيزي بود که اعلام شد".

سيف الدين سيحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل نيز تاييد ميکند که معاملههاي پنهاني در تاييد وزيران کابينه نقش داشت.

سيف الدين سيحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل

سيف الدين سيحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل

سيحون ميگويد: "هيچ گونه معياري براي رد و تاييد وزرا و کارآمدي آنها وجود نداشت. بيشتر اينها بر کمپاين و همچنان روابطي که قبلاً وجود داشت و روابط و حلقههايي که ايجاد شده بود، تصميم گرفتند".

به گفتهي سيحون، فاروق وردک، وزير معارف که بالاترين راي مثبت را از پارلمان به دست آورد، يک وقتي در وزارت امور پارلماني ارتباطهاي زيادي با نمايندگان ايجاد کرده بود و اين امر، در کسب راي اعتماد تاثير داشته است.

هرچند برخيها ميگويند که رييس جمهور اين بار در گزينش وزيران باقي مانده دست بازتري خواهد داشت، اما با توجه به اين که همهي وزيراني که از سوي موتلفين و از جمله معاوناناش معرفي شده بودند، رد گرديدند، سيحون ميگويد اين بار نيز درصدياي از وزيران باقي مانده را به موتلفين انتخاباتي خود اختصاص خواهد داد.

جنرال عبدالرشيد دوستم و محمد محقق، از جمله موتلفين حامد کرزي بودند که بعد از رد وزيران پيشنهادي، واکنش نشان دادند.

سيحون ميگويد: "[رد وزيران] به کرزي اين فرصت و اين دست باز را ميدهد که يک مقدار شانههايش از بار ايتلاف زورکي رها شود و ادعا بکند که پارلمان افغانستان به عنوان يک مرجع تصميم گيرنده، به وزراي شما راي نداد".

با اين وجود، چنين تحليل ميشود که کرزي اين بار نيز درصدياي از وزيران باقي مانده را از موتلفين خود معرفي خواهد کرد.

با آن که رد هفده وزير پيشنهادي از سوي مجلس نمايندگان تعجب آور خوانده شده، اما سيحون ميگويد از پارلماني که در آن احزاب مقتدر سياسي و ايتلافهاي درازمدت وجود ندارد، چنين چيزي غيرمنتظره نيست. زيرا به گفتهي وي، تطميع، عوامل بيروني، نفوذ حکومت، مسايل قومي و جناحي ميتوانند در چنين پارلماني تعيين کننده باشند.

در همين حال، حامد کرزي گفته است که برخي از وزيران رد شده را دوباره معرفي ميکند. صالح محمد سلجوقي ميگويد که اين مساله از نظر حقوقي مشکلي ندارد، اما رييس جمهور نميتواند وزير رد شده را براي بار دوم در همان وزارت معرفي نمايد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی