نمايندگان برنده: آراي ولايت غزني را اختطاف کرده اند | افغانستان | DW | 27.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نمايندگان برنده: آراي ولايت غزني را اختطاف کرده اند

شماري از نمايندگان موفق در انتخابات پارلماني با حمايت از اعلام نتايج انتخابات خواستار اعلام نتايج ولايت غزني شدند و تاخير در اعلام نتايج اين ولايت را غير قانوني خواندند.

سجادی گفت: در صورتی که نتایج انتخابات در این ولایت دست کاری گردد، بحران نه تنها غزنی بلکه سراسر افغانستان را فرا خواهد گرفت

سجادی گفت: در صورتی که نتایج انتخابات در این ولایت دست کاری گردد، بحران نه تنها غزنی بلکه سراسر افغانستان را فرا خواهد گرفت

اين نمايندگان کميسيوني را بنام کميسيون حفاظت از آراي مردم غزني ايجاد کرده و روز شنبه طي کنفرانسي در کابل از تصميم رييس جمهور کرزي در مورد جلوگيري از اعلام نتايج ولايت غزني انتقاد کردند.

کميسيون انتخابات نتايج نهايي تمام ولايات افغانستان به جز نتايج ولايت غزني را اعلام کرده است.

" دفن دموکراس ي "

داکتر عبدالقيوم سجادي يک تن از نامزدان موفق ولايت غزني در اين کنفرانس گفت دست کاري در آراي مردم غزني، دفن دموکراسي و آراي مردم است:"اگر خداي نخواسته دست کاري و دستبرد در نتايج ولايت غزني صورت گيرد در کل افغانستان پروسه دموکراسي و قانونيت با چالش روبرو خواهد شد و ما آنرا به مفهوم دفن دموکراسي در کشور مي دانيم."

رييس جمهور کرزي روز پنجشنبه گذشته جلسه اي را با رهبران سياسي و قومي در ارگ رياست جمهوري تدوير کرد تا بتواند راه حلي را براي انتخابات غزني پيدا نمايد زيرا در انتخابات ولايت غزني هيچ نامزدي از قوم پشتون در پارلمان راه نيافته است.

اما رسانه ها گزارش داده اند که آقاي کرزي در اين نشست نيز نتوانسته راه حلي قانوني ديگري را در اين رابطه پيدا نمايد.

آقاي سجادي در اين کنفرانس گفت در صورتي که نتايج انتخابات در اين ولايت دست کاري گردد، بحران نه تنها غزني بلکه سراسر افغانستان را فرا خواهد گرفت:"هر نوع حرکتي که براي مهندسي آراي مردم در غزني صورت گيرد به مفهوم سرآغاز بحران جديد ملي و به مفهوم از بين بردن پروسه ملي دموکراسي و تمثيل اراده مردم افغانستان خواهد بود."

نگراني اصلي آقاي کرزي اين است که در انتخابات پارلماني در ولايت غزني هيچ فردي از نامزدان پشتون آراي کافي براي راه يافتن به پارلمان بدست نياورده ولي نمايندگان پيروز ولايت غزني مي گويند که از تمام اقوام ساکن در ولايت غزني نمايندگي مي کنند.

در همين حال احمد بهزاد يک تن از نمايندگان هرات در کنفرانس امروزي تاکيد کرد که تمام نمايندگاني به پارلمان راه پيدا مي کنند از ملت افغانستان نمايندگي مي کنند نه از يک قريه و ولسوالي خاص:"اگر قرار به اين باشد و با منطق آقاي کرزي سخن بگوييم، وقتي قرار باشد هزاره نتواند از تمام هموطنان خود در غزني نمايندگي کند، خود آقاي کرزي هم نمي تواند به عنوان يک شهروند پشتون تبار ممثل اراده تمام مردم افغانستان باشد."

" اختطاف آرا ي مردم "

به گفته آقاي بهزاد آقاي کرزي مي خواهد با استفاده از آراي مردم ولايت غزني پروسه انتخابات را باطل کند.

بهزاد گفت در صورتي که چنين امري عملي شود، پيامد خطرناکي به دنبال خواهد داشت:"امروز آراي بخش وسيعي از مردم افغانستان را اختطاف کرده اند. مشخصا آراي پاک و قانوني مردم ولايت غزني توسط تيمي در حکومت اختطاف شده است و سر نوشت يازده تن از وکلاي منتخب مردم افغانستان در حقيقت به گروگان گرفته شده است."

صداي آلمان تلاش کرد تا واکنش سخنگويان رييس جمهور کرزي را نيز در اين زمينه بگيرد اما موفق نشد.

اما مومنه ياري يک تن از کميشنران کميسيون انتخابات گفت که تلاش ها براي اعلام نتايج ولايت غزني جريان دارد:"مشکل تخنيکي است البته چيزهايي در مرکز نتايج وقت نياز داشت تا پروسس شود."

رو ي ارو يي لو ي سارنوال ي و کم ي س ي ون انتخابات

در همين حال کشمکش ها ميان لوي سارنوالي و کميسيون انتخابات نيز ادامه دارد.

لوي سارنوالي حکم جلب احمدضيا رفعت عضو و سخنگوي کميسيون شکايات انتخاباتي، نور محمد نور سخنگوي کميسيون مستقل انتخابات، امان الله تجلي رييس تحقيق کميسيون شکاياتي انتخاباتي و شفيق الله کوهستاني رييس تکنالوژي معلوماتي کميسيون مستقل انتخابات را نيز صادر کرده است.

اما هنوز روشن نيست که کميسيون انتخابات در اين مورد چه موقفي اتخاذ خواهد کرد زيرا پيش از اين کميسيون انتخابات اجازه مداخله لوي سارنوالي در امور انتخاباتي را نداده بود.

حسين سيرت، کابل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی