نمايشگاه جهاني هانوفر بازهم نيروي محرکه اي براي صنايع است | مصاحبه ها | DW | 19.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

نمايشگاه جهاني هانوفر بازهم نيروي محرکه اي براي صنايع است

صدراعظم آلمان فدرال شرکت بي سابقه ء 4000 تصدي صنعتي ازسرتا سرجهان درنمايشگاه جهاني هانوفر را دليلي براي اميدوار بودن جهت پايان يافتن بحران اقتصادي جهاني مي داند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال به هنگام نمایشگاه جهانی هانوفر درسال 2010

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال به هنگام نمایشگاه جهانی هانوفر درسال 2010

اصلاً مي بايست نمايشگاه صنعتي هانوفر آلمان را در سال روان 2010 ميلادي ديروز بايد انگلا مرکل صدراعظم آلمان و سيلويا برسکوني نخست وزير ايتاليا با مراسم تشريفاتي ويژه افتتاح ميکردند، ولي در اختلالي که در پرواز هاي اروپايي بر اثر ابرهاي ضخيم ناشي از آتشفشان آيسلند به وجود آمده است، نتوانستند اين دو نمايشگاه را افتتاح کنند. ايتاليا که يکي از کشورهاي صنعتي بزرگ ماشين سازاست ، کشورشريکي براي دايرکردن اين نمايشگاه بود. اما انگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز قبل ازظهر درمراسم افتتاح شرکت کرد. مرکل علايمي داير برپايان بحران اقتصادي جهان ديده وگفت : اشتراک شمار زيادي از نمايش دهنده گان « يک نشانه اميد براي ازبين رفتن بحران است». واقعيت آن است که برگزارکنندگان اين نمايشگاه با وجود بحران اقتصادي سال گذشته ، با خودآگاهيي حيرت انگيزي سهم گرفته اند. ولفرام فون فريچ مسؤل اين نمايشگاه ميگويد:

" براي من يکي از متصديان گفت: در جريان بحران من با خلاقيت و ابتکار عمل باقي ميمانم. و خلاقيت در اينجا نمايشگاه هانوفر است و به همين دليل ايشان در اين نمايشگاه اشتراک ميکنند".

اشتراک اينبار شمار زيادي به دليل فعاليت آتشفشان آيسلند با مشکلات زيادي روبرو بود. ولي شمار زيادي با از استفاده از قطار، بس و يا هم موتر از استانبول، ميلان، فرانسه و يا اسپانيه خود را در اين نمايشگاه رسانده اند. برگزار کننده گان اين نمايشگاه توانسته اند که با وجود مشکلات که از ناحيه هوايي همين اکنون دامنگير اروپا شده است، شمار زيادي از نمايش دهنده گان ومهمانان را با خود داشته باشند. زيرا اين نمايشگاه در يک مقطع زماني بسيار مهم برگزار شده است. يعني صنايع بدان آغاز کرده اند. بنابراين بزرگترين نمايشگاه صنعتي جهان مي تواند بيانگر درجه بيرون رفت ازبحران باشد.

مانفرد وتن شتاين، صاحب يک تصدي صنعتي متوسط ورئيس اتحاديه ماشين سازان مي گويد:

« من فکر ميکنم که چند ماه اخير نشان داده است، که ما دوباره به پا برمي خيزيم. دربرخي ازشعبات صنعتي حتا يک پويايي قوي تر به ملاحظه مي رسد.طبعاً ما شعبات مختلفي داريم که وضع انکشاف درهريک متفاوت است. اما درمجموع به تناسب يک سال پيش جريان پيشرفتها مثبت است» .

نمایشگاه هانوفر با زیرساخت استثنایی و ساحه وسیعش درجهان بی مانند است

نمایشگاه هانوفر با زیرساخت استثنایی و ساحه وسیعش درجهان بی مانند است

نمايشگاه هانوفر در زير چترخود 9 نمايشگاه مختلف ديگر را دارد. امسال موترباب با انگيزه هاي بديل مانند کاهش مواد مضره و سيستمهاي مختلط نفت و باطري به نمايش گذاشته شده اند. فريد هلم لوه ، رئيس اتحاديه صنايع برقي مي گويد: " ديگردراين قسمت سوالي نيست که موضوع عمده تکنالوژي برقي سياراست. حفاظت ازاقليم موضوع مهم ديگري است.اين بخش يک نيروي محرکه را براي اقتصاد المان و بسياري کشورهاي ديگر جهان تشکيل مي دهد. ما آلمانيها دراين بخش درسطح جهاني يک سهم 16 درصده داريم. من براين نظرم که اين صنايع توسعه بيشترمي يابند. همچنان من اين را يک گرايش عمده واصلي مي دانم ». "

گرايش عمده وخوش بيني ، چنين است نسخهء نمايشگاه هانوفر.

چه چيزي موجب اين خوش بيني مي شود. ولفرام فريچ دراين زمينه مي گويد:

" ما ميبينيم که که به چه تعدادي نوآوري در اين نمايشگاه به تماشا گذاشته شده اندد. بيش از 4 هزار نوآوري ، واين بيشترازهمه نوآوريهايي است که ما دريک نمايشگاه قبلاً داشته ايم. من اين مطلب را از روي مشخصات ثبت شدهء توليدات نمايش دهندگان مي گويم.ما نه تنها با 4800 نمايش دهنده، به رقم که در سال 2008 ميلادي داشيم، دست يافتيم بلکه در چهار هفته اخير 250 شرکت با ما به تماس شدند و ميخواستند در اين نمايشگاه اشتراک کنند و اين اشتراک را به حيث شانسي بزرگ براي خود ميخوانند. ما تا حال چنين چيزي نداشتيم و اين نشانه براي

توسعه و انکشاف است".

90 در صد نمايشدهندگان موفق گرديدند دراين نمايشگاه خود را برسانند ولي 15 در صد از متصديان و شرکت هايي که ميخواستند در اين نمايشگاه اشتراک کنند به ويژه از کشور هاي آسيايي و امريکا به دليل فعاليت آتشفشان آيسلند و مسدود شدن پرواز ها نميتوانند در اين نمايشگاه شرکت کنند.آنهايي که بعدتر خواهند آمد واين براي توسعه نمايشگاه کمک بيشترمي کنند.

هنريک بوهمه / نبيله کريمي الکوزي

ويراستار : رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی