نقش پر رنگ جهادیست ها در جنگ داخلی سوریه | منطقه | DW | 18.01.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

نقش پر رنگ جهادیست ها در جنگ داخلی سوریه

جهادیست های اسلامگرا در جنگ داخلی سوریه همواره نقش بزرگتر می یابند. از مدتی به این سو حضور آنها در این کشور شیوه برخورد سیاسی با بحران را مشخص کرده است. از این وضعیت به خصوص رژیم اسد سود می برد.

در انترنت تصویرهای هراس انگیزی از جسدهای خونین نشر شده که نشان می دهند مردانی که صورت وحشیانه کشته شدند. گفته می شود که این کشته ها در مناطقی یافت شده اند که تحت تسلط گروه تروریستی به نام "دولت اسلامی در عراق و شام" قرار دارند. درست بودن این تصویرها نه تایید و نه رد شده است؛ اما هدف از نشان دادن این تصویرها روشن است. این تصویرها کمک می کنند تا جامعه جهانی در رابطه با وحشت در سوریه بیدار شود.

با حضور فعال این اسلامگرایان در جنگ داخلی، جبهه مخالفان بشار الاسد هرچه بیشتر در هم شکسته شده است. شورشیان سوریه در ابتدا به دلیل تجهیزات و تجارب جنگی اسلامگرایان افراطی، از آنان استقبال کردند؛ اما گزارش ها در مورد افزایش ترور همه چیز را تغییر داد و شورشیان و جهادیست ها به زودی با هم دشمن شدند. تنها در دو هفته اخیر در برخوردها میان مخالفان سکولار اسد و جهادیست ها بیش از 1000 انسان کشته شدند که 130 تن آنها مردم ملکی بودند. قسمی که دفتر "ناظران سوریه در امور حقوق بشر" در لندن گزارش داده است، از این میان 20 نفر اعدام شدند. این نهاد از آغاز جنگ در سوریه، موارد تخطی از حقوق بشر در این جنگ را گزارش می دهد.

به نظر می رسد که جنگ میان گروه های مسلح سوریه هر روز وحشیانه تر می شود. تقریباً صد مبارز سکولار توسط ملیشه های گروه "دولت اسلامی در عراق و شام" اعدام شدند و آنها به نوبه حدود 60 تن از جهادیست ها را دستگیر کرده اند. این موضوع را سازمان "ناظران سوریه در امور حقوق بشر" گزارش داده است.

صدها هزار شهروند سوریه در نتیجه جنگ داخلی آواره شده اند.

صدها هزار شهروند سوریه در نتیجه جنگ داخلی آواره شده اند.

پیشبینی هایی که درست از آب درآمدند

به نظر می رسد که بیشتر این تصویرها و گزارش در انترنت از جانب مردم ملکی نشر شده اند؛ اما با نشر این تصویرها در واقع یک جنگ رسانه ای راه اندازی شده است که به خصوص رژیم اسد از آن سود می برد.

رژیم اسد از آغاز جنگ تاکنون از مخالفان خود کلاً به عنوان "تروریست ها" یاد می کند. وبسایت رسانه های دولتی تقریباً هر روزی این مفهوم را به کار می برد. با در نظر داشت آمدن افراطگرایان خارجی به سوریه، رژیم به صورت روافزون خود را در به کار بردن این مفهوم حق به جانب می بیند. "المونیتور"، مجله انترنتی عربی در این باره می نویسد: "رژیم حالا به راحتی نظاره می کند که چگونه پیشبینی هایش قدم به قدم تحقق می یابند".

دولت های غربی با اسد داخل مذاکره می شوند

رژیم اسد همواره از این واقعیت بهره برداری سیاسی می کند. از مدت ها به این سو، با درنظرداشت خطر تروریسم، در اولویت بندی دولت های غربی در مسائل سوریه تغییر به میان آمده است. حینی که غربی ها در آغاز در جانب تظاهرکنندگان قرار داشتند، حالا به رژیم اسد نزدیک می شوند؛ اما نه به دلیل تمایل، بلکه به دلیل نگرانی از توسعه تروریسم. هراس می رود که تروریست های اسلامگرا بتوانند روزی در مسیر غرب نیز راهپیمایی کنند. گیدو اشتاینبرگ از "بنیاد علم و سیاست" در برلین در این باره توضیح می دهد: "من شخصاً به این نظر هستم که جنگ داخلی ادامه می یابد و همراه با آن خطرهای مستقیم آن که ما را تهدید می کند، نیز خیلی زیاد بزرگتر خواهند شد. خطر جهادیست ها امروز چنان ابعادی یافته است که دیدگاه های ما را نیز نسبت به این بحران تغییر داده است".

راغده درغام، تحلیلگر مسایل سیاسی خاورمیانه در روزنامه عربی "الحیات" نوشت که جنگ علیه تروریسم به صورت اساس مشارکت میان ایالات متحده امریکا، روسیه، اروپا و چین درآمده است و رژیم سوریه از مفهوم تروریسم استفاده می کند تا خود را به عنوان عضو این مشارکت عرضه کند.

ترور می تواند اسد را نجات دهد

راغده درغام می افزاید این که دولت های غربی به مبارزه علیه تروریسم آغاز می کنند، در واقع باعث می شود تا از اهداف اولیه شان صرف نظر کنند. گیدو اشتاینبرگ نیز این نظر کارشناس خاورمیانه را تایید می کند و می گوید که وضعیت کنونی، بشار الاسد را تقویت می کند؛ زیرا امریکایی ها واقعاً بیش از پیش به مبارزه علیه تروریسم توجه می کنند.

به این ترتیب، دولت های غربی در برابر یک وضعیت ناگوار قرار گرفته اند: از یک جانب آنها در رابطه با خطر تروریسم با رژیمی همکاری می کنند که مسوول قتل بیش از 100 هزار نفر از مردم سوریه شناخته می شود. از جانب دیگر، آنها با افراطگرایان دینی سر و کار دارند که نه تنها برای سوریه، بلکه برای منطقه و جهان غرب نیز خطرناک هستند.

اگر غربی ها با سوریه متحد شوند، در آن صورت دست خود را هم آلوده می سازند؛ و اگر نشوند، آنگاه نکوهش خواهند شد که احتمالاً از وظیفه خود در راه حفاظت از شهروندان خود تخطی می کنند.

آگهی