نقش مساله ي افغانستان براي آلماني ها در انتخابات پارلماني27 سپتمبر | آلمان و جهان | DW | 16.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نقش مساله ي افغانستان براي آلماني ها در انتخابات پارلماني27 سپتمبر

در انتخابات پارلماني آلمان که در 27 ام سپتمبر برگزار مي شود، موضوع افغانستان فقط يک نقش فرعي دارد.

نشست ویژه ی پارلمان آلمان در رابطه با حملات هوایی اخیر در قندز

نشست ویژه ی پارلمان آلمان در رابطه با حملات هوایی اخیر در قندز

اين موضوع را انستيتوت "فورسا" که يک نهاد پژوهشي آلماني در برلين است، براساس نظر سنجي جديد ارائه کرده است که نتايج آن در شماره ي بعدي مجله ي "اشترن" فردا نشر مي شود.

به اين پرسش که "آيا موضع گيري احزاب در رابطه با خارج شدن ارتش آلمان بر تصميم گيري مردم در انتخابات تاثير گذار خواهد بود"، 3 % از کساني که مورد سوال قرار گرفته اند، جواب داده اند که اين تاثير "بسيار بزرگ" خواهد بود، به نظر 12% اين تاثير"بزرگ" و نظر 23 % "کمتر بزرگ" خواهد بود. براي 57 در صد آن ها مساله ي افغانستان اصلاً نقش و تاثيري ندارد.

براساس اين نظر خواهي در حالت کنوني 55 درصد کساني که از آن ها سوال شده است، خواهان خارج شدن سربازان آلماني از افغانستان اند و 38 در صد مخالف خروج آن ها هستند؛ اما براي اکثريت آلماني ها، موضوع افعانستان در تصميم گيري شخصي شان در انتخابات پارلماني پيش رو فقط نقش جزئي دارد.

آنچه که در اين نظر خواهي در خور توجه است، اين است که مخالفت آلماني ها در قسمت فعاليت و عمليات نظامي ارتش آلمان در افعانستان، در مقايسه با ماه هاي قبل کاهش يافته است. سه ماه قبل در ماه جون 61% خواهان اخراج سربازان آلماني از افغانستان بودند؛ آن زماني بود که اندکي قبل از نظرخواهي آن وقت، سه سرباز آلماني در افغانستان کشته شده بودند.

براساس نظر سنجي انستيتوت "فورسا" در رابطه با حمله ي ارتش آلمان بر دو تانکر تيل ربوده شده به وسيله ي طالبان در قندز، 53% به اين باور هستند که شهرت بين المللي آلمان خدشه دار شده است، 39% با اين نظر موافق نيستند. در اثر بمباردمان اخير حدود 100 تن کشته شده اند که در ميان آن افراد زيادي غير نظامي نيز شامل بوده اند.

بر اساس نظر خواهي انستيتوت "فورسا"، 19% آلماني ها به اين نظر اند که فرانس يوزيف يونگ وزير دفاع آلمان، بايد به دليل اين حملات هوايي از مقامش کناره گيري کند، 68% مخالف کناره گيري وزير دفاع از مقامش هستند.

نظر سنجي انستيتوت "فورسا" براساس پرسش از 1000 شهروند آلماني به تاريخ دهم و يازدهم سپتمبر سال 2009 صورت گرفته است.

مجله ي "اشترن"/ برگردان مبلغويراستار: آهنگ

آگهی