نفوذ ناسيوناليست هاي قرغزستان درحکومت ائتلافي | آلمان و جهان | DW | 11.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نفوذ ناسيوناليست هاي قرغزستان درحکومت ائتلافي

به روز دوشنبه درقرغزستان تلاش هايي براي تشکيل يک حکومت ائتلافي هنگامي به راه افتاده است که براثر انتخابات پارلماني اخير، ناسيوناليست ها اندکي پيشي گرفته اند.

خانم روزا اوتون بايوفوا، رئيس جمهور قرغزستان

خانم روزا اوتون بايوفوا، رئيس جمهور قرغزستان

پس از انتخابات پارلماني فوق العاده رقابتي که درتاريخ اين منطقه سابقه نداشته است، پنج حزب سياسي عمده مي خواهند دست به ائتلاف بزنند. درگذشته ها دراين کشوريک رئيس جمهور قدرتمند وجود داشت که پارلمان فقط مجري اوامر او بود وبه اصطلاح حکم يک مهر رابري را براي تاييد تصميم هايي داشتند که توسط رئيس جمهور گرفته مي شد.

خانم روزا اوتون بايوفوا، رئيس جمهور قرغزستان علي الرغم هشدارهاي که گفته مي شد انتخابات ممکن است به خشونت هاي تازه اي منجر شود، با قاطعيت ازپس انداختن انتخابات خود داري کرد. او ضمن ستايش ازاين انتخابات، آن را نقطه عطفي درتاريخ اين جمهوري پيشين شوروي خوانده است.

هنگامي که نتايج انتخابات به روز دوشنبه اعلام شد، اوتون بايوفوا گفت:

" در20 سال گذشته ما چنين انتخاباتي نداشته ايم". رئيس جمهور نامبرده افزود:" امروز همه مردم قرغزستان مي توانند بدون اعمال فشار، بدون امر ازبالا وبدون دست بازي به آن، به احزابي که از ديد آنها نيرومند و منصف اند، راي دهند تا منافع آنها را درپارلمان حفاظت کنند".

ارقام ارايه شده انتخابات مطابق به اصول کمسيون مرکزي انتخابات است که در ان در صد آراي داده شده حساب مي شود. حزب بسيار ناسيونالسيت قرعزستان به نام " حزب اتا- ژورت" فقط 8.63 در آرا را به دست آورده است.اين نتيجه بعد ازشمارش 88 درصدي حوزه هاي انتخاباتي صورت گرفته است. حزب سوسيال دموکرات طرفدار حکومت که انتظار مي رفت آراي خوبي به دست آورد، 7.97 درصد آرا را به دست آورده است.

حزب " آر- ناميس" که طرفدار روسيه بوده ورياست آن را فليکس کولوف نخست وزير پيشين دردست دارد، قبلاً پيروزي اش را دراين انتخابات اعلام کرده بود، اما نتايج نشان داد که مقام سوم را با کسب 7.11 درصد آرا به دست آورد. حزب جمهوري که مخالف حکومت است، مقام چهارم را با اخذ 7.07 درصد آرا کمايي کرد.

اما آنچه بسيار جاي تعجب است، مجموع آراي حزب " اتا - ميکن " مي باشد که يک حزب طرفدار حکومت است ويک روز پيش فکرمي شد که مقام اول را به دست آورد، اما نتايج آرا نشان داد که جايگاه پنجم را دارد و 5.93 درصد آرا را گرفته است.

هرگاه روند شمارش آرا بدين ترتيب ادامه يابد ، پنج حزبي داخل پارلمان قرغزستان مي شوند که پنج درصد آرا را به دست آورده باشند.

حزب " اتا - ژورت" به رهبري کمچي بيک تاشي يوف که گفته بود گروههاي قومي غير قرغز عين حق مانند اکثريت را نخواهند داشت، اکنون بايد ابتکار تشکيل يک حکومت ائتلافي را بگيرد.

رسانه هاي قرغزستان گفته اند که حزب " اتا - ژورت" 29 کرسي از مجموع 120 کرسي در پارلمان قرغزستان را به خود اختصاص خواهد داد و حزب سوسيال دموکرات 26 کرسي را دارا خواهد بود.

فرانس پرس / رسول رحيمويراستار: حسين مبلغ

آگهی