نفوذ اتحاديه جهاد ازبکستان برآلمانيهايي که مسلمان شده اند | افغانستان | DW | 02.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نفوذ اتحاديه جهاد ازبکستان برآلمانيهايي که مسلمان شده اند

به نظريک کارشناس امور تروريسم ، اتحاديه جهاد ازبکستان، برآن آلمانيهايي که به اسلام گرويده اندتاثيرروز افزون داشته ازاينرو سربازگيري ازاين مسلمان شدگان آلماني بايد" جدي گرفته شود".

عبدالغفارالآلمانی ازهسته زاورلند که ویدیوهایش به جهاد دعوت می کند

عبدالغفارالآلمانی ازهسته زاورلند که ویدیوهایش به دعوت می کند

توپ هوفن کارشناس آلماني امور تروريسم ضمن اظهار اين مطالب به آژانس فرانس پرس به روز جمعه درشهردوسلدورف آلمان افزوده است که اين نکته از روي اظهارات اريک بي آلماني درصفحه انترنت به اثبات مي رسد که اين آلماني گرويده به اسلام اخيراً ديگران را به جهاد دعوت مي کند. توپ هوفن البته معتقد است که اين نتيجه گيري به معناي آن نيست که بايد همه کساني را که به اسلام گرويده اند، مورد سوء ظن قرار داد. بلکه بيشترمنظور " يک دسته کوچک " مي باشد که پذيراي چنين تبليغاتي مي باشند."همينها اند که از زندگي دست شسته وبراي شهادت مي کوشند".

بنابه اظهار توپ هوفن اريک بي و يک همراه وي که درافغانستان ويا مرزبين افغانستان وپاکستان آموزش ديده بودند، ارتباطات نزديک با هسته زاورلند داشتند که درسپتمبرسال گذشته همراه با يک گروه که به اسلام گرويده بودند، مي خواستند درآلمان بمب گذاري بکنند.

طالبان پاکستانی درمناطق مرزی با افغانستان آموزش می بینند

طالبان پاکستانی درمناطق مرزی با افغانستان آموزش می بینند

ازنظر توپ هوفن رئيس تحقيقات امور تروريسم درانستيتوت ايسن، قضيه اريک بي آلماني اي که به اسلام گرويده است وازقرار معلوم درمرزپاکستان آموزش ديده است ، نشان مي دهد که براي تروريستان آموختن ازطريق انترنت کفايت نمي کند، بلکه آنها مي خواهند " به صورت روياروي آموزش ببينند".

توپ هوفن براين نظر است که القاعده درمنطقه بين مرزهاي افغانستان وپاکستان کمپ هاي اموزش تروريستي موقتي ايجاد مي کنندکه متشکل ازچند خيمه مي باشند. اين کمپها براي چند روز ونه چند هفته برپامي مانند ودوباره ازبين برده مي شوند.ازنظرتوپ هوفن درچنين کمپهايي اعضاي گروه زاورلند، قبل ازبرگشت شان به آلمان آموزش تروريستي ديده بودند.

مطالب مرتبط

آگهی