نظر پرسی: آلمانی ها اتحادیه اروپا را چگونه می بینند | مهاجرت به اروپا | DW | 30.11.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

نظر پرسی: آلمانی ها اتحادیه اروپا را چگونه می بینند

آلمانی ها از وضعیت اتحادیه اروپا نا راضی اند. یک نظر پرسی نمادین که به درخواست موسسه کوربر صورت گرفته است نشان می دهد که ۶۲ در صد فکر می کنند که اتحادیه اروپا در مسیر درست قرار ندارد.

آلمانی ها از وضعیت اتحادیه اروپا نا راضی اند. یک نظر پرسی نمادین که به درخواست موسسه کوربر صورت گرفته است نشان می دهد که  ۶۲ در صد فکر می کنند که اتحادیه اروپا در مسیر درست قرار ندارد. ۶۷ در صد به این نظر اند که با خروج بریتانیا به هم پیوستگی این اتحادیه بسیار ضعیف گردیده است. آن ها خواهان برخورد شدید با خروج بریتانیا از این اتحادیه می باشند.

دیدگاه های انتقادی از اتحادیه اروپا در بین پرسش شوندگان جوان بین ۱۸ تا ۲۹ ساله به طور متوسط افزایش یافته است. تاجائی که به مواضع احزاب مربوط می شود، طرفداران حزب محافظه کار دست راستی "بدیل برای آلمان" ( ای اف دی)  به طور خاص از اتحادیه اروپا انتقاد می کنند. تنها دو درصد طرفداران حزب الترناتیف برای آلمان فکر می کنند که اتحادیه اروپا در مسیر درستی قرار دارد. این منتقدان در حزب "چپ ها" ۱۹ درصد و در احزاب دموکرات مسیحی( سی دی یو) و اتحاد سوسیال مسیحی ( سی اس یو) ۵۰ در صد است.

آلمانی ها چه نوع اتحادیه اروپا را خوش دارند؟

آلمانی ها بیشتر یک اتحادیه اروپا بسته را می خواهند  که شفاف و نزدیک به شهروندان باشد. قریب به اتفاق پرسش شوندگان خواهان همکاری نزدیک در سطح اروپائی می باشند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان فدرال ضمن تبصره بر این نظر پرسی گفت که « مردم از اروپا انتظار دارند» که در مورد مهاجران و امنیت چیزی «به ما عرضه کند.»

اشتاینمایر گفته است که: اما پیشرفت ها به رسمیت شناخته شده اند. چنانکه گفته شده است یک آمادگی گسترده در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پشبرد سیاست امنیتی و دفاعی وجود دارد. اما در مورد تشکیل یک اردوی اروپائی آلمانی ها عین نظر را ندارند. صرف ۵۴ در صد کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند از نیروهای مسلح مشترک جانبداری کرده اند. دست کم ۸۲  در صد بر این نظر اند که اتحادیه اروپا باید یک نقش قوی تر در جهان بازی کند.

Infografik Zukünftige Gestaltung Europas Deutsch

نمودار درصدهای ذکر شده در نظر پرسی

نقش رهبری کننده بیشتر آلمان

از جانب دیگر نقش رهبری کننده آلمان در اتحادیه اروپا از جانب شمار زیاد آلمانی ها قابل قبول است. ۵۹ در صد کسانی که مورد پرسش  قرار گرفته اند آرزومند توسعه این نقش رهبری کننده اند. فقط ۴۳ درصد به این فکر اند که تعامل آلمان از جانب سایر کشورهای عضو به طور کافی به رسمیت شناخته می شود. یک اکثریت واضح  مخالف آن اند که بیش از این منابع مالی و انسانی در اختیار بروکسل قرار داده شود.

تا جائی که مربوط به آوردن اصلاحات در اتحادیه اروپا می شود اکثریت پرسش شوندگان خواهان همکاری همه اعضای اتحادیه اروپا اند. فقط ۱۳ درصد به این نظر اند که همنوائی آلمان و فرانسه یک تحرک تازه برای اروپا به وجود می آورد. با اینهم یک اکثریت خواهان همکاری ها قوی دوجانبه بین مهمترین هم پیمانان اروپائی می باشند که چنین دیدگاهی برای فرانسه ۸۰ درصد، برای دو کشورهالند و ایتالیا ۷۱ درصد و برای پولند ۶۱ در صد می باشد. تائید همکاری با بریتانیای کبیر برعکس به طور چشمگیری کاهش یافته است. اکثریت آلمانی ها توسعه اتحادیه اروپا را رد می کنند. این امر به ویژه برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اعتبار دارد که ۸۰ درصد پرسش شوندگان علیه آن بوده اند.

در بحران مهاجران آلمان تنها گذاشته شده است

در مورد حل بحران مهاجران ۷۳ درصد آلمانی ها راه حل را صرف در سطح اروپائی ممکن می دانند. به عین ترتیب بسیاری پرسش شوندگان بر این نظر اند که سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان را در حل بحران پناهجویان تنها گذاشته اند.

یک اکثریت بسیار بزرگ ( ۹۰ درصد)  خواهان جد و جهد قوی تر اتحادیه اروپا در مبارزه علیه اسباب مهاجرت شده اند ولو اینکه چنین امری ایجاب مصارف بیشتر را کند. اکثریت گسترده ای بستن مرزهای آلمان را به مثابه کمکی به راه حل بحران مهاجرت رد کرده اند. با آن که شمار پناهجویان به طور قابل ملاحظه ای پائین آمده است، صرف یک سوم پرسش شوندگان توافقنامه مهاجرت با ترکیه را موثر می دانند.

Deutschland Angela Merkel und Theresa May in Berlin (Reuters/M. Sohn)

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال و تیریزا می نخست وزیر بریتانیا در برلین

DW.COM

آگهی