نشست یک روزه ء کابل برای مبارزه علیه فساد اداری | مجله حقوق بشر | DW | 12.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

نشست یک روزه ء کابل برای مبارزه علیه فساد اداری

دراین نشست تلاش میشود به نماینده گان ارگان های حکومتی وظیفه سپرده شود که ساحات آسیب پذیر دستگاه حکومتی را از جهت فساد اداری تشخیص کرده وسه اولویت اساسی شان را به اداره عالی نظارت برمبازره علیه فساد اداری معرفی نمایند.

default

امروز شنبه نشست یک روزه ای از طرف کمیسیون عالی نظارت برمبارزه علیه فساد اداری درکابل دایر شد.مسولان هدف اساسی این نسشت را که دران نماینده گانی با صلاحیت تمام ارگان های حکومتی افغانستان به شمول برخی اعضای شورای ملی و جامعه مدنی نیز دعوت شده بودند تطبیق روند مبارزه علیه فساد اداری میخوانند.

به قول ایشان دراین نشست تلاش میشود تا به نماینده گان ارگان های حکومتی وظیفه سپرده شود که ساحات اسیب پذیر دستگاه های حکومتی را از جهت فساد اداری تشخیص کرده وسه اولویت اساسی شان را به اداره عالی نظارت برمبازره علیه فساد اداری معرفی نمایند.

اقای محمد یاسین عثمانی رییس اداره عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری میگوید « دراین نشست تلاش میشود تا زمینه های تطبیق فرمان رییس جمهور مبنی مبارزه علیه فساد اداری فراهم شده وهمچنان تفاهم صورت گیرد تا ارگان های حکومتی سه اولویت مهم شان را در راستای مبارزه علیه فساد اداری به اداره عالی نظارت، به زود ترین فرصت گزراش دهند».

آقای عثمانی علاوه نمود: « به خاطر اینکه این مشکل را ما با دوستان خود خوبتر حل کرده باشیم چه میکردیم؟ ما شما را زحمت دادیم ومیخواهیم که با تفاهم همه موضوعات را تشریح کنیم واز همه ارگان ها تقاضا کنیم که هرچه عاجلتر دست به کار شوند، نشست کابل درشرف تشکیل است دراین نشست بالای بسا مسایل صحبت خواهد شد مسایل اقتصادی، زیربنایی، بازسازی وفرهنگی ولی دراس صحبت ها مساله حکومتداری است ودر راس حکومت داری مساله فساد ادری است».

اقای عثمانی خاطر نشان ساخت که درنشست کابل باید اعتماد از دست رفته "دونر" بدست آید تا به تعهد که آنها درنسشت لندن به افغانستان سپرده بودند عمل نمایند، به قول وی درنشست لندن دونر های متعهد شده بودند که 50 % مساعدت های شان را از طریق دولت افغانستان به مصرف خواهند رسانید.

اقای احمد مشاهد رییس کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان فساد را یک مشکل کلان افغانستان توصیف میکند، به باور اقای مشاهد فساد اداری خطرناکتر از نا امنی میباشد.

به گفته وی موجودیت نظام اداری سنتی صدها ساله وپس ازان بروز جنگ وبحران نظام اداری افغانستان را به کلی برهم زده واکنون موجب شده اند تا فساد اداری به سرعت گسترش یابد.

به قول مشاهد مسایل قومی، لسانی، منطقه ای وتنظیمی یکی دیگر از فاکتورهای مهم فساد اداری درافغانستان میباشد.

آقای مشاهد درجهت مبارزه با فساد باورمند است : « به همان مقیاسی که جنگ ونا امنی یکی از چالش های اساسی امروز جامعه وملک را ما را تشکیل میدهند، فساد اداری خطرناکتر ودشوار تر ازان حیات سیاسی وملی افغانستان را تهدید میکند به این ترتیب برای مبارزه با چنین بیماری ای افغانستان به یک مشارکت ملی وبین المللی نیاز دارد».

این درحالیست که گفته میشد دوسیه های زیادی از فساد اداری گسترده مقام های ارشد حکومتی به لوی سارنوالی افغانستان سپرده شده به آن دوسیه ها رسیده گی صورت خواهد گرفت ولی این ادعاها از طرف مقام های لوی سارنوالی رد گردیده یک اشتباه لفطی قلمداد شد وتا کنون ازآن دوسیه ها خبری نیست.

یک بار دیگر شهردار سابق شهر کابل آقای صاحبی نیز به اتهام فساد اداری توقیف گردید وپس از چند ساعت دوباره آزاد شد واقای کرزی رییس جمهور افغانستان پیش از حکم دادگاه به وی برائت داد واو را یک شخصیت آبرومند وپاک افغانستان توصیف کرد.

گزارشگر: امین بهراد

ویراستار: رسول رحیم

مطالب مرتبط

آگهی