نشست کپنهاک وانتظارات ازآن | آلمان و جهان | DW | 08.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نشست کپنهاک وانتظارات ازآن

گردهمايي اقليمي روزگذشته درکپنهاگ افتتاح شد و تا هجدهم ماه جاري ادامه مي يابد. از ماه جون بدينسو هيأت هاي کنوانسيون اقليمي ملل متحد پنج بارهم ملاقات کردند تا براي اين گردهمايي بزرگ تا اندازه اي آمادگي بگيرند.

»ما بايد بحيث نسلي در خاطره ها بمانيم، که بشريت را از ورطه يک تغيير اقليم مصيبت بار نجات داده است.»

»ما بايد بحيث نسلي در خاطره ها بمانيم، که بشريت را از ورطه يک تغيير اقليم مصيبت بار نجات داده است.»

انتظارمي رود که به تاريخ 18 دسامبر واقعاً قرارداد جهاني همه جانبه اقليمي به امضا برسد.

اينکه آيا ممکن خواهد شد تا اين گردهمايي يک سند اقليمي را براي آينده نسل هاي بعدي به ميان آورد، تا هنوز نامعلوم است. اما بيش از 15.000 اشتراک کننده از 192 کشور در کپنهاگ، پايتخت دنمارک براي به توافق رسيدن روي يک قرارداد جديد جهاني براي حفظ اقليم گردهم آمده اند.

در آغازاجلاس خوشبيني جديدي حکمفرما شده است، که " ايوو دو بور مسوول دارالانشاي اقليمي ملل متحد نيز در شام قبل از آغاز گردهمايي بر آن تأکيد کرد:

«هيچگاهي دراين 17 سالي که ما مذاکرات اقليمي را انجام داده ايم، اينقدر کشور هاي زياد به اين اندازه وعده هاي زياد را نداده بودند. هيچ روزي سپري نمي شود که در آن اهداف مربوط به افرازات و برنامه هاي عملکرد ارائه نشود. اين بي مثال است.»

Klimawandel Folgen Gletscherschmelze Flash-Galerie

وعده هاي روز هاي قبل در حقيقت بي مثال بود. و بالاخره کشورهاي چون هندوستان و ايالات متحد امريکا ارقامي را روي ميز گذاشتند.يک دليل ديگر براي خوشبين بودن، وعده بارک اوباما، رييس جمهور ايالات متحد امريکا، مبني بر آمدنش به کپنهاگ در اخير گردهمايي اقليمي مي باشد. در ابتداء گفته ميشد که اوبا مي خواهد از راهش براي گرفتن جايزه صلح نوبل در اوسلو سري هم به کپنهاگ بزند. البته به تاريخ 9 دسامبر که قراراست اوباما دراين کنفرانس شرکت کند درآن زمان ملاقات هاي کاري جريان مي داشته باشد.

ابتداء در 16 سپتامبر بخش سران کشورها آغاز مي شود. بيش از 100 زعيم دول و حکومات از اشتراک شان اطلاع داده اند. مايکل زميت کوتايار رهبر مذاکرات گروه کاري براي اهداف درازمدت کنوانسيون اقليمي، با جديت گفته است: «اين بزرگترين نمايش جهان است و بايد به موفقيت بيانجامد.»

Schweiz Klimawandel Morteratschgletscher

موفقيت به اين معني که يک قرارداد همه جانبه الزامي در ختم دو هفته مذاکره در کپنهاگ به ميان آيد. به گفته ايوو دو بور، مسوول دارالانشاي اقليمي ملل متحد، چنان يک موفقيتي که اقدامات مشخص، مستقيماً بعد از گردهمايي کپنهاگ آغاز مي شود. اوگفته است: ما وقت براي از دست دادن نداريم، و چنانچه دو بور مي گويد، اگر قرار باشد که گردهمايي کپنهاگ موفقانه به پايان برسد، آنگاه ارقام نيز بايد روي ميز قرار داده شوند:

«وقتي ما در مورد تمويل کوتاه مدت آن صحبت مي کنيم، بايد بخاطر تأمين تمويل سريع آن، براي سال هاي 2010، 2011 و 2012 هريک 10 ميليارد دالر روي ميز گذاشته شود.ما مي دانيم که ما در درازمدت به پول زياد براي کاهش افرازات و اقدامات انطباقي اقليمي ضرورت داريم. زماني که ما در مورد سال هاي 2020 و 2030 صحبت مي کنيم، آنگاه ما از صد ها ميليارد دالر سخن مي گوييم.»

دسمند توتو اسقف بزرگ افريقاي جنوبي در پيامش عنواني شرکت کنندگان گردهمايي کپنهاگ تأکيد کرد که: پول زياد، بله، اما تغيير اقليم جهاني چالشي خواهد بود که بر اساس آن نسل امروزي تصميم ، خود را بايد مورد ارزيابي قرار بدهد. به گفته اين برنده جايزه صلح، وقت بسيار کم است، اومي گويد:

«مقياس جرأت يک نسل خاطرات اعمال شان است. ما بايد بحيث نسلي در خاطره ها بمانيم، که بشريت را از ورطه يک تغيير اقليم مصيبت بار نجات داده است.»

براي اشتراک کنندگان گردهمايي دو هفته ديگر وقت باقي مي ماند تا در کپنهاگ به اين هدف برسند.

یپسن هیله/ صدیقی

ویراستار: یاسر

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی