نشست ِ برلين نمي تواند نام كنفرانس خاور ميانه را كمايى کند | آلمان و جهان | DW | 25.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نشست ِ برلين نمي تواند نام كنفرانس خاور ميانه را كمايى کند

براى ايجاد صلح وجود يك دستگاه سالم و قوى ادارى اهميت دارد: و به همين منظور ساختن يك دستگاه سالم پليس و نهاد قضايي روي دست گرفته شده است. واضح است که همچو كارها نمي توانند تنها ضامن ايجاد صلح بين اسراييل و فلسطين باشند.

میزبان کنفرانس شرق میانه در برلین، فرانک شتاین مایر وزیر خارجه

میزبان کنفرانس شرق میانه در برلین، فرانک شتاین مایر وزیر خارجه

نشست ِ برلين نمي تواند نام كنفرانس خاور ميانه را كمايى کند، زيرا در گذشته در مجالس تحت همين نام روى تلاش هاي براي ايجاد صلح تبادل افكار مي شد، در حاليكه در كنفرانس به اصطلاح صلح برلين همه كمال مجلس در پرداخت فقط ۱۵۰ مليون يورو امداد پولي بود. اما بازهم خوب است كه نمايندگان بيش از ۴۰ كشور در جهت روى پا ايستاده كردن پليس و نهاد قضايي فلسطين گرد هم آمده اند. بديهى است که دولت قانون وامنيت، شرط اساسى تأسيس يك دولت فلسطين است كه بتواند در جوار اسراييل به حيث يك دولت قانون و مستقل در صلح و آرامي به سر برد.

کنفرانس امنیتی شرق میانه در برلین

کنفرانس امنیتی شرق میانه در برلین

در اواخر سال گذشته اسراييل با رييس جمهور فلسطين، محمود عباس موافقه كرده بود تا از طريق مذاكرات پيوسته زمينۀ ايجاد صلح را فراهم كند، ادعايي که ديگر هيچ كس به آن باور نمي كند.

قدر مسلم اينست که آلمان به حيث ميانجى مناسب نيست و برلين توانايى ايفاى اين نقش را ندارد، زيرا در گذشته حتي كشورهاى بسيار نيرو مند ترى قادر به انجام اين كار نشده بودند. براى آلمان مهم است كه از هردو جانب پشتيبانى نمايد.

براى ايجاد صلح وجود يك دستگاه سالم و قوى ادارى اهميت دارد: و به همين منظور ساختن يك دستگاه سالم پليس و نهاد قضايي روي دست گرفته شده است. واضح است که همچو كارها نمي توانند تنها ضامن ايجاد صلح بين اسراييل و فلسطين باشند تا زمانيكه هردو طرف بهم دست دوستى ندهند و از كار برد زور انصراف ننمايند.

رایس و لاوروف وزاری خارجۀ امر یکا و روسیه همراه با سولانا مسوول امور خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس برلین

رایس و لاوروف وزاری خارجۀ امر یکا و روسیه همراه با سولانا مسوول امور خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس برلین

در قدم اول مهم است كه اسراييل مسدود ساختن سركها و سياست اسكان خانواده يهودى را در مناطق فلسطين از بين ببرد، چيزيكه عرصۀ زندگى را براى مردم فلسطين بس تنگ گردانيده است. و البته فلسطين بايد به طور يك پارچه و متحد ارادۀ صلح و همزيستى مسالمت آميز خود را تبارز دهد، بدين منوال كه هردو سازمان الفتح و حماس همبستگى خود را در راه صلح و سازش و قبول دولت اسراييل ثابت سازند۰ هر چند كه هم اظهارات محمود عباس خوش آيند و قابل قدر باشند، قدرمسلم اينست که او از بخشي از مردم فلسطين نمايندگى مي كند، در حاليكه صلح تنها با تمام مردم فلسطين ممكن است و يك دولت فلسطين بايد به تمام فلسطيني ها تعلق داشته باشد. و اين وظيفهء جامعهء بين المللى است تا روى هردو جانب فلسطين و اسراييل در برآورده شدن اين نقاط فشار وارد آورد.

آگهی