نشست وزراي خارجه کشورهاي سازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي | آلمان و جهان | DW | 15.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نشست وزراي خارجه کشورهاي سازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي

پرويز مشرف رئيس جمهورپاکستان به هنگام افتتاح نشست وزراي خارجه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي دراسلام آباد؛ براي جلوگيري از ازعقب گرد جهان اسلام خواهان آوردن اصلاحاتي دراين سازمان شد.

هدف این نشست بیشترکاهش اختلافات جهان اسلام با غرب می باشد

هدف این نشست بیشترکاهش اختلافات جهان اسلام با غرب می باشد

اين سي وچهارمين نشست وزراي خارجه عضو سازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي که به نام " همايش صلح ، ترقي وهماهنگي " ياد مي شود به منظورتدوين ستراتژي اي جهت بهبود بخشيدن به روابط ميان جهان اسلام وغرب برگزارشده است.

مشرف به اين کنفرانس 57 عضوي که قراراست يک سلسله ازمسائل مهم بين المللي را مورد مباحثه قرارداده وپيشنهادهايي براي بهبود کاراين سازمان ارائه نمايد، گفته است :

" ما بايد به اين حقيقت واقف گرديم که اختلاف با غرب افزايش يافته است."

مشرف تاکيد نموده است که اين سازمان بايد درمورد سوء برداشتهايي که ازاسلام وجود دارند، دست به روشنگري بزند، زيرا جهان فکر مي کند که دين اسلام " پيکارجو وبي مدارا " است وچنين برداشتي توسط " نيروهاي تاريک انديش افراطي" خودمان تقويت گرديده است.

مشرف علاوه نموده است :" ما بديد افراط گرايي وهراس افگني را رد نموده ودرراه توسعه اجتماعي واقتصادي برويم ."

مشرف پيشنهادي براي تجديد نظردرمنشورسازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي و تضمين بنيه مالي اين سازمان تقديم کرده است.

به اساس طرح مشرف هرگاه هرکشوراسلامي 0.01% توليدات ناخالص داخلي خود را هزينه بودجه سازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي نمايد، بيش از200 مليون دالربربودجه اين سازمان افزايش مي يابد.

مشرف درمرکزهمايشهاي جناح؛ خطاب به اعضاي کنفرانس گفته است: سازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي بايد يک ساختکار- ميکانيسم – حل منازعه به وجود آورد.

مشرف گفته است که يک نيروي عملياتي نظامي مرکب ازکشورهاي اسلامي که درزيرچترسازمان ملل متحد فعاليت بکند، مي تواند وظيفه پاسداري ازصلح درعراق را بگيرد.

وي همچنان گفته است که: " حل مسئله فلسطينيان درمرکز همه اختلافات سياسي مهم قراردارد." واين " مربوط به روح داد وگرفتي است که بين جانبين" صورت مي گيرد.

دراين نشست وزراي خارجه؛ مسئله فلسطين موضوع مرکزي آئين جلسات را تشکيل مي دهد. همچنان منازعه اعراب واسرائيل ، اوضاع درعراق ، سوماليا، افغانستان ، جمو وکشمير، روند صلح بين هند وپاکستان وبلاخره همکاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتومي ؛ اجزاي مسائل مورد بحث مي باشند.

انتظارمي رود دراعلاميه پاياني اين نشست؛ وزراي خارجه کشورهاي اسلامي حمايت شان را ازحق ايران براي استعمال صلح آميز فن آوري هسته اي ابرازدارند.

اين کنفرانس همچنان به موضوع هراس افگني بين المللي ووضع اقليتهاي مسلمان درکشورهايي که عضوسازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي نيستند ،مانند جنوب فليپين وتايلند مي پردازد.

قراربرآن است که مباحثاتي درمورد مسائل اقتصادي ، همکاري ميان کشورهاي عضو درساحات علوم وفن آوري ، اطلاعات ، مواظبتهاي صحي و مسائل محيط زيست نيرصورت گيرد.

آگهی