نشست هزاره سوم ملل متحد برای حدود یک میلیارد گرسنه درجهان | آلمان و جهان | DW | 22.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نشست هزاره سوم ملل متحد برای حدود یک میلیارد گرسنه درجهان

"آنيكا زودر"نماينده دبيركل بخش هزاره سازمان غذایی جهان وضعيت كنوني را بسيار دردناك توصيف مي كند.به گفته اواگر قرار است كه هدف "به نصف رساندن فقر"تا سال ۲۰۱۵ تحقق يابد،كشورهاي فقيرو ثروتمند بايد استراتژي خود راتغييردهند.

default

به روز سه شنبه انگلامرکل، صدراعظم آلمان، در نشست هزاره سازمان ملل متحد گفت:« جامعه جهاني ده سال پيش اهداف درستي را تعیین کرد. متاسفانه امروز ما بايد بگوييم كه ما احتمالا به همه اين اهداف تا سال ۲۰۱۵ دست نخواهيم يافت. اما به عقيده من، تعهد ما نسبت به اين اهداف پابرجاست و ما بايد در پيشبرد آنها مصممانه كوشش كنيم. من تقاضا مي كنم كه تعهد ما جزو اصلي اين نشست، ده سال پس از تصويب بيانيه هزاره، باشد».

در سراسر جهان بيش از ۹۰۰ ميليون نفر از گرسنگي رنج مي برند. «آنيكا زودر» نماينده دبيركل بخش هزاره سازمان غذایی جهان «فاو» وضعيت كنوني را بسيار «دردناك» توصيف مي كند. به گفته او اگر قرار است كه هدف "به نصف رساندن فقر" تا سال ۲۰۱۵ تحقق يابد، كشورهاي فقير و ثروتمند بايد استراتژي خود را تغيير دهند.

خانم زودرگفت:" بسياري از كشورها ثابت کردند كه تغيير استراتژي ممكن است. به طور مثال غنا، نيكاراگوا، مالاویا، ويتنام و ديگران. اما هنوز انسانهاي بسياري رنج مي برند. اين فاجعه اي است كه بدون سر و صدا و به طور مداوم درجريان است".

به گفته «زودر» كليد موفقيت، سرمايه گذاري هاي همگاني در بخش زراعت است. به اين ترتيب به اشخاص بيشتري اين امكان داده مي شود كه به كشت مواد غذايي بپردازند. آنها با فروش اين مواد قادر به تامين مستقل زندگي خود هستند. علاوه براين بايد در بخش زيرساخت ها و ذخيره مواد غذايي نيز سرمايه گذاري صورت گيرد. به گفته او در اين بين از كمك هاي بين المللي بايد به نحوي استفاده شود كه كشورها بتوانند در نهايت احتياجات خود را رفع كنند.

صدراعظم ‌آلمان نيز بر همين عقيده است. او در جريان سخنراني اش گفت، كمك انكشافي نبايد به طور نامحدود باشد. خانم مركل گفت، كارایی سياست انكشافي بايد بهبود يابد و نتايج اين كمك ها بايد مد نظر گرفته شوند. مرکل گفت:

"اين روشن است كه تاكيد بر بررسي نتايج كمك هاي انكشافي بايد درارتباط با آزادي هاي بيشتر براي كشورها باشد. به اين ترتيب هر كشوري با درنظر داشت ويژگي هاي خود بهتر مي تواند تصميم بگيرد. دراين بين مهم اين است كه همه ما قبول كنيم: فرآيند انكشاف در درجه اول جزء از مسووليت كشورهاي در حال انكشاف است. اين كه كمك انكشافي كارآمد است يا نه؛ به دست آنها است."

با وجود این، ایما زيري سخنگوي سازمان كمك رساني اكسفام از سخنراني مركل نا اميد شد. او دراينباره گفت:

"ما انتظار داشتيم آلمان مفصل دراينباره صحبت كند كه چگونه مي خواهد به وعده هايش در زمينه كمك هاي انكشافي عمل كند. اين كمك ها با درنظرداشت پي آمدهاي بحران اقتصادي براي فقرا از اهميت جاني برخوردار هستند. به جاي اين خانم مركل وعده مبهمي درباره كمك رساني داد و همزمان مسووليت کارایی را به دوش كشورهاي فقير انداخت."

کریستینا برگمن/ انتظاری

ویراستار: یاسر

آگهی