نشست سه جانبه ازدید کارشناسان و نزديکي کرزي به ايران | افغانستان | DW | 24.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نشست سه جانبه ازدید کارشناسان و نزديکي کرزي به ايران

رييس جمهور کرزي امروز در راس يک هيات بلند پايه عازم ايران شد تا در نشست سه جانبه ي رييسان جمهور ايران، افغانستان و پاکستان اشتراک نمايد.

حامدکرزی رییس جمهورافغانستان با محمود احمدی نژاد رییس جمهورایران

حامدکرزی رییس جمهورافغانستان با محمود احمدی نژاد رییس جمهورایران

اهداف عمده ي اين سفر، تقويت همکاري هاي اقتصادي، مبارزه ي جدي با تروريزم، مبارزه با مواد مخدر و جلب سرمايه گذاري ها خوانده شده است.

اين نشت سه جانبه در حالي برگزارمي شود که براي مبارزه با تروريزم و هراس افگني در افغانستان، به تلاش هاي منطقه اي و سهم گيري کشورهاي همسايه تاکيد مي شود.

احمد ظاهر فقيري، سخنگوي وزارت خارجه ي کشور روابط افغانستان با ايران را دوستانه و ناشي از روابط انصراف ناپذير تمدني خوانده و نقش ايران در بازسازي افغانستان را قابل قدر مي داند.

با آن که در اين چند سال اخير روابط افغانستان دوستانه توصيف شده، اما هراز گاهي ايران به انتقاد از حضور نيروهاي خارجي در افغانستان پرداخته و آن را دليل اصلي مشکلات افغانستان دانسته است.

سخنگوي وزارت خارجه ي کشور در اين مورد مي گويد: "حضور نيروهاي بين المللي براساس قطعنامه ي شوراي امنيت است که با اکثريت مطلق به تصويب رسيده و تمام کشورهاي عضو سازمان ملل متحد که متعهد به منشور سازمان ملل متحد هستند، حضور اين نيروها را در افغانستان پذيرفته اند. و جمهوري اسلامي ايران در بازسازي افغانستان، از بدو آغاز بازسازي، نقش خيلي فعال و ارزنده داشته که ما از اين مساله قدردان هستيم".

فقیری: همان طور که افغانستان گرهگاه تمدني، گرهگاه فرهنگي، گرهگاه اقتصادي بين کشورهاي منطقه است، ما اميدوار هستيم که نقش افغانستان در تحکيم روابط کشورها موثر و مساعد باشد.

فقیری:" همان طور که افغانستان گرهگاه تمدني، گرهگاه فرهنگي، گرهگاه اقتصادي بين کشورهاي منطقه است، ما اميدوار هستيم که نقش افغانستان در تحکيم روابط کشورها موثر و مساعد باشد".

در همين حال، با توجه به تنش هاي ديرينه ي ايران و امريکا، برخي کارشناسان به اين باورند که رابطه ي نزديک دولت افغانستان با امريکا، مانع از همکاري هاي صادقانه و همه جانبه ي ايران درافغانستان شده است. همچنان به باور برخي آگاهان، افغانستان و عراق دو کشوري است که به نحوي به زمينه ي تنش ايران و امريکا تبديل شده است. از سوي ديگر، از مدتي به اين سو با توجه به انتقادهايي که مقام هاي غربي از رييس جمهور کرزي داشته اند، روابط رييس جمهور کرزي با کشورهاي همسايه بهتراز گذشته به نظر مي رسد.

احمد سعيدي، کارشناس مسايل منطقه اي در اين رابطه مي گويد: "در اين روزها آقاي کرزي، سفري که به امريکا داشت، و فشارهايي که امريکا داشت که شما (آقاي کرزي) آقاي خليلزاد را بپذيريد- منحيث يک نيرومند اجراييه يا آقاي جلالي را- آقاي کرزي نا اميدي هايي از امريکا دارد. آقاي کرزي تنها حالا به ايران نزديک نيست. از يک سال به اين طرف آقاي کرزي شعارهايي را که عليه امريکا آغاز کرده، زياد به ايراني ها نزديک شده است. و حتا آوازه هايي وجود دارد که حتا ايراني ها پول کمپاين آقاي کرزي را داده اند".

برعکس اين مساله، بعد از به قدرت رسيدن اوباما، که سياست نرمش و گفتگو را با ايران در پيش گرفته است، گفته مي شود ايران نيز زياد به اين مساله بي ميل نيست. هرچند اين مساله هنوز قطعي نشده است، اما گفته مي شود احتمالا گفتگوهايي ميان امريکا و ايران بعد از انتخابات رياست جمهوري ايران راه اندازي شود.

براين اساس، به باور برخي ها معضلات افغانستان مي تواند زمينه ي گفتگو و تعامل ايران و امريکا باشد. احمد ظاهر فقيري، سخنگوي وزارت خارجه ي افغانستان در اين رابطه مي گويد: "ما خواهان اين هستيم که همه کشورهاي دنيا روابط خوب و دوستانه داشته باشند، همان طور که افغانستان گرهگاه تمدني، گرهگاه فرهنگي، گرهگاه اقتصادي بين کشورهاي منطقه است، ما اميدوار هستيم که نقش افغانستان در تحکيم روابط کشورها موثر و مساعد باشد".

از مدتي به اين سو با توجه به انتقادهايي که مقام هاي غربي از رييس جمهور کرزي داشته اند، روابط رييس جمهور کرزي با کشورهاي همسايه بهتراز گذشته به نظر مي رسد.

از مدتي به اين سو با توجه به انتقادهايي که مقام هاي غربي از رييس جمهور کرزي داشته اند، روابط رييس جمهور کرزي با کشورهاي همسايه بهتراز گذشته به نظر مي رسد.

اما احمد سعيدي مي گويد بعد از انتخابات ايران اگر رييس جمهور احمدي نژاد برنده شود، روابط ايران و امريکا به زودي بهتر نمي شود. به باور آقاي سعيدي، شعارهاي انتخاباتي احمدي نژاد که عليه امريکا و اسراييل است و نيز راکتي را که ايران آزمايش کرد، نشانه هايي است که از نزديکي ايران با امريکا مي کاهد.

اما به گفته ي وي با پيروزي اصلاح طلبان در ايران ممکن است روابط ايران با امريکا بهبود يابد.

سعيدي علاوه مي کند که ايران با هراسي که از حضور نيروهاي امريکايي در افغانستان دارد، براي شکست نيروهاي خارجي در افغانستان هرکاري که بتواند، انجام مي دهد.

براساس گزارش ها، ايران بازهم براي تحصيل مهاجران در دوره ي کارشناسي ارشد محدوديت وضع کرده است. پيش از اين نيز مهاجران افغانستان در ايران در زمينه ي تحصيل مشکلات زياد داشتند. همچنان اخراج پناهندگان از ايران نيز مشکلات زيادي براي مهاجران و دولت افغانستان خلق کرده است.

سخنگوي وزارت خارجه ي کشور از مهمان نوازي ايران در قسمت مهاجران ابراز قدرداني مي کند، و مي گويد که يک يادداشت تفاهم را در زمينه ي تحصيل مهاجران به مقام هاي جمهوري اسلامي ايران تسليم نموده اند تا آنها نظر شان را در اين زمينه ابراز نمايند. اما اين تفاهم نامه، هنوز نهايي نشده است.

در همين حال، برخي کارشناسان مسايل منطقه اي به نتايج اين نشست زياد خوش بين نيستند.

احمد سعيدي مي افزايد: "آن چه که توقع دارد دولت افغانستان، اين سفر دست آورد ندارد، بعداً چالش هاي ديگري خواهد داشت، يک. دوم، آن چه که ايران در گذشته هم وعده کرده، آقاي خليلي هم به ايران سفر کرده بود، که ما مهاجرين را نمي کشيم، بعداً کشيدند (بيرون کرده اند)".

اين نشست قرار بود به تاريخ 29 ثور برگزار شود اما بنا بر مصروفيت هاي زياد آصف علي زرداري، رييس جمهور پاکستان به تعويق افتاد.

فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی