نشست سران انجمن ملل جنوبشرق آسيا وموضوع تايلند | آلمان و جهان | DW | 25.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نشست سران انجمن ملل جنوبشرق آسيا وموضوع تايلند

انجمن ملل جنوبشرق آسيا گرچه در مسأله همگوني اجتماعي در مقايسه با اتحاديۀ اروپا هنوز راه زيادي در پيش دارد، با آنهم اين موضوع مانع آن نمي شود که اين انجمن در مشارکت با چين و هندوستان براي تحقيق بخشيدن آرمان هايش نکوشد.

در نشست هاي جداگانه انجمن موسوم به ASEAN جمع 3 رؤساي دولت ها و حکومت هاي 10 کشور عضو اين انجمن و همتا هاي شان از کشور هاي چين، جاپان و کورياي جنوبي و همچنان از هندوستان، آستراليا و زيلاند جديد با هم ملاقات کردند.

در نشست هاي جداگانه انجمن موسوم به "ASEAN جمع 3" رؤساي دولت ها و حکومت هاي 10 کشور عضو اين انجمن و همتا هاي شان از کشور هاي چين، جاپان و کورياي جنوبي و همچنان از هندوستان، آستراليا و زيلاند جديد با هم ملاقات کردند.

موضوع تايلند دراجلاس روز شنبه سران ASEAN يا انجمن ملل جنوبشرق آسيا مسأله اساسي ديدار کشور هاي همجوار آسيا را تشکيل مي داد.

در نشست هاي جداگانه انجمن موسوم به "ASEAN جمع 3" رؤساي دولت ها و حکومت هاي 10 کشور عضو اين انجمن و همتا هاي شان از کشور هاي چين، جاپان و کورياي جنوبي و همچنان از هندوستان، آستراليا و زيلاند جديد با هم ملاقات کردند. از قول اشتراک کنندگان اين اجلاس گفته شده است که سران اين کشور ها مي خواهند روي امکانات ايجاد دو حوزه يا زون تجارت آزاد تحقيقات صورت بگيرد.

ASEAN Gipfel in Thailand beginnt Flash-Galerie

نخست يک همکاري اقتصادي با چين، جاپان و کورياي جنوبي مطرح است، و پس از آن در يک گروه وسيعتر هندوستان، آستراليا و زيلاند جديد را نيز به آن سهيم سازند. ميان ASEAN يا انجمن ملل جنوبشرق آسيا و اين شش کشورازقبل قرارداد هاي دوجانبه تجارت آزاد وجود دارد.

جورج يئو وزير خارجۀ سنگاپور قبل از آغاز اين اجلاس، همکاري با چين و هندوستان را بسيار پر اهميت خواند. او افزود که اهميت اين دوکشور بزرگ و پرجمعيت آسيايي در آينده بيشتر خواهد شد. اوگفت:

"ما از يک طرف چين و از سوي ديگر هندوستان را داريم؛ دو کشور بزرگ با زيرساخت هاي پيشرفته و يا در حال رشد. و ما دقيقاً در وسط قرار داريم. اگر موفق شويم که همگوني اجتماعي را با اين دو کشور ايجاد کنيم، آنگاه نتنها ASEAN با چين و هندوستان، بلکه چين و هندوستان بين هم نيز يکجا مي شوند."

نقش ايالات متحده امريکا در اجلاس سازمان همکاري هاي اقتصادي کشور هاي ساحلي دوطرف اقيانوس آرام، که در ماه آينده در سنگاپور برگزار مي گردد، معلوم خواهد شد.

بروسکا/ ابراهیم خیل

ویراستار: یاسر

آگهی