‏″نشست امسال کنفرانس اسلام در آلمان خیلی سازنده بوده است″‏ | آلمان و جهان | DW | 20.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

‏"نشست امسال کنفرانس اسلام در آلمان خیلی سازنده بوده است"‏

هنس- پیتر فریدریش، وزیر داخله آلمان "کنفرانس اسلام درآلمان" را موفقانه خواند. وزیرداخله آلمان در آغازکارش به حیث ‏وزیرداخله اظهارات تندی نسبت به اقلیت مسلمانان آلمان داشت و گفت که اسلام به آلمان تعلق ندارد.‏

وزیرداخله آلمان روز پنج شنبه 31 حمل 1391/ 19 اپریل 2012 گفت که نشست امسال کنفرانس اسلام در آلمان خیلی سازنده بوده است.

وزیر داخله آلمان در یک وقفه این کنفرانس در برابر خبرنگاران بر توافقی مهمی که شرکت کنندگان در این کفرانس به آن دست یافته اند، تاکید کرد. او به عنوان نمونه از محکوم کردن ازدواج های اجباری و خشونت های خانوادگی یاد کرده گفت: «این ها به اسلام ربطی نداشته بلکه با ساختار های پدر سالارانه و سنت های اجتماعی در کشور های اسلامی ریشه دارد. »

برابری جنس زن و مرد موضوع اساسی بحث در نشست امسال کنفرانس اسلام در آلمان بود. شرکت کنندگان در یک موضع گیری مشترک کتباً تاکید کردند که « برای ازدواج های اجباری و خشونت های خانوادگی هیچ گونه پذیرشی وجود ندارد.» فریدریش، وزیر داخله آلمان گفت: «این نخستین باری است که انجمن ها و اشخاص منفرد مسلمانان در آلمان بر یک چنین اعلامیه مشترک به توافق رسیده اند.»

کنفرانس خبری انجام نیافت

اما واقعیت این است که رابطه فریدریش با مسلمانان آلمان تا هنوز عاری از تشنج نیست. او در آغاز کارش به عنوان وزیر داخله یک سال قبل گفت که اسلام به آلمان تعلق ندارد. او با این اظهارات اش به قول کریستیان ولف، رییس جمهور پیشین اشاره کرد که گفته بود «اسلام به آلمان تعلق دارد.» ولف با تاکید روی این جمله می خواست تا زمینه پذیرش هرچه بیشتر مسلمانان در آلمان میسر شود.

و زیر داخله آلمان با رد این گفته رییس جمهور پیشین در کنفرانس خبری مشترک با نمایندگان مسلمانان در نشست کنفرانس اسلام در سال قبل ، با انتقادات شدید یک خانم شرکت کننده مواجه شد.

در نشست امساله کنفرانس اسلام، کنفرانس خبری مشترک صورت نگرفت. فریدریش گفت که این امر «فقط دلایل تخنیکی داشته است»، چون در سال گذشته شرکت کنندگان «به شدت شکایت کردند» که برگزاری کنفرانس خبری مشترک باعث تلف شدن وقت زیاد شده است.

کنان کولت، رییس جماعت ترکی ها در آلمان، با خبرنگاران در برابرسالون کنفرانس مصاحبه کرد. او گفت که جای تاسف است که این بار ممکن نشد تا یک کنفرانس خبری مشترک دایر شود. او در باره موقف وزیر داخله آلمان در این رابطه با این جمله تبصره کرد: «من فکر می کنم که او در این باره می آموزد.»

نمایندگان مسلمانان در حاشیه کفرانس تاکید کردند که کنفرانس اسلام در آلمان از اغاز تاسیس اش به این سو، دست آورد های زیادی داشته است.

علی دوغان، نماینده علوی های مسلمانان آلمان گفت که با موضوعاتی مانند خشونت های خانوادگی و ازدواج های اجباری در این میان می تواند مسایلی را به زبان آورد که تا پنج سال قبل طرح آن ها ممکن نبوده اند.

کنفرانس اسلام در آلمان شش سال قبل توسط ولفگانگ شویبله، وزیرداخله آنوقت تاسیس شد تا به این وسیله در باره مسایل و مشکلات میان مسلمانان آلمان و جمعیت کشور بحث صورت گیرد و اقدامات پیش گیرانه در برابر فعالیت های اسلامیست های افراط گرا انجام شود.

اما از آن زمان به بعد، موضوعات بحث توسعه یافته اند. حالا موضوعاتی مانند دروس دینی در آلمان، آموزش امامان و برابری میان زن و مرد و شیوه های مبارزه علیه بنیاد گرایی در نشست کنفرانس اسلام مورد بحث قرار می گیرند.

بوهلینگ/مبلغ

ویراستار: سید روح الله یاسر

DW.COM

آگهی