نزدیک به دو میلیون خارجی در سال 2015 به آلمان آمده اند | مهاجرت به اروپا | DW | 21.03.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

نزدیک به دو میلیون خارجی در سال 2015 به آلمان آمده اند

سال گذشته میلادی، نزدیک به دو میلیون مهاجر به آلمان آمده اند که تا حال چنین یک رقمی در تاریخ این کشور بیسابقه بوده است. هم زمان در سال 2015 حدود 860 هزار خارجی آلمان را دوباره ترک گفته اند.

آنچه تغییر کرده است، که انتظار هم می رفت، ساختار مهاجرت است. برخلاف سالهای گذشته، در میان خارجی ها که به آلمان می آیند در سال 2015 بیشتر خارجی های که به دنبال حفاظت بودند از کشور های غیر اروپایی هستند. بر اساس گزارش اداره فدرال احصئایه آلمان در شهر ویسبادن این کشور، پناهجویانی ثبت نام شده در این آمار اداره مهاجرت شامل اند.

احتمالا رقم پناهجویان در این احصائیه گیری کاملاً درست نیست. این احتمال وجود دارد که جمع آوری به موقع آمار همه پناهجویان توسط مقامات مراکز ثبت نام ممکن نبوده، همچنین احتمال اشتباهات دیگر چون ثبت نام دو دفعه ئی و یا دیگر خطاهای حسابداری پیش آمده باشد.

ترک بیسابقه آلمان

همزمان تقریباً 860 هزار نفر از کشورهای دیگر، آلمان را دوباره ترک گفته اند. این ارقام مهاجرت ها، هم مهاجرت به آلمان و هم ترک این کشور، کسری در رقم مهاجرت ها در این کشور را نشان می دهد که در تاریخ جمهوری فدرالی آلمان کاملاً بیسابقه است. این رقم یک افزایش 12 درصدی را در سال 2015 نشان می دهد. بطور مقایسوی، در سال 2014، 1،343 میلیون نفر به آلمان مهاجرت کرده اند و 766 هزار نفر این کشور را ترک گفته اند. این یک حاصل تفریق 577 هزار نفری یا مهاجرت خالص خارجی ها در این سال به حساب می رود.
تا سال 2014، مهاجرت ها به آلمان بر اساس ارزیابی این اداره بیشتر از کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. این مهاجرت ها به طور سنتی بیشتر اقامت های موقتی در آلمان بوده است.

9 میلیون خارجی در آلمان وجود دارد

در پایان سال 2015 نزد مرکز ثبت نام خارجی ها 9،11 میلیون خارجی ثبت گردیده بود. این رقم در سال 2014، 8،15 میلیون ثبت شده بود. آمار جدید اداره احصئایه در آلمان نخست بر اساس یک تخمین سریع بدست آمده است. اساس این آمار بالای اطلاعات موجود از ماه جنوری تا آگست سال 2015 استوار است. از ماه سپتمبر تا دسمبر تخمین گردیده است.

DW.COM

آگهی