نزديک شدن انتخابات افغانستان و نگراني هاي امنيتي | افغانستان | DW | 19.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نزديک شدن انتخابات افغانستان و نگراني هاي امنيتي

با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي، فعاليت شورشيان در کشور نيز گسترش يافته است. چنانچه برعلاوه درگيري ها با شورشيان، موارد دستگيري آنها توسط نيروهاي داخلي نيز بيشتر شده است.

هلال الدين هلال نماينده مردم در پارلمان: نبود هماهنگي ميان نيروهاي داخلي و خارجي باعث گسترش فعاليت هاي مخالفين شده است

هلال الدين هلال نماينده مردم در پارلمان: نبود هماهنگي ميان نيروهاي داخلي و خارجي باعث گسترش فعاليت هاي مخالفين شده است

از سوي ديگر، در اين اواخر فعاليت شورشيان به نقاط شمال کشور نيز گسترش يافته است، نقاطي كه تا چندي پيش از امنيت نسبتا بهتري برخوردار بوده است.

روز گذشته کميسيون مستقل انتخابات از احتمال افزايش سو قصدها عليه نامزدان انتخابات و مسوولان اين روند خبر داد. از سوي ديگر تعدد نامزدان انتخابات رياست جمهوري به اين مشکل افزوده است. زيرا به گفته کميسيون مستقل انتخابات، هرگاه نامزدي مورد سو قصد قرار بگيرد و ترور شود، بايد روند انتخابات از سر گرفته شود. پيش از اين وزارت دفاع کشور و نيروهاي ايتلاف از تدابير مشترک براي تامين امنيت انتخابات خبر داده بودند. اما با وجود اين همه، چه چيزي باعث شده است که ناامني ها روز به روز گسترش يابند. تحليلگران نبود نيروي کافي داخلي و نيز پايين بودن سطح تجهيزات و آموزش اين نيروها را عامل اساسي اين مشکل مي دانند.

هلال الدين هلال، نماينده مردم در پارلمان کشور و کارشناس مسايل نظامي به اين باور است که نبود هماهنگي ميان نيروهاي داخلي و خارجي باعث گسترش فعاليت هاي مخالفين شده است. آقاي هلال مي گويد:

"چيزي که مشکلات را روز به روز بيشتر ساخته و توسعه داده، نبود يک هماهنگي ميان تمام همين نهادهاي که در داخل کشور فعاليت دارند، مي باشد، چه نهادهاي ملي ما و چه نهادهاي بين المللي که از يک نوع هماهنگي خوب و يک نوع تشريک مساعي برخوردار نيستند، اين خود زمينه ساز شده براي توسعه و گسترش فعاليت هاي دشمن".

در همين حال اما نيروهاي امنيتي مي گويند تلاش هاي شان جريان دارد تا امنيت مردم و نامزدان در جريان برگزاري انتخابات تامين شود. مشکل امنيتي براي نامزدان انتخابات در مناطق جنوبي، جنوب شرقي و برخي مناطق مرکزي کشور بيشتر نگران کننده است.

وزارت دفاع کشور و نيروهاي ايتلاف قبلا از يک برنامه مشترک براي تامين امنيت انتخابات خبر داده بودند.

از سوي ديگر، ايالات متحده امريکا وعده نموده است که هفده هزار سرباز بيشتر به افغانستان مي فرستد و برخي کشورهاي ديگر نيز تعهد نموده اند که براي تامين امنيت انتخابات، به صورت موقتي به افغانستان نيرو مي فرستند.

سوال اين است که افزايش نيرو تا چه حدي مي تواند به تامين امنيت موثر باشد. هلال در اين زمينه مي گويد، تاکتيک مخالفين اين است که براي ايجاد وحشت و دهشت، مراکز تجمع مردمي، جاهايي که نيروهاي دولتي و خارجي قرار دارند و مسير شاهراه ها را هدف قرار دهند. بنابراين، به گفته او، موثريت نيروهاي جديد خارجي که به افغانستان اعزام مي شوند، مربوط اين است که اين نيروها در کدام نقاط مستقر مي شوند. وي معتقد است که نيروهاي جديد امريکايي بايد در نقاط آسيب پذير جا به جا شوند تا بتوانند در تامين امنيت نقش موثر داشته باشند و از سوي ديگر، بايد ارزيابي صورت گيرد و نقاط آسيب پذير در کشور شناسايي گرد.

به باور آگاهان تا زماني که مردم با مسوولان و نيروهاي امنيتي همکاري نکنند، تامين امنيت کاري است دشوار. نيروهاي امنيتي نيز به همکاري مردم در برگزاري انتخابات تاکيد مي کنند. اما براساس گزارش ها، به دليل ناتواني هاي مسوولان دولتي و نبود پروژه هاي بازسازي و اشتغال زايي و نيز فساد گسترده اداري، مردم کمتر متمايل به همکاري با نهادهاي امنيتي مي باشند.

آقاي هلال در پاسخ به اين سوال که هماهنگي نيروهاي امنيتي و مردم در چه سطحي است، مي گويد:

"دولت متاسفانه و هم نيروهاي خارجي آن چناني عمل نکرده اند که مردم نسبت به اين ها خوش بين باشند. از يک طرف کارهايي را که مسووليت و مکلفيت هاي دولت بود و بايد انجام مي داد، تا برمبناي آن مردم و ملت احساس آرامش و آسايش مي کردند، اين را نتوانسته اند".

از طرف ديگر، به باور هلال عملکرد نيروهاي خارجي نيز باعث شده است که ميان مردم و نهادهاي امنيتي فاصله ايجاد شود. به عقيده برخي آگاهان، جنگ ميان شورشيان و ارتش پاکستان باعث مي شود که شورشيان فرصت نيابند تا وارد افغانستان شوند. بنابراين، دولت افغانستان و نيروهاي بين المللي بايد از اين فرصت استفاده کرده بر موثريت عمليات هاي شان عليه اين نيروها بيفزايند.

هلال مي گويد قراري که بررسي شده است، شمار نيروهاي مخالفت از 10 تا 15 هزار نفر مي باشد، اما ضعف و عملکرد حکومت آنها را متبارز ساخته است. آقاي هلال مصروفيت شورشيان در پاکستان را براي دولت افغانستان يک فرصت مي داند:

"بنابراين اگر دولت واقعاً از اين خلا استفاده بکند، و ناامني هاي که در داخل پاکستان است، براي انسجام بهترين نيروها، تغيير عملکرد خود و رسيدگي به خواسته هاي مردم، هماهنگ ساختن نيروهاي بين المللي، متمرکز ساختن توسعه و فعاليت هاي انکشافي در افغانستان، من يقين دارم که تاثيرات مثبت مي داشته باشد".

اين نگراني ها درحالي ابراز مي شود که قرار است به تاريخ 29 اسد سال روان انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي در سراسر کشور برگزار شود.

عارف فرهمند، کابلويراستار: مبلغ

آگهی