نزديک به 400 نفردراثربارش سنگين برف درافغانستان جان باخته اند | افغانستان | DW | 29.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نزديک به 400 نفردراثربارش سنگين برف درافغانستان جان باخته اند

درطي برف باري هاي اخيردرچند هفتۀ اخيردرافغانستان نزديک به 400 نفردراين کشورجان باخته اند. ولايت دايکندي، غور، هرات ، بادغيس جوزجان وفراه ازجمله ولاياتي اند که درطي همين برف باري هاي سنگين وسرماي شديد بيشترين تلفات را داشته اند.

اکبری:تمامي راههاي مواصلاتي وحتاراههاي نزديک ترين قريه اي که به ولايت نزديک است ، مسدود مي باشند.

اکبری:"تمامي راههاي مواصلاتي و"حتاراههاي نزديک ترين قريه اي که به ولايت نزديک است ، مسدود مي باشند."

نظربه گزارش اداره مبارزه با حوادث اضطراري افغانستان، دربرف باري هاي که درچند روز اخيردرافغانستان رخداده است ولايت فارياب 6 ، ولايت فراه 25 نفر، 13نفر،جوزجان 23نفر،باميان8نفر، بادغيس 66نفر، 9 نفرکشته و6نفرزخمي ، پکتيا 1 نفرکشته 90 نفرزخمي ، غور40 نفرکشته 28 نفرزخمي و ولايت هرات 137 نفرتلفات جاني داشته اند.

عبدالمتين ادراک رييس اداره مبارزه با حوادث اضطراري درمورد تلفات که دراين اواخربراثربارش سنگين برف درافغانستان به ميان آمده است گفت: دو-سه ولايت ما که به آنها رسيدگي نشده است يکي دايکندي است ، يکي باميان است وبراي جوزجان هم بطورنسبي چندروزمي شود که سره مياشت( هلال احمر) به آن کمک کرده است. ودرديگرولايت هم کمک نسبي واندک شده است."

باشندگان اين ولايات ، بويژه آسيب ديدگان اين حوادث شکايت دارند که کمکهاي که بايد صورت مي گرفت نرسيده است.

سميع حميد نماينده ولايت هرات درمجلس سناي افغانستان به صداي آلمان گفت: يک مقدارصورت گرفته است اما آنگونه که توقع مي رفت به مردمي که درحال تلف شدن بوده اند کمکي صورت نگرفته است. وي خواهان همکاريهاي بيشتردرزمينه گرديده گفت:" ايجاب مي کند که همکاريها بيشتربشود زيرا ، متاسفانه تلفات انساني وحيواني فوق العاده زياد است."

بنابرگزارش اداره مبارزه با حوادث اضطراري 120 هزارراس حيوان درجريان اين حوادث ازبين رفته اند.

نوراکبري نماينده مردم ولايت دايکندي درولسي جرگه مي گويد؛ تمامي راههاي مواصلاتي مناطقي که به آنها کمک فرستاده مي شد و"حتاراههاي نزديک ترين قريه اي که به ولايت نزديک است ، مسدود مي باشند؛چه بسا که بشود گزارش دقيق ازوضعيت وخسارات وتلفات آن ارائه نمود."

گفته مي شود که صدها خانه نيزدراين برف باريها ازبين رفته وهزاران نفرآواره گرديده اند.

مقامات دولتي ادعادارند که براي بيجاشدگان وآسيب ديدگان کمکهاي صورت گرفته است. اما مردم محل مي گويند نه تنها که دربسياري مناطق کمک صورت نگرفته بلکه حتا دولت هياتي هم نفرستاده ودولت نمي داند که چه مقدارآسيب وارد گرديده است يا چه تعداد جان باخته اند.

آگهی