نخست وزيرپاکستان خواهان حمايت مردم وپارلمان ازعمليات نظامي درسوات شد | آلمان و جهان | DW | 09.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

نخست وزيرپاکستان خواهان حمايت مردم وپارلمان ازعمليات نظامي درسوات شد

امروزشنبه هليکوپترهاي توپدار پاکستان مواضع طالبان را در دره سوات درهم مي کوبند. قيودات گشت وگذارمانع آن مي شود که باشندگان منطقه با صدها هزار فراري ازجنگ ديگريکجا شوند. اين جنگ آزموني است براي مصمم بودن ارتش پاکستان .

دره سوات که روزی مرکز سیاحان وجهانگردان درپاکستان بود، اکنون به خونین ترین میدان جنگ میان ارتش وشورشیان مبدل شده است

دره سوات که روزی مرکز سیاحان وجهانگردان درپاکستان بود، اکنون به خونین ترین میدان جنگ میان ارتش وشورشیان مبدل شده است

ارتش پاکستان به روز جمعه، يک لشکرکشي همه جانبه را به راه انداخته است. اين اقدام پس ازتصميم حکومت پاکستان داير بر نابودي جنگجويان خشونتگرا در دره سوات ، مرکز جهانگردي پيشين پاکستان به عمل آمده است.در اواخر روز جمعه سخنگوي نظامي اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته، 143 تن ازشورشيان کشته شده اند.

جنگي که ازيک هفته پيش شدت گرفته است موجب فرار توده وار مردم غيرنظامي ازمناطق جنگي شده است، اما نگراني بيشتر درمورد سرنوشت کساني وجود دارد که به دليل قيود گشت وگذارهنوز درمنطقه باقي مانده اند.

یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان خواهان حمایت مردم وپارلمان ازعملیات نظامی ارتش پاکستان درسوات شد

یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان خواهان حمایت مردم وپارلمان ازعملیات نظامی ارتش پاکستان درسوات شد

صلاح الدين خان ازمنگوره توسط تلفون مي گويد:

" ما بسيار احساس بيچارگي مي کنيم ، ما مي خواهيم ازاينجا برويم ، اما به دليل قيود گشت وگذارنمي توانيم. ما ديروز هنگامي که مقامات اندکي قيودات را نرم ساخت ، مي خواستيم ازاينجا برويم ، اما سرک اصلي اي که به منگوره مي رود، پر ازمردم فراري بود".

يک مقام نظامي گفته است که هلي کوپترها پس ازآنکه شورشيان راکتي بريک پايگاه نظامي شليک کردند، برپناهگاه هاي آنها حمله کردند. اما تا اکنون شمار تلفات دوجانب معلوم نيست.

ازسال گذشته تا حال قریب به یک ملیون پاکستانی دردرون کشور بیجا شده اند، پیش بینی می شود که تنها ازسوات نیم ملیون نفر بیجا شوند

ازسال گذشته تا حال قریب به یک ملیون پاکستانی دردرون کشور بیجا شده اند، پیش بینی می شود که تنها ازسوات نیم ملیون نفر بیجا شوند

خوشحال خان، مقام بلند پايه رسمي منطقه سوات گفته است که قيودات درطول روز باقي مي ماند ، اما گاهگاهي کاهش داده مي شود تا کساني که مي خواهند بروند، بتوانند بروند.

سازمان مهاجران ملل متحد از يک " بيجا شدگي توده وار" سخن به ميان آورده است. حکومت محلي تخمين کرده است به روز جمعه 200000نفر ازخانه هاي شان فرار کرده اند.300000نفرديگر درحال فرارکردن اند. اينها برعلاوه 550000 نفري مي باشند که ازجنگهاي ماه آگست سال گذشته بدينسو ازمناطق ديگر بيجا شده اند.

جاده ای که سوات را به منگوره وصل می کند از ازدحام وسایط نقلیه فراریان جنگ به رکود حمل ونقل مواجه شده است

جاده ای که سوات را به منگوره وصل می کند از ازدحام وسایط نقلیه فراریان جنگ به رکود حمل ونقل مواجه شده است

اکثربيجا شدگان با خويشان ودوستان شان زندگي مي کنند. برخي خود پناه گاهي يافته اند. مقامات ازاين بيم دارند که با افزايش شماربيجا شدگان هزاران نفر به خيمه ها نياز داشته باشند. اين امر مي تواند فشارمالي را افزايش بدهد.

تلويزيون خصوصي " ايکسپرس" از بروز

چوروچپاول دريک کمپ به روز شنبه گزارش داده است. صحنه هايي ازجنگ وجدال برسراينکه کي ، چي را بگيرد، نشان داده شده است. اما گفته شده است که اوضاع زيرکنترول درآمده است.

يوسف رضا گيلاني نخست وزيرپاکستان طي يک کنفرانس خبري به روزشنبه گفته است که حکومت درداخل مردم را براي حمايت ازعمليات نظامي بسيج مي کند وکوشش مي کند حمايتهاي بين المللي را براي بيجا شدگان جلب بکند. او همچنان گفته است که نيروهاي نظامي بيشترين تلاش را به خرج مي دهد تا مردم غير نظامي آسيب نبينند. وي درعين زمان افزوده است:" اما اين يک جنگ عادي نيست. اين يک جنگ چريکي است . اما مصمم استيم که تلفات جانبي را به حداقل آن برسانيم". گيلاني همچنان گفته است:" اين جنگ خود ما است. اين جنگ براي بقاي کشوراست".

جنرال اطهر عباس سخنگوي اصلي ارتش پاکستان به روزجمعه گفته است که : درحاليکه حکومت مصمم است تا جنگجويان را درسوات نابود کند، اما عمليات دشواراست. وي نگفته است که براي پاکسازي سوات ازوجود شورشيان چه زماني لازم است.

ازآنجايي که سوات نزديک به مرز افغانستان است، تحليلگران ازآن بيم دارند که مبادا اين منطقه پايگاهي براي شورشيان افغانستان نيز گردد.

درحاليکه شمار شورشيان بين 4000-5000 نفرحدس زده مي شود، 15000سربازبراي جنگ با آنها فرستاده شده است.

پي تي ار/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی