نخست وزيربلجيم درکابل خواهان مبارزه با فساد اداري شد | افغانستان | DW | 20.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نخست وزيربلجيم درکابل خواهان مبارزه با فساد اداري شد

نخست وزير بلجيم، ایويس ليترمي، امروز با حامد کرزي رييس جمهور افغانستان درکابل دیدارنمود.لیترمی پس ازآن باحامدکرزی دريک نشست خبري مشترک حضوريافت وازادامه کمک هاي بلجيم به افغانستان خبرداد وخواهان مبارزه بافساداداری شد.

ایويس ليترمی، نخست وزیربلجیم

ایويس ليترمی، نخست وزیربلجیم

آقاي کرزي از کمک هاي هشت سال گذشته دولت بلجيم به افغانستان ياد آوري کرده گفت:" کمک هاي بلجيم به افغانستان طي هشت سال گذشته در بخش هاي ملکي ونظامي مفيد بوده است."

نخست وزير بلجيم گفت: "حضور ما درافغانستان تنها در بخش نظامي نبوده ، بلکه در بازسازي وساير بخش هاي غيرنظامي افغانستان هم تعهد مساعدت داريم."

وي گفت: ثبات درافغانستان مهم است، جامعه جهاني ديگر نخواهند گذاشت تا افغانستان پناهگاه امني براي تروريستان گردد، به اين خاطر حکومت بلجيم تصميم دارد تا کمک هاي نظامي وملکي اش را درافغانستان افزايش دهد. اوافزود:

« همانگونه که دراستراتيژي رييس جمهور اوباما اعلام گرديد، درکنار بهبود امنيت انکشاف بخش اجتماعي وساير بخش هاي ملکي را نيز بايد درافغانستان درنظر گرفت، بر اين اساس حکومت بلجيم، حکومت کرزي را درمسير حکومتداري خوب وقانونمداري حمايت مي کند».

کرزی:درنظر دارم يکي از خواهران ما درراس اين وزارت باشد، همچنين در راس کميسيون هاي مستقل ومعينيت ها خواهران ما خواهند بود

کرزی:درنظر دارم يکي از خواهران ما درراس اين وزارت باشد، همچنين در راس کميسيون هاي مستقل ومعينيت ها خواهران ما خواهند بود

نخست وزير بلجيم از گزينش اعضاي کابينه جديد افغانستان اظهار رضايت نشان داده افزود: جامعه حهاني وبخصوص بلجيم از کابينه جديد افغانستان استقبال مي کنند. او خاطر نشان ساخت که ما منتظر آن هستيم تا کابينه جديد افغانستان عليه فساد اداري مبارزه کند وخدماتي خوبي را براي مردم اين کشور ارايه نمايد.

نخست وزيربلجيم گفت: "حکومت بلجيم درسال گذشته حدود 12 ميليون يورو را به کمک هايش درافغانستان اضافه کرده است که اين کمک قرار است تا سال 2012 به مصرف برسد."

رييس جمهور کرزي نيز درخصوص کابينه حديد افغانستان علاوه نمود که خود وکابينه اش در برابر فساد وهرنوع برخورد هاي غير قانوني پاسخگو مي باشند.

به گفته وي در کابينه جديد تلاش شده است تا تخصص نيز درنظر گرفته شود.

آقاي کرزي ضمن اين که از افزايش حضور زنان در پست هاي کليدي کابينه اش خبرداد از ايجاد يک وزارت خانه اي ديگر هم سخن به ميان آورد. اوگفت:

« ما درنظر داريم که يک وزارت مبارزه با بي سوادي را ايجاد کنيم، بيسوادي يکي از مشکلات مهم افغانستان است، اگر شورا با ما موافقه کند طرحش را به شورا خواهم فرستاد تا وزارت سواد آموزي را ايجاد کنيم. من درنظر دارم يکي از خواهران ما درراس اين وزارت باشد، همچنين در راس کميسيون هاي مستقل ومعينيت ها خواهران ما خواهند بود».

کرزي به خبرنگاران گفت وي تلاش خواهد کرد که تا پايان دوره اي رياست جمهوري اش نيروهاي امنيتي افغانستان امنيت سراسري اين کشور به عهده بگيرند.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی