نخستین پارک تفریحی درمرکز ولایت سرپل ساخته می شود | گزارش های بازسازی | DW | 10.12.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

نخستین پارک تفریحی درمرکز ولایت سرپل ساخته می شود

نخستین پارک تفریحی درناحیه دوم شهرسرپل به کمک مالی دفتر امریکایی حمایت از اطفال در ساحه پنج هزار متر مربع زمین اعمار می شود.

برای مردم سرپل و به خصوص جوانان واطفال آن تا هنوز چنین پارکی در منطقه شان وجود نداشت

برای مردم سرپل و به خصوص جوانان واطفال آن تا هنوز چنین پارکی در منطقه شان وجود نداشت

زمین این پارک تفریحی را ریاست شهرداری شهر سرپل در اختیار قرار داده و ده درصد هزینه اعمار آن را همین ریاست به عهده گرفته است.

به قول محمد اسماعیل، رییس دفتر امریکایی حمایت از اطفال مقیم ولایت سرپل، برای ساختن این پارک تفریحی بیش از پنج ملیون افغانی از طرف دفتر حمایه اطفال آمریکا هزینه شده وهمچنان در این پارک به بیش از یکصد تن از باشندگان شهر سرپل نیز زمینه کار مساعد شده و تا چند روز آینده کاراین پروژه به پایه اکمال خواهد رسید. او افزود:

"کاراین محل تفریحی به اساس پیشنهاد مقام محترم ولایت و اهالی ناحیه دوم به همکاری ریاست شهرداری شهر سرپل روی دست گرفته شده که به مساحت پنج هزار وچهارصدو شش متر مربع اعمار می گردد؛ و کار ساختمانی این پروژه شامل دیوار احاطوی به طول چهارصد و پنجاه و نه متر وارتفاع دو متر و سی سانتی که البته یک متر وسی سانتی آن سنگ کاری می شود و یک متر هم کتاره گرفته می شود. مصرف مجموعی پارک حدود پنج ملیون و پنجاه هزار و دوصدوهفتاد وچهار افغانی خواهد بود که مصارف مجموعی پروژه از طرف حمایه اطفال پرداخته می شود."


سید انور رحمتی، والی ولایت سرپل داشتن اماکن تفریحی را خیلی مهم خوانده و به خاطر تطبیق این پروژه از موسسه تمویل کننده اظهار قدردانی نمود. باشندگان ناحیه دوم شهر سرپل ازاین که اولین ساحه ای سبز و تفریحی درمحل بود وباش شان ساخته می شوند، اظهارخوشی می کنند. یک تن از آنان گفت:

"بسیار خورسند هستم که امروز محلی تفریحی ساخته می شود و از یک طرف این باعث سر سبزی شهر می شود و محل سرگرمی برای اطفال ما مردم است و از سوی دیگر یک تعداد مردم ما که در همین جا عملا کار می کنند، صاحب یک لقمه نان می شوند و مصروفیت برای شان پیدا می شود."


گفتنی است برای مردم سرپل و به خصوص جوانان واطفال آن تا هنوز چنین پارکی در منطقه شان وجود نداشت. این نخستین پارک تفریحی است که دراین ولایت ساخته می شود. هفته پیش تعمیرباغ زنانه این ولایت نیز رسماً افتتاح وگشایش یافت که موجب خرسندی شماری از زنان ولایت سرپل گردید.

سیدکریم جاوید، سرپل
ویراستار:مبلغ

آگهی